En nøjagtig iltoptagelsestest kræver, at man har udstyr, der kan måle ilt-, CO2-koncentrationer og volumen på ud- og indåndingsluften.

Typisk foregår selve arbejdet på løbebånd eller cykelergometer, så man også kender arbejdet forsøgspersonen laver.

Princippet er, at man beregner, hvor meget ilt forsøgspersonen indånder, og måler hvor meget ilt forsøgspersonen puster ud igen.

Forskellen mellem disse to tal er den mængde ilt, der er blevet optaget i kroppen, og det kalder vi iltoptagelsen.

Lidt forenklet er regnestykket:

Iltoptagelse = (Liter luft ind x iltprocent i indåndingsluft) – (liter luft ud x iltprocent i udåndingsluft)

Testprotokollen kan variere alt efter hvor veltrænet personen er, men for de fleste tests er princippet, at man gradvist øger belastningen indtil man ikke kan mere.

Skriv en kommentar