Jeg sidder og læser et glitrende magasin om sport og helse, og endnu engang ser jeg udregninger om body mass index (BMI) uden at gå i dybden med, hvad det egentlig måler. Derfor satte jeg mig ned for at researche lidt på, hvad BMI er, og hvordan BMI kan bruges for os almindelige mennesker?

Hvad er BMI? Body Mass Index (BMI) er en enkel matematisk formel for sammenhængen mellem personers højde og vægt. Formlen bruges til at vurdere undervægt, normalvægt og overvægt i større befolkningsgrupper, fordi BMI tilsyneladende har en sammenhæng med fedtprocenten. BMI bruges også ofte som test til at indikere under- og overvægt hos enkelte personer, men bør ikke bruges til præcise målinger hos individuelle.

Vi har lavet en beregner, hvor du få udregnet dit BMI baseret på den originale formel og få en vurdering med det samme. Ud fra beregningen kan du sammenligne dig med det normale og få et bud på, hvad din idealvægt er.

Fordelen ved BMI er, at det er utrolig let at bruge. Derfor bliver BMI-udregninger også brugt mange steder, men ofte uden nærmere forklaringer af, hvad BMI er. At bruge BMI på individuelt niveau er forbundet med en række forbehold, så husk at læse lidt videre.

Jeg har i dette indlæg forsøgt at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er Body Mass Index (BMI) helt præcist?
 • Hvordan kan du beregne BMI? Hvilken formel bruges til BMI?
 • Hvilke grænseværdier er der for din idealvægt? Hvad er din ideelle kropsvægt ifølge BMI-udregningen?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved at beregne BMI?

Men først lad os springe til selve beregneren.

Udregn dit BMI i vores enkle beregner

Udregning af BMI. Indtast værdier
Resultater

Beregneren udregner også det såkaldte Ponderal Index, som er en variant af BMI. Jeg har skrevet et indlæg om Ponderal Index her.

Hvad er Body Mass Index (BMI)?

Først og fremmest skal du ikke være bekymret for hvad en tilfældig beregner på nettet kategoriserer dig som. Du kan have en sund kropskomposition selvom dit BMI er for lavt, normalt eller for højt i forhold til regningslinjerne og normerne for BMI.

Du kan se tabellen for BMI længere nede på siden.

Men lad os først lige kigge på, hvad BMI er?

Body Mass Index blev opfundet i 1832 af den belgiske videnskabsmand Adolphe Quetelet. Han var interesseret i at måle, hvordan det stod til med andelen af overvægtige i de nyligt industrialiserede lande. Quetelet var ikke læge, men var interesseret i en måde at gøre befolkningsgrupper sammenlignelige i forhold højde og vægt.

BMI kan bruges som et screeningsværktøj. På større populationer har fundet ud af, at BMI kan sige noget under- og overvægt, fordi BMI nogenlunde er korreleret med fedtprocenten.

BMI fungerer bedst som indikator for voksne mennesker, som har en højde der ligger inden for normalområdet.

Nedenfor har jeg også inddraget tabeller over BMI for børn, som børn kan vurderes efter.

BMI tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt eller din kropsbygning i det hele taget. Fx vil meget muskuløse mennesker vurderes som overvægtige, selvom de har en lav fedtprocent.

VIGTIGT: Du kan sagtens have en fuldt tilfredsstillende sundhedsprofil som overvægtig, hvis bare du motionerer og spiser sundt. Sundhedsmæssigt er det langt farligere at have et BMI på 23 og være i dårlig form end at have et BMI på 28 og være i god form.

Du kan læse lidt mere om retfærdig vurdering af overvægtiges kondition, hvor det foreslås at kondition altid skal vurderes ud fra BMI 23.

BMI har vist sig at være et godt værktøj til at beskrive forekomsten af overvægt i større befolkningsgrupper. Når man kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så forsvinder “afvigerne” og gennemsnitsværdierne er et fornuftigt udtryk for forekomsten af overvægt og fedme i større populationer.

Formel: Hvordan udregnes BMI?

