BMI er det mest udbredte mål til at vurdere overvægt i større befolkningsgrupper. Her kan du få beregnet dit BMI og få en vurdering med det samme. Nedenunder kan du udregne BMI og sammenligne dig med det normale. At bruge BMI som enkeltperson er dog forbundet med en række forbehold, så husk at læse lidt videre.

Udregning af BMI. Indtast værdier
Resultater

Om Body Mass Index (BMI)

BMI er nogenlunde korreleret med fedtprocenten og kan derfor bruges til at estimere undervægt, overvægt og fedme i en større population. BMI fungerer bedst som indikator for voksne mennesker, som har en højde indenfor normalområdet. Nedenfor er der også tabeller, som børn kan vurderes efter. BMI tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt eller din kropsbygning i det hele taget. Fx vil meget muskuløse mennesker vurderes som overvægtige, selvom de har en lav fedtprocent.

Du kan sagtens have en fuldt tilfredsstillende sundhedsprofil som overvægtig, hvis bare du motionerer. Sundhedsmæssigt er det farligere at have et BMI på 23 og være i dårlig form end at have et BMI på 28 og være i god form.

Du kan læse lidt mere om retfærdig vurdering af overvægtiges kondition, hvor det foreslås at kondition altid skal vurderes ud fra BMI 23.

BMI er et godt værktøj til at beskrive udviklingen i større befolkningsgrupper. Når man kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så forsvinder “afvigerne” og gennemsnitsværdierne vil være et reelt udtryk for forekomst af overvægt og fedme i større populationer.

Udregning af BMI

BMI er let at udregne, når du kender din højde (meter) og din vægt (kg):

BMI = \frac{weight (kg)}{height (m)^2}

Klassificering af undervægt, overvægt og fedme i forhold til BMI

BMI skal altid tolkes med et vist forbehold.

På et tidspunkt så standarderne for BMI ud som i tabel 1 nedenunder.

Tabel 1: Body Mass Index    
Klassifikation Kvinde (kg/m2) Mand (kg/m2)
Undervægtig Under 20 Under 20
Normal 20-25 20-25
Overvægtig 25-30 25-30
Fed 30 og højere 30 og højere

Senere er normalområdet blevet udvidet, så dette er en mere rimelig tabel. Jeg undersøger i øjeblikket, hvad kilderne til de to tabeller er - og hvad der er den mest anerkendte i øjeblikket.

Tabel 2: Body Mass Index1    
  Fedme klassificering BMI (kg/m2)
Undervægtig   < 18.5
Normal   18,5 - 24,9
Overvægtig   25,0 - 29,9
Fedme I 30,0 - 34,9
  II 35,0 - 39,9
Ekstrem fedme III 40

NB. Hvis du er under 18 år, så kig længere nede på siden for en retfærdig vurdering af dit BMI.

Fedmegrænser ved BMI for børn

Som barn er det nogle andre standardværdier, du skal måle dig efter.

Selvom BMI ofte har været brugt til at angive grænseværdier for fedme, så skal man også være opmærksom på undervægt (Cole 2007), hvor både drenge og piger kan have overtaget idealer fra modeverden. Betegnelserne kan være under normal (thinness grade 1), undervægtig (thinness grade 2) og meget undervægtig (thinness grade 3), og det kan ses i graferne nedenunder.

Nedenfor er de grænseværdier for børn, der anbefales af IOTF og som generelt også anbefales af autoriteter i Danmark. BMI-grænseværdier for børn og unge under 18 varierer med alderen, og derfor er nedenstående grafer lavet. Grænseværdierne er lavet således, at de flugter med de anvendte værdier for voksne ved alderen 18 år.

Husk at BMI ikke tager højde for kropsbygning og muskelmasse. En vurdering af børn skal altid ses sammen med en individuel vurdering af det relative udviklingsniveau og kropsbygningen.

BMI værdier for drenge under 18 år
BMI værdier for drenge under 18 år
BMI værdier for piger under 18 år
BMI værdier for piger under 18 år

Ponderal Index

En af ulemperne ved BMI er, at det kan give en unfair sammenligning mellem folk af forskellig statur. Der findes et andet og meget mindre brugt index, der hedder Ponderal Index, som skulle give en mere fair sammenligning.

Udregning af Ponderal Index

Til forskel fra BMI er højden (m) altså løftet i tredje potens i stedet for anden potens.

Ponderal Index = \frac{weight (kg)}{height (m)^3}

Referencer

BMI

Generelle referencer

Lee, C. D., A. S. Jackson, og S. N. Blair. 1998. “US Weight Guidelines: Is It Also Important to Consider Cardiorespiratory Fitness?” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 22 Suppl 2 (august): S2-7.

WHO Consultation on Obesity (1997: Geneva, Switzerland), World Health Organization Division of Noncommunicable Diseases, og Family and Reproductive Health World Health Organization. Programme of Nutrition. 1998. “Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation on Obesity, Geneva, 3-5 June 1997”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/63854.

Quetelet, Adolphe. 1835. Sur l’homme et le développement de ses facultés: ou, Essai de physique sociale. Paris: Bachelier, imprimeur-libraire, quai des Augustins, no 55. http://archive.org/details/surlhommeetled00quet.

BMI og børn

Cole, Tim J., Katherine M. Flegal, Dasha Nicholls, og Alan A. Jackson. 2007. “Body Mass Index Cut Offs to Define Thinness in Children and Adolescents: International Survey”. BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7612): 194. https://doi.org/10.1136/bmj.39238.399444.55.

Due P, Heitmann BL & Sørensen TIA. Adipositasepidemien i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168(2):129

Cole TJ, Bellizi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320:240-3.

Hammer, L. D., H. C. Kraemer, D. M. Wilson, P. L. Ritter, og S. M. Dornbusch. 1991. “Standardized Percentile Curves of Body-Mass Index for Children and Adolescents”. American Journal of Diseases of Children (1960) 145 (3): 259–63. https://doi.org/10.1001/archpedi.1991.02160030027015.

Pietrobelli, A., M. S. Faith, D. B. Allison, D. Gallagher, G. Chiumello, og S. B. Heymsfield. 1998. “Body Mass Index as a Measure of Adiposity among Children and Adolescents: A Validation Study”. The Journal of Pediatrics 132 (2): 204–10. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(98)70433-0.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). BMI - Body Mass Index: BMI for Children and Teens.

Ponderal Index

Günther, B. 1975. “Dimensional Analysis and Theory of Biological Similarity”. Physiological Reviews 55 (4): 659–99. https://doi.org/10.1152/physrev.1975.55.4.659.

Der Index der Körperfülle als Maß des Ernährungszustandes F. Rohrer Münchner Med. Wschr. 68(1921), 580-582

Noter

  1. Morten Zacho har lavet denne tabel på www.motion-online.dk. 

Skriv en kommentar