Konditallet siger meget om, hvordan din krop fungerer. Jeg har skrevet lidt om, hvad konditallet er, og hvad et godt, højt kondital er.

Hvad er konditallet? Konditallet fortæller, hvor meget ilt kroppen kan transportere rundt og forbruge i forhold til din vægt. Jo mere ilt kroppen kan optage, desto mere energi kan kroppen producere, hvilket gør, at du kan klare en højere arbejdsintensitet. Vægten spiller også en rolle, fordi det kræver mere energi at flytte en tungere rolle væk. Konditallet måles som ml O2 pr. min pr. kg kropsvægt.

For at beregne dit kondital skal du kende din krops maksimale iltoptagelse og derefter divididerer du med din kropsvægt.

Jeg har samlet en forskellige tests og metoder til at finde dit kondital. Der står også lidt om, hvad man skal være opmærksom på, når man vil måle sit kondital.

Hvad er et godt kondital?

Svaret på hvad et godt kondital er afhænger naturligvis af, hvem man sammenligner sig med.

Et højt kondital er lig med en god kondition. Når du har et højt kondital, så kan du være fysisk aktiv i længere tid og med højere intensitet.

Du kan se, hvad et godt kondital er i tabellerne nedenunder.

Nedenstående tabeller gælder for almindelige mennesker i Skandinavien og er såkaldte normaltabeller, hvor man sammenligner sig med andre mennesker.

Test dit kondital

Tabel: Kondital - Normalbefolkning - Mænd

Alder Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget højt
5-14 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57
15-19 < 43 44-48 49-56 57-61 > 62
20-29 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57
30-39 < 34 35-39 40-47 48-51 > 52
40-49 < 30 31-35 36-43 44-47 > 48
50-59 < 25 26-31 32-39 40-43 > 44
60-69 < 21 22-26 27-35 36-39 > 40
70- < 19 20-24 25-32 33-37 > 38

Tabel: Kondital - Normalbefolkning - Kvinder

Alder Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget Højt
5-14 < 34 35-39 40-47 48-51 > 52
15-29 < 28 29-34 35-43 44-48 > 49
30-39 < 27 28-33 34-41 42-47 > 48
40-49 < 25 26-31 32-40 41-45 > 46
50-64 < 21 22-28 29-36 37-41 > 42
65- < 19 20-26 27-34 35-39 > 40

Tabellerne er lavet af Per-Olof Åstrand og suppleret med data fra danske børn og unge.

Hvad er de højeste kondital der er målt?

Bjørn Dæhlie har uden for sæson fået målt et kondital på 96 ml/kg/min, hvilket må siges at være virkelig højt. Der går forlydender om, at den norske cyklist Oskar Svendsen har slået rekorden for det højeste maksimale iltoptagelse, der er målt på 97,5 ml/min/kg.

Det er interessant, hvor mange nordmænd der er på listen over de højeste kondital i verden.

Anna Møller har fået målt det højeste kondital på Københavns Universitet for danskere. Ellers kan du tjekke denne video med de højeste tal for kvinder, hvor langdistanceløberen Joan Benoit står registreret til 78,6 ml/min/kg.

Tabel: Kondital - Verdensklasseatleter (fx løb, cykling, roning, langrend)

Topidrætsfolk i konditionskrævende idrætsgrene har som regel et kondital over 70. Hvis du forventer at kunne være med i verdenseliten, så bør du vurdere dig selv ud fra nedenstående tabel:

  Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget Højt
Mænd < 60 60-70 70-80 80-90 > 90
Kvinder < 50 50-58 58-64 64-72 > 72

Hvordan beregnes dit kondital?

Konditallet udregnes ved at man dividerer den maksimale iltoptagelse (VO2max) med kropsvægten. For at opnå et højt kondital gælder det derfor om at træne sin iltoptagelse og holde kropsvægten nede.

kondital = \frac{VO_2max}{weight}

Hvis du vil finde dit eget kondital, sĂĄ tjek vores forskellige tests til at finde dit kondital.

Hvad kan du bruge konditallet til?

Når du kender dit kondital, så kan du bruge det til at tracke din træning. Konditallet er en rigtig god indikator for din generelle sundhed. Risikoen for livsstilssygdomme er mindre, når du har et højt kondital.

Du behøver ikke nødvendigvis at få målt din iltoptagelse i et laboratorium. Du kan sagtens bruge nogle af de indirekte tests, vi har beskrevet.