BMI er let at udregne, når du kender din højde (meter) og din vægt (kg):

BMI = \frac{weight (kg)}{height (m)^2}

Eksempelvis vejer jeg selv 80 kg og jeg er 1,81 m høj. Mit BMI er altså:

BMI = \frac{82 (kg)}{1,81 (m)^2} = 25

Ifølge BMI holder jeg mig lige netop inden for normalområdet, men lad os se på, hvordan vi kan fortolke BMI.

Test: Hvad er et normalt, sundt BMI-tal?

Disse tabeller for BMI retter sig mod voksne mænd og kvinder i alderen med en højde i normalområdet og fra omkring 20 år og opefter.

Tabellerne opdeler i forskellige grupper alt efter, hvor højt BMI er. Husk at værdierne kun er vejledende, fordi BMI ikke reelt kan tage højde for din kropskomposition.

For voksne er de generelle kategorier for BMI for voksne (ældre end 19 år og ikke for gravide):

 • BMI under 18.5 = undervægtig
 • BMI mellem 18.5-24.9 = normalvægtig
 • BMI mellem 25-29.9 = overvægtig
 • BMI mellem 30-39.9 = fedme
 • BMI over 40 = svær fedme

Hvis vi sætter standarderne for BMI ind i en tabel, ser det sådan ud:

Tabel: Normalværdier for Body Mass Index

Klassifikation Kvinde (kg/m2) Mand (kg/m2)
Undervægtig Under 20 Under 20
Normal 20-25 20-25
Overvægtig 25-30 25-30
Fed 30 og højere 30 og højere

Nyere tabeller har udvidet fedmeområdet til forskellige klassificeringer, som du kan se i denne tabel. Klassificeringen er lavet af World Health Organization (WHO).

Tabel: Fedmeklassificering ud fra Body Mass Index

  Fedme klassificering BMI (kg/m2)
Undervægtig   < 18.5
Normal   18,5 - 24,9
Overvægtig   25,0 - 29,9
Fedme I 30,0 - 34,9
  II 35,0 - 39,9
Ekstrem fedme III 40

NB. Hvis du er under 18 år, så kig længere nede på siden for en retfærdig vurdering af dit BMI.

Tabel: Illustration af skala for hvad normal BMI er.
Hvad er din BMI i forhold til normal?

Hvad er det optimale BMI for mænd og kvinder?

Når man kigger på en række forskellige studier i forhold til det optimale BMI i forhold til sundhedsfaktorer, så får man følgende billede.

I de studier hvor man kigger på forskellen mellem mænd og kvinder, så ligger BMI enten inden for samme optimale område, eller også ligger mændene 2-5 BMI-point højere.

Reference Studium Mænd Kvinder
Flegal et al (2013) JAMA 2013 25-30 25-30
Wong et al (2011) BMC 2011 26,4-27,5 20,1-24,6
Berrington de Gonzalez et al (2010) NEJM 2010 22,5-28,8 21,3-26,3
Lancet (2009) Lancet 22,5-25,0 22,5-25,0
Adams et al (2006) NEJM 25,0-27,9 23,5-26,4
Calle et al (1999) NEJM 22,0-26,4 20,5-24,9

Det meget store studie fra Flegal et al (2013) kommer til at overvurdere fordelen ved overvægt i forhold til BMI, fordi overvægt sammenlignes med normalvægt i området fra 18,5-25. Man ved fra ander undersøgelser, at dødeligheden er markant forhøjet, hvis man har et BMI mellem 18,5-20. Det interval vi normalt inkluderer som normalvægtigt er altså ikke et optimalt BMI i forhold til sundhed.

På baggrund af studierne sætter Morten Zacho det optimale BMI til 22,5 for kvinder og 24,5 for mænd. Når man har den optimale BMI, så kan det bl.a. bruges til at udregne din idealvægt.

Det er væsentligt at påpege, at der er store variationer for den enkelte i forhold til, om man lige nøjagtigt rammer det optimale BMI. Om BMI går et par stykker op eller ned betyder ikke så meget, men i forhold til helbredet og at leve længe, så kan man altså med fordel være tæt på kategorien overvægtig.

