Her er en test, der kan teste din din livskvalitet og trivsel. Testen er udformet af WHO, og den bruges over hele verden som trivselstest.

Hvad er WHO-5 trivselstest?

WHO-5 er et mål for din trivsel. Testen består af fem spørgsmål om, hvordan du har følt dig tilpas i de seneste to uger. Spørgsmålene i WHO-5 måler graden af positive oplevelser, og den anvendes som et mål for testpersonernes generelle trivsel og velbefindende.

Spørgsmålene i spørgeskemaet har været testet i forskellige befolkningsgrupper i flere lande. Spørgeskemaet er enkelt at anvende. Det er tilsyneladende pålideligt til at måle testpersonernes trivsel.

Trivselsindekset WHO-5

Svar på de fem udsagn i forhold til, hvordan du har følt dig de seneste to uger. Jo højere tal du scorer i testen, desto bedre har din trivsel været.

Eksempel: Hvis du har følt dig glad i lidt mere end halvdelen af de sneste to uger, så skal du sætte krydset ‘Lidt mere end halvdelen af tiden’.

I de sidste 2 uger ...
1. ... har jeg været glad og i godt humør
2. ... har jeg følt mig rolig og afslappet
3. ... har jeg følt mig aktiv og energisk
4. ... er jeg vågnet frisk og udhvilet
5. ... har min dagligdag været fyldt med ting der interesserer mig
Resultat

Svar på spørgsmålene ovenfor for at få en vurdering af din trivsel og velbefindende.

Mere om spørgeskmaet om trivsel

WHO-5 tager temperaturen på din trivsel. Hvis du scorer lavt i spørgeskemaet, så kan det være en indikation på, at du har brug for støtte eller behandling. Du kan også prøve den internationalt anerkendte PHQ-9 test af depression.

WHO-5 er udviklet af professor Per Bech for WHO, men kan frit anvendes til måling af trivsel. Hvis du er i tvivl om resultatet, så bør du altid få hjælp af en lægefaglig person til at vurdere dit resultat.

WHO-5 kan også bruges til før- og eftermålinger, hvis du laver livsstilsændringer. Det er en let måde at vurdere på, om du har forbedret din generelle trivsel i en tidsperiode.

Da testen spørger om din oplevelse de seneste 14 dage, så kan du fx teste dig selv hver 14. dag for at få et bud på din generelle trivsel, hvis du gerne vil følge den tæt. Udsving på et par enkelte point betyder naturligvis ikke ret meget, men hvis du pludselig får markant dårligere trivsel, så kan det være alarmerende.

Hvordan måler jeg min trivsel og livskvalitet?

Onlineskemaet lægger automatiske dine svar sammen. Hver valgmulighed har forskellige point tilknyttet sig. Tallene lægges sammen, og derefter ganges tallet med 4. Det betyder, at du har et tal mellem 0 og 100 i trivsel. Jo flere point du har, jo højere trivsel.

Hvis dit tal er under 50, så kan der være risiko for en depression, eller du kan måske være udsat for en stressbelastning. Du kan tjekke vores anden test for stress eller vores depressionstest.

Tolkning af resultater

Gennemsnittet i befolkningen som helhed er 68 point. Hvis du formår at score mere end 50 point i testen, så er du ikke umiddelbart i risiko fordepression eller at have langvarige stressbelastninger.

Pointtal Vurdering
Pointtal mellem 0-35 Der kan være stor risiko for depression eller stressbelastning
Pointtal mellem 36-50 Der kan være risiko for depression eller stressbelastning
Pointtal over 50 Der er ikke umiddelbart risiko for depression eller stressbelastning

Hvis du arbejder med din trivsel, så regnes 10 pointtal for en signifikant forskel. Mindre udsving i testen regnes mere som tilfældigheder.

Hvem kan bruge testen?

Alder: WHO-5 har været brugt til testpersoner fra 16 år og op. 16-20-årige scorer typisk lidt lavere end 20-80-årige (personer over 80 år scorer typisk lavest).

Køn: Kvinder scorer typisk lidt lavere end mænd (hhv. 67 og 69 pointtal i gennemsnit).

Tilbagemelding fra testen

Når du laver trivselstesten online, så får du naturligvis en generel kommentar baseret på dine spørgsmål. Hvis du er i tvivl om noget eller du scorer lavt i testen, så bør du opsøge en professionel, som kan vejlede dig.

Typisk vil vejledningen i testen se nogenlunde sådan her ud:

  • Pointtal 0-35: Du ligger væsentligt lavere end gennemsnittet for resten af befolkningen. Resultatet tyder på, at du ikke er på toppen, og der kan være en reel risiko for, at du lider af depression eller langvarig stress. Du bør overveje at søge hjælp hos din læge, for at få det undersøgt.
  • Pointtal 36-50: Du ligger lavere end gennemsnittet for resten af befolkningen. Resultatet tyder på, at du nok ikke har det helt godt. Vær opmærksom på, om du får det bedre eller værre og søg evt. læge, hvis du får det værre.
  • Pointtal over 50: Du ligger her inden for gennemsnittet for resten af befolkningen som er 68 med en nedre grænse omkring 50.

Konklusion

Hvis du synes at denne type test var interessant, så kunne du måske også være interesseret i vores test af træningsafhængighed.

Kommentarer