Retfærdig sundhedsmæssig vurdering af overvægtiges kondition

Konditallet indgår ofte, når man vil vurdere den enkeltes sundhedstilstand. Problemet med kondital er imidlertid, at vægten indgår som en del af beregningen, og derfor vil stort set ingen overvægtige vil få et godt kondital, selv om de faktisk er i god form.

Kondital og vægt bør vurderes uafhængigt

Det almindelige kondital udregnes ved at dividere VO2max med kropsvægten. Konditallet siger altså noget om hvor stærk kredsløbsmotoren er i forhold til den krop, der skal flyttes. Det giver rigtig fin mening i forhold til at vurdere præstationsevnen, men det er ikke helt så let i forhold til sundhedstilstanden.

I forhold til vejledning har vi brug for målinger, der objektivt vurderer kondition og vægt adskilt. Med det normale kondital risikerer vi at vejlede til mere motion, selvom det i virkeligheden er kosten, der skaber udfordringer for den enkelte.

Der er forskellige teoretiske muligheder for at løse dette1, men den metode der er lettest at forstå er princippet om Kondital ved index 23.

Princippet i Kondital ved index 23 for denne beregner er, at den maksimale iltoptagelse (målt med en test) divideres med den vægt man ville have, hvis man havde et BMI på 23. Dette vægtuafhængige kondital kan man slå op i de tabeller, der bruges for det almindelige kondital, og dermed få en vægtuafhængig vurdering af konditionen i forhold til alder og køn.

Hvordan udregnes Kondital ved Index 23?

PĂĄ formel ser det sĂĄledes ud:

Kondital_{Index23} = \frac{VO_2max (ml/min)}{23 * height (m)^2}

KonditalIndex 23 er altså en beskrivelse af en persons relative kredsløbskapacitet i forhold til det potentiale som den medfødte kropsstørrelse giver. Samtidigt er det en værdi der er nem at forklare for almindelige mennesker: “Dette er det kondital du ville have, såfremt du var normalvægtig”

Det har også været foreslået at opløfte kropsvægten med 0,73, når man sammenligner kondital for bedre at tage højde for løbeøkonomi og give en mere retfærdig sammenligning mellem lette og tunge atleter. Læs fx mere i denne artikel Effekt af Kropsvægt på den maksimale iltoptagelse.

Falder konditallet med alderen?

Konditallet falder med alderen. En stor del af faldet skyldes, at aktivitetsniveauet typisk går ned med alderen. Hvis du bliver ved med at træne og forsøger at holde det samme aktivitetsniveau, så kan du vedligeholde konditallet over tid, men da muskelmassen typisk også går ned med alderen, så vil den maksimale iltoptagelse og derved konditallet også falde.

Er der forskel på mænd og kvinders kondital?

Da kvinder har en større andel af fedt i kroppen end mænd, så vil kvinders kondital typisk være lavere end mænds.

Kondital og risiko for sygdomme

Konditallet er med til at fortælle om hjerte og kredsløb fungerer optimalt. Konditionsniveauet har vist sig at hænge sammen med den relative risiko for at udvikle livsstilsbetingede sygdomme.

Bente Klarlund og Bengt Saltin har lavet følgende grafik, der viser, hvad den relative risiko for at udvikle sygdomme er sammenholdt med konditallet og alderen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling, 2003. Udarbejdet af Bente Klarlund Pedersen og Bengt Saltin.

Hvordan forbedrer jeg mit kondital?

Hvis du gerne vil forbedre dit kondital, så kan du finde inspiration under vores afsnit om kondition og konditionstræning.

Hvis du gerne selv vil teste dit kondital, sĂĄ tjek alle de forskellige konditionstests, vi har beskrevet her.

Skriv i kommentarerne, hvis du er klar til at læse, hvordan du forbedrer dit kondital, så bliver det den næste artikel, vi vil arbejde på.

Referencer for kondition og kondital

Textbook of Work Physiology

Textbook of Work Physiology - Ă…strand m.fl.

This updated and revised fourth edition of the respected Textbook of Work Physiology combines classical issues in exercise and work physiology with the latest scientific findings. The result is an outstanding professional reference that will be indispensable to advanced students, physiologists, clinicians, physical educators–any professional pursuing study of the body as a working machine.

Læs mere

Noter til kondition

  1. Morten Zacho beskriver en række forskellige muligheder i Retfærdig vurdering af overvægtiges kondition. Fx kan man opløfte vægten i en potens lavere end 1, for at den får mindre betydning, eller man normalisere i forhold til fedtfri masse i stedet. Man kan også bruge princeppet om skalering og dividere iltoptagelsen med højden i anden potens. 

Skriv en kommentar