På baggrund af dette siger Morten Zacho, at plus-minus seks kilo ikke betyder noget.

Så der er altså ret stor spændvidde. Vi skal derfor have bredere rammer for, hvad man kan veje og stadig blive betragtet som sund og rask.

Morten Zacho

Derfor foreslår Morten Zacho også en ny tabel for BMI.

Klassification BMI (kg/m2) Note
Undervægtig < 20 Undervægt er meget usundt. Øg din vægt med sund kost og motion
Normalvægt og overvægt 20 - 30 Ingen grund til vægttab, hvis du motionerer, spiser sundt og ikke har sygdomme
Fedme 30 - 35 Langvarige og blivende livsstilsændringer vil være sundt. Korte slankekure vil være skidt.
Svær fedme 35,0 - Vægttab vil være godt for din sundhed

Hvad med min muskelmasse og fedtprocent i forhold BMI?

BMI forsøger at give en indikation af, om du er undervægtig eller overvægtig. Uanset hvordan du bliver kategoriseret ud fra BMI, så har du brug for mere præcise målinger for at få et retvisende billede af, om din krop er sund. BMI tager fx ikke højde for din muskelmasse.

Hvis man har for lidt eller meget fedt, så kan det have sundhedsmæssige konsekvenser. BMI giver imidlertid ikke et præcist svar på det.

Duerenberg et al (1991) har foreslået formler til at bestemme fedtprocenten ud fra BMI. Jeg har medtaget Duerenbergs formel i min beregner til at udregne fedtprocent ud fra højde og vægt.

Jeg har skrevet andre indlæg om, hvordan du kan måle din fedtprocent eller hvordan du kan forstå og måle kropskomposition. Så hvis du vil have styr på din muskelmasse eller fedtprocent, så skal du altså i gang med flere undersøgelser.

BMI for børn og teenagere

BMI udregnes på samme måde for børn og teenagere. Men da der sker mange forandringer med kroppens sammensætning og kropsfedtet med alderen, så skal børn og teenagere vurderes efter andre normer.

Du skal altså udregne dit BMI i beregneren ovenfor, men vurdere dit BMI efter disse normer, som både tager højde for din alder og dit køn. Som barn er det nogle andre standardværdier, du skal måle dig efter.

Selvom BMI ofte har været brugt til at angive grænseværdier for fedme, så skal man også være opmærksom på undervægt (Cole 2007), hvor både drenge og piger kan have overtaget idealer fra modeverden. Betegnelserne kan være under normal (thinness grade 1), undervægtig (thinness grade 2) og meget undervægtig (thinness grade 3), og det kan ses i graferne nedenunder.

Nedenfor er de grænseværdier for børn, der anbefales af IOTF og som generelt også anbefales af autoriteter i Danmark. BMI-grænseværdier for børn og unge under 18 varierer med alderen, og derfor er nedenstående grafer lavet. Grænseværdierne er lavet således, at de flugter med de anvendte værdier for voksne ved alderen 18 år.

Husk at BMI ikke tager højde for kropsbygning og muskelmasse. En vurdering af børn skal altid ses sammen med en individuel vurdering af det relative udviklingsniveau og kropsbygningen.

BMI for drenge og piger fra 2-5 år

BMI værdier for drenge under 2-5 år
BMI værdier for drenge under 2-5 år - kilde
BMI værdier for piger 2-5 år
BMI værdier for piger 2-5 år - kilde

BMI for drenge og piger fra 5-19 år

BMI værdier for drenge 5-19 år
BMI værdier for drenge 5-19 år - kilde
BMI værdier for piger 5-19 år
BMI værdier for piger 5-19 år - kilde

Bemærk at ovenstående grafer er baseret på børn over hele verden. Som med BMI for voksne, så indrager tallene ikke dit barns bygning.

Kan BMI bruges som indikator på kropsfedt?

Der er en høj sammenhæng mellem BMI og kropsfedt i større populationer. Men selvom to personer har samme BMI, så har de ikke nødvendigvis samme andel af kropsfedt. Politiken skriver fx om tre kvinder med meget forskellig kropsbygning og BMI, men de har samme fedtprocent.

