Hastighed
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
mph * 1.6 = km/t
m/s * 3.6 = km/t
mph * 0.45 = m/s
knob * 1.85 = km/t
... og den anden vej
km/t * 0.62 = mph
km/t * 0.28 = m/s
m/s * 2.24 = mph
km/t * 0.54 = knob
Energi
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
kcal * 4.2 = kJ
kcal/min * 69.8 = watt
... og den anden vej
kJ * 0.24 = kcal
watt * 0.014 = kcal/min
Længde
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
inches (tommer) * 2.5 = centimeter
feet (fod) * 30 = centimeter
yards * 0.91 = meter
US miles * 1.6 = kilometer
sø-mil * 1.85 = kilometer
... og den anden vej
centimeter * 0.39 = inches
centimeter * 0.033 = feet
meter * 1.1 = yards
kilometer * 0.62 = US miles
kilometer * 0.54 = sø-mil
Areal
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
square inches * 6.5 = kvadratcentimeter
square feet * 0.093 = kvadratmeter
square yards * 0.84 = kvadratmeter
square miles * 2.6 = kvadratkilometer
... og den anden vej
kvadratcentimeter * 0.16 = square inches
kvadratmeter * 11 = square feet
kvadratmeter * 1.2 = square yards
Kvadratkilometer * 0.39 = square miles
Masse og vægt
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
US pounds (lbs) * 0.45 = kilogram
stones * 6.35 = kilogram
... og den anden vej
kilogram * 2.2 = US pounds (lbs)
kilogram * 0.16 = stones
Væskevolumen
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
US fluid ounces * 29.6 = milliliter
US pints * 0.47 = liter
US quarts * 0.95 = liter
US gallons * 3.8 = liter
... og den anden vej
milliliter * 0.034 = US fluid ounces
liter * 2.1 = US pints
liter * 1.1 = US quarts
liter * 0.26 = US gallons
Temperatur
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
fahrenheit -32*5/9= celsius
... og den anden vej
celsius *9/5+32= fahrenheit

Skriv en kommentar