Der findes mange forskellige typer meditation, men fælles for alle teknikker er ønsket om mental ro og indsigt. Meditation kan være et nyttigt værktøj til at opnå øget bevidstgørelse omkring egne værdier og målsætninger - og kan hjælpe én til at leve i større overensstemmelse med ens autentiske selv.

Mindfulness er en retning blandt mange, der ikke kræver en religiøs kontekst. Meditationsformen involverer bevidsthed om kroppen og vejrtrækningen, og kan hjælpe én til at lære at bevare roen og overblikket i pressede situationer. Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det.

Mindfulness er en individuel, mental tilstand, der er kendetegnet af fuld tilstedeværelse og bevidsthed omkring egne tanker og handlinger. Det er en metode til at træne opmærksomhed på og lære tankernes mønstre at kende. Dét, du helt konkret gør, er bevidst at træne din opmærksomhed ved at observere dit åndedræt.

Du accepterer, at tankerne ”snyder” og fører opmærksomheden væk fra opgaven, som er at fokusere på nuet via åndedrættet – hvorefter du så gang på gang med venlighed kommer tilbage til nuet ved at observere den måde, du trækker vejret på. Vejrtrækningen er ankeret til nuet , som du hele tiden vender tilbage til.

Måske sker dette op til 100 gange for dig under en meditation - at du opdager tankerne går på flugt, og du vender derefter igen tilbage til at fokusere på åndedrættet. Igen og igen. Dette er at meditere. Du lærer at registrere, hvad det er for nogle automatiske tankemønstre og vaner, du har. Så der er tale om en helt vågen tilstand af total tilstedeværelse, hvor du forbliver bevidst, registrerende og observerende frem for at lade dig rive med af eksempelvis bekymringer og tanker om fortid og fremtid. Det handler ikke om at fortrænge, tværtimod, men i stedet om at mærke en følelse af accept og afklarethed. Meditation er et redskab til at stilne sindet for en stund- og tage en velfortjent pause.

Eksempler på mindfulness øvelser

  • Yoga: Dyrk yoga med fuld opmærksomhed på åndedræt og de fysiske øvelser
  • Gående meditation: Gå en tur, f.eks. i naturen, med fuld opmærksomhed på balance, fodsåler, ryg, hastighed samt på farver, dufte og alle de sanselige indtryk du oplever undervejs
  • Liggende meditation: Du ligger varmt og komfortabelt på gulvet, med lukkede øjne, skuldrene væk fra ørerne, lang nakke med hagen lidt inde til brystet, afslappede fødder der vender ud til siden og afslappede arme, der ligger langs kroppen med håndfladerne opad. I denne position kan fokus være på åndedrættet - bryst og mave som hæver og sænker sig helt af sig selv.
  • Body scanning: Her mærker du hele kroppen i små trin, ved at starte ved eksempelvis hovedet og gennemgå hele kroppen og ende ved fødderne.
  • Siddende meditation: Du sidder på en stol med ret ryg, afslappede skuldre, hænderne på lårene med håndfladerne opad, evt. med en blid kontakt mellem tommeltot og pegefingerens spidser. Denne håndbevægelse er ikke religiøs, men sikrer i stedet du forbliver i kroppen, er jordnær, og ikke flyder væk i tanker, men er til stede lige nu - vågen og opmærksom.
  • Fokus på åndedrættet. Håndbevægelsen kan også laves på andre tidspunkter i løbet af dagen, og kan minde dig om at trække vejret uhindret, slippe tankerne (især bekymringerne) og være til stede, lige nu.

Skriv en kommentar