Disse tre kvinder kategoriseres som hhv. meget overvægtig, normalvægtig og overvægtig ifølge BMI, men de har samme fedtprocent

Generelt skal der tages disse forbehold ved vurderingen af BMI:

 • Ved samme BMI har kvinder en tendens til at have mere kropsfedt end mænd.
 • Ved samme BMI har ældre i gennemsnit en tendens til at have mere kropsfedt end yngre voksne.
 • Ved samme BMI har atleter mindre kropsfedt end ikke-atleter.

Forskere har også foreslået, at man på baggrund af alder og vægt kan udregne sin fedtprocent. Vi har også lavet en beregner til beregne fedtprocenten.

Ulemper ved BMI?

 • BMI tager kun højde for din vægt og højde. To personer kan sagtens have den samme højde og vægt uden at have den samme kropsbygning. Den ene kan have en høj muskelmasse eller motionere meget mere end den anden.
 • Din vægt er langt fra det eneste, der indikerer, om du er sund. Dine gener, livsstil, hjertefunktion, aktivitetsniveau er formentlig langt vigtigere end, hvad vægten siger.
 • BMI vurderer ikke, hvor farlig din overvægt er. Hvis dit fedt sidder rundt om livet, er det mere farligt frem for, hvis fedtet sad om lårene. Det kan du bruge taljemål for at finde ud af.
 • BMI kan ikke fortælle om du har fremgang i træningen. Jeg har skrevet et andet indlæg om, hvorfor man kan tage på ved træning.
 • BMI er et statistisk værktøj - ikke en diagnose. BMI er udarbejdet i 1800-tallet til at sammenligne forskellige befolkningsgrupper. Ulempen ved BMI er altså, at det er for simpelt et mål. Du kan let ende i en forkert kategori pga. ovenstående ulemper.

BMI på tværs af kulturer

Der er lavet forskellige BMI-tabeller, der tager højde for alderen og kønnet, særligt for børn. Jeg har ikke set nogen tabeller, der tager højde for etnicitet. Folk fra forskellige dele af verden er bygget forskellige. Fx er kropsbygningen for asiater og afrikanere forskellig fra europæere. BMI er primært skabt på baggrund af populationer i de vestlige lande, og jeg har ikke set studier eller tabeller, som er rettet mod andre etniciteter.

Nyere forskning peger på mindre sundhedsrisiko ved overvægt

BMI klassifikationen er rettet mod under- og overvægtige. Tabellerne giver en klar kategorisering. Men under- og overvægt er kategoriseringer, som er baseret på gennemsnit i befolkningen. Hvis man kigger på sundhed, så har et stort dansk studie fra 2016, hvor man har fulgt nogle populationer over 40 år vist, at såkaldt “overvægtige” i forhold til BMI-klassifikationen faktisk lever længere end “normalvægtige”.

Forskere har samlet data ind fra mere end 100.000 voksne i Danmark, og deres konklusion er klar. Overvægt i sig selv er ikke en sundhedsrisiko - måske er det endda en fordel for livslængden. Det hele er naturligvis en balance, og man skal nok ikke være klassificeret som “Ekstrem fedme III” med et BMI over 40.

Sundhed og helbred handler om så meget mere end under- og overvægt.

Test af BMI kan være misvisende

Drop BMI og overvægt som indikator for, om din krop er sund eller ej. Måleenheden kan være direkte misvisende, viser amerikansk forskning fra University of California. Selv om du har et højt BMI, kan du sagtens være fuldstændig sund og rask!

Mere end 40.000 amerikanere er blevet undersøgt og har bla. fået tjekket blodtryk, kolesterol og blodsukkerværdi. Hos halvdelen af de, der ifølge deres BMI var overvægtige og dermed skulle have en forøget risiko for fx type-2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme, viste det sig, at de rent faktisk var fuldstændigt sunde og raske.

