Svaret på hvad et godt kondital er afhænger naturligvis af hvem man sammenligner sig med.

Hvad er et godt kondital?

Nedenstående tabeller gælder for almindelige mennesker i Skandinavien og er såkaldte normaltabeller, hvor man sammenligner sig med andre mennesker.

Test dit kondital

Kondital - Normalbefolkning - Mænd:

Alder Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget højt
5-14 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57
15-19 < 43 44-48 49-56 57-61 > 62
20-29 < 38 39-43 44-51 52-56 > 57
30-39 < 34 35-39 40-47 48-51 > 52
40-49 < 30 31-35 36-43 44-47 > 48
50-59 < 25 26-31 32-39 40-43 > 44
60-69 < 21 22-26 27-35 36-39 > 40
70- < 19 20-24 25-32 33-37 > 38

Kondital - Normalbefolkning - Kvinder:

Alder Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget Højt
5-14 < 34 35-39 40-47 48-51 > 52
15-29 < 28 29-34 35-43 44-48 > 49
30-39 < 27 28-33 34-41 42-47 > 48
40-49 < 25 26-31 32-40 41-45 > 46
50-64 < 21 22-28 29-36 37-41 > 42
65- < 19 20-26 27-34 35-39 > 40

Topidrætsfolk i konditionskrævende idrætsgrene har som regel et kondital over 70. Hvis du forventer at kunne være med i verdenseliten, så bør du vurdere dig selv ud fra nedenstående tabel:

Kondital - Verdensklasseatleter (fx løb, cykling, roning, langrend):

  Meget Lavt Lavt Middel Højt Meget Højt
Mænd < 60 60-70 70-80 80-90 > 90
Kvinder < 50 50-58 58-64 64-72 > 72

Konditallet udregnes ved at man dividerer den maksimale iltoptagelse (VO2max) med kropsvægten. For at opnå et højt kondital gælder det derfor om at træne sin iltoptagelse og holde kropsvægten nede.

kondital = \frac{VO_2max}{weight}

Retfærdig sundhedsmæssig vurdering af overvægtiges kondition

Konditallet indgår ofte, når man vil vurdere den enkeltes sundhedstilstand. Problemet med kondital er imidlertid, at vægten indgår som en del af beregningen, og derfor vil stort set ingen overvægtige vil få et godt kondital, selv om de faktisk er i god form.

En mulighed for bedre at kunne vurdere den overvægtiges kondital i forhold til sundhed er at udregne konditallet ud fra et index. Fx foreslår Morten Zacho at man beregner konditallet som om vedkommende var normalvægtig ift. BMI 23. Dette kondital kaldes Kondital ved index 23. Hvis man beskæftiger sig med sundhed og kondition, så bør man nok inddrage denne værdi i tilbagemeldingen til den testede.

Udregn Index 23

Det almindelige kondital udregnes ved at dividere VO2max med kropsvægten. Konditallet siger altså noget om hvor stærk kredsløbsmotoren er i forhold til den krop, der skal flyttes. Det giver rigtig fin mening i forhold til at vurdere præstationsevnen, men det er ikke helt så let i forhold til sundhedstilstanden.

I forhold til vejledning har vi brug for målinger, der objektivt vurderer kondition og vægt adskilt. Med det normale kondital risikerer vi at vejlede til mere motion, selvom det i virkeligheden er kosten, der skaber udfordringer for den enkelte.

Der er forskellige teoretiske muligheder for at løse dette1, men den metode der er lettest at forstå er princippet om Kondital ved index 23.

Princippet i Kondital ved index 23 for denne beregner er, at den maksimale iltoptagelse (målt med en test) divideres med den vægt man ville have, hvis man havde et BMI på 23. Dette vægtuafhængige kondital kan man slå op i de tabeller, der bruges for det almindelige kondital, og dermed få en vægtuafhængig vurdering af konditionen i forhold til alder og køn.

På formel ser det således ud:

Kondital_{Index23} = \frac{VO_2max (ml/min)}{23 * height (m)^2}

KonditalIndex 23 er altså en beskrivelse af en persons relative kredsløbskapacitet i forhold til det potentiale som den medfødte kropsstørrelse giver. Samtidigt er det en værdi der er nem at forklare for almindelige mennesker: “Dette er det kondital du ville have, såfremt du var normalvægtig”

Det har også været foreslået at opløfte kropsvægten med 0,73, når man sammenligner kondital for bedre at tage højde for løbeøkonomi og give en mere retfærdig sammenligning mellem lette og tunge atleter. Læs fx mere i denne artikel Effekt af Kropsvægt på den maksimale iltoptagelse.

Referencer

  • Tabellerne er lavet af Per-Olof Åstrand og suppleret med data fra danske børn og unge — Hvad er konditallet?
Textbook of Work Physiology

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

This updated and revised fourth edition of the respected Textbook of Work Physiology combines classical issues in exercise and work physiology with the latest scientific findings. The result is an outstanding professional reference that will be indispensable to advanced students, physiologists, clinicians, physical educators–any professional pursuing study of the body as a working machine.

Læs mere

Noter

  1. Morten Zacho beskriver en række forskellige muligheder i Retfærdig vurdering af overvægtiges kondition. Fx kan man opløfte vægten i en potens lavere end 1, for at den får mindre betydning, eller man normalisere i forhold til fedtfri masse i stedet. Man kan også bruge princeppet om skalering og dividere iltoptagelsen med højden i anden potens. 

Skriv en kommentar