Hastighed
Udgangspunkt Beregning Resultat
mph * 1.6 = km/t
m/s * 3.6 = km/t
mph * 0.45 = m/s
knob * 1.85 = km/t
... og den anden vej
km/t * 0.62 = mph
km/t * 0.28 = m/s
m/s * 2.24 = mph
km/t * 0.54 = knob
Energi
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
kcal * 4.2 = kJ
kcal/min * 69.8 = watt
... og den anden vej
kJ * 0.24 = kcal
watt * 0.014 = kcal/min
Længde
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
inches * 2.5 = cm
feet (fod) * 30 = cm
yards * 0.91 = m
US miles * 1.6 = km
sø-mil * 1.85 = km
... og den anden vej
cm * 0.39 = inches
cm * 0.033 = feet
m * 1.1 = yards
km * 0.62 = US miles
km * 0.54 = sø-mil
Areal
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
inches2 * 6.5 = cm2
feet2 * 0.093 = m2
yards2 * 0.84 = m2
miles2 * 2.6 = km2
... og den anden vej
cm2 * 0.16 = inches2
m2 * 11 = feet2
m2 * 1.2 = yards2
km2 * 0.39 = miles2
Masse og vægt
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
US pounds (lbs) * 0.45 = kg
stones * 6.35 = kg
... og den anden vej
kg * 2.2 = US pounds (lbs)
kg * 0.16 = stones
Væskevolumen
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
US fluid ounces * 29.6 = ml
US pints * 0.47 = l
US quarts * 0.95 = l
US gallons * 3.8 = l
... og den anden vej
ml * 0.034 = US fluid ounces
l * 2.1 = US pints
l * 1.1 = US quarts
l * 0.26 = US gallons
Temperatur
Indtast hvad du har Omregningsfaktor Resultat
fahrenheit -32*5/9= celsius
... og den anden vej
celsius *9/5+32= fahrenheit

Skriv en kommentar