Omvendt viste undersøgelsen, at 30 pct. af de ”BMI-normalvægtige” var usunde og havde forøget risiko for livsstilssygdomme.

Ernæringsekspert Martin Kreutzer er enig i, at BMI ikke er meget værd. I stedet mener han, at man skal have fat i sit målebånd.

 • Jeg vil klart anbefale, at man i stedet bruger sit taljemål som indikator for ens sundhed. Ligger det over 88 cm for kvinder og 102 cm for mænd, så indikerer det en helbredsskadelig fedtophobning i maveregionen, hvilket øger risikoen for sygdomsfremkaldende inflammation i kroppen, siger Martin Kreutzer.

iform.dk

BMI kan ikke stå alene

 • BMI er en metode, der gør det muligt for dig at udregne, om du er normal-, under- eller overvægtig ud fra din højde og kropsvægt.
 • Du kan sammenligne dig selv med nogle fastsatte standarder.
 • BMI er for simpel og ikke retvisende nok til at sige noget om kropskomposition og fedtprocent.
 • Jeg ville være meget varsom med at bruge BMI som udgangspunkt for en snak om sundhed med den enkelte.
 • Det er meget vigtigere, at man har sunde kostvaner og motionerer. Ikke for at tabe sig, men for at få en glad og stærk krop.

Der er mange udfordringer med BMI, selvom det er meget udbredt. Faktisk er der lavet et lignende mål, der hedder Ponderal Index, som burde give en bedre vurdering i forhold til højde.

Men for at finde ud af, om du reelt er under- eller overvægtig i forhold til sundhed, så kan et simpelt taljemål formentlig være en bedre indikator. Jeg har skrevet en anden artikel om forskellige taljemål. Taljemålet kan nemlig sige noget om, hvordan fedtet er placeret på kroppen, hvilket er det der har allerstørst betydning i forhold til sundhed.

Endelig kan du dykke lidt ned i din samlede kropskomposition for at få en større forståelse af det emne. Jeg har skrevet om forskellige modeller for kropskomposition her.

Referencer om BMI og Body Mass Index

Generelle referencer om BMI og tabel

 • Lee, C. D., A. S. Jackson, og S. N. Blair. 1998. “US Weight Guidelines: Is It Also Important to Consider Cardiorespiratory Fitness?” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 22 Suppl 2 (august): S2-7.
 • WHO Consultation on Obesity (1997: Geneva, Switzerland), World Health Organization Division of Noncommunicable Diseases, og Family and Reproductive Health World Health Organization. Programme of Nutrition. 1998. “Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation on Obesity, Geneva, 3-5 June 1997”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/63854.
 • Quetelet, Adolphe. 1835. Sur l’homme et le développement de ses facultés: ou, Essai de physique sociale. Paris: Bachelier, imprimeur-libraire, quai des Augustins, no 55. http://archive.org/details/surlhommeetled00quet.

BMI og børn

 • Cole, Tim J., Katherine M. Flegal, Dasha Nicholls, og Alan A. Jackson. 2007. “Body Mass Index Cut Offs to Define Thinness in Children and Adolescents: International Survey”. BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7612): 194. https://doi.org/10.1136/bmj.39238.399444.55.
 • Due P, Heitmann BL & Sørensen TIA. Adipositasepidemien i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168(2):129
 • Cole TJ, Bellizi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320:240-3.
 • Hammer, L. D., H. C. Kraemer, D. M. Wilson, P. L. Ritter, og S. M. Dornbusch. 1991. “Standardized Percentile Curves of Body-Mass Index for Children and Adolescents”. American Journal of Diseases of Children (1960) 145 (3): 259–63. https://doi.org/10.1001/archpedi.1991.02160030027015.
 • Pietrobelli, A., M. S. Faith, D. B. Allison, D. Gallagher, G. Chiumello, og S. B. Heymsfield. 1998. “Body Mass Index as a Measure of Adiposity among Children and Adolescents: A Validation Study”. The Journal of Pediatrics 132 (2): 204–10. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(98)70433-0.
 • The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). BMI - Body Mass Index: BMI for Children and Teens.

Skriv en kommentar