Alt du skal vide om BMI-testen for mænd og kvinder

17 minutters læsning

Jeg sidder og læser et glitrende magasin om sport og helse, og endnu engang ser jeg body mass index (BMI) brug som en test, uden at artiklen går i dybden med, hvad en BMI-formel måler.

Derfor satte jeg mig ned for at researche lidt på, hvordan BMI tabeller kan bruges for mænd, kvinder, voksne, teenagere og børn?

Vi går også i dybden med BMI-formlen, og hvordan BMI-skemaer kan fortolkes for voksne mænd og kvinder. BMI skal fortolkes anderledes for mennesker under 18 år. Du kan læse mere om BMI for børn, unge og teenagere.

Du kan selv udregne BMI, når du kender din vægt i kilo og din højde i centimeter. Men hvad måler en BMI-formel egentlig? Her får du en guide til, hvordan BMI tabeller kan bruges til at vurdere vægt og sundhed for voksne mænd og kvinder?

Vi har lavet en BMI beregner til voksne mænd og kvinder. Her kan du udregne dit BMI baseret på den originale BMI formel og få en sundhedsvurdering. Ud fra beregningen kan du sammenligne dig med et normalt BMI og få et bud på, hvad din idealvægt er.

Fordelen ved BMI er, at det er utrolig let at bruge. Derfor bliver BMI-udregninger også brugt mange steder ofte uden nærmere forklaringer af, hvad BMI er. At bruge BMI på individuelt niveau er forbundet med en række forbehold, så husk at læse lidt videre.

Derfor skal du ikke være bekymret for, hvad en tilfældig beregner på nettet kategoriserer dig som. Du kan have en sund kropskomposition selvom dit BMI er for lavt, normalt eller for højt i forhold til regningslinjerne og normerne for BMI.

Jeg har i dette indlæg forsøgt at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er BMI (Body Mass Index)?
 • Hvordan beregner man BMI? Hvilken formel bruges til udregning af BMI?
 • Hvilke grænseværdier er der for idealvægt ifølge BMI for voksne mænd og kvinder?
 • Hvad er din ideelle kropsvægt ifølge BMI-udregningen?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved at BMI-tabeller?

Hvad er BMI (Body Mass Index)?

BMI står for Body Mass Index. BMI er en enkel matematisk formel for sammenhængen mellem personers højde og vægt. Du kan beregne BMI ved at dividere din vægt i kilo med din højde i meter.

BMI-tallet bruges ofte til at vurdere undervægt, normalvægt og overvægt i større befolkningsgrupper, fordi BMI tilsyneladende har en sammenhæng med fedtprocenten. BMI skal bruges varsomt, når du laver individuelle målinger.

BMI blev ifølge Wikipedia opfundet i 1832 af den belgiske videnskabsmand Adolphe Quetelet. Han var interesseret i at måle, hvordan det stod til med andelen af overvægtige i de nyligt industrialiserede lande. Quetelet var ikke læge, men var interesseret i en måde at gøre befolkningsgrupper sammenlignelige i forhold højde og vægt.

En BMI måling kan bruges som et screeningsværktøj. Når forskerene kigger på tilstrækkeligt mange personer på en gang, så kan BMI måske bruges til at sige noget undervægt og overvægt. Denne sammenhæng kan fastslås, fordi BMI under visse omstændigheder er korreleret med fedtprocenten.

Der er imidlertid mange udfordringer med fortolkningen af dit BMI-tal.

BMI tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt eller din kropsbygning i det hele taget. Fx vil meget muskuløse mennesker vurderes som overvægtige, selvom de har en lav fedtprocent.

VIGTIGT: Du skal ikke lade resultatet af en BMI-beregning diktere, om du har en sund vægt. Selvom du ifølge standardtabellerne for BMI klassificeres som overvægtig, så betyder det meget mere om du motionerer og spiser sundt. Sundhedsmæssigt er det langt farligere at have et BMI tal på 23 og være i dårlig form end at have et BMI på 28 og være i god form. Faktisk ser det ud til, at den laveste dødelighed i forhold til BMI ligger højere og højere (se bl.a. Afzal et al (2016)).

Du kan læse lidt mere om brugen af BMI til en retfærdig vurdering af overvægtiges kondition, hvor det foreslås af Morten Zacho, at kondition altid skal vurderes ud fra BMI 23.

BMI-formel: Hvordan beregner man BMI?

BMI er let at udregne, når du kender din højde (meter) og din vægt (kg). Du skal ganske enkelt bare sætte tallene ind i følgende BMI-formel:

BMI = \frac{\text{weight (kg)}}{\text{height (m)}^2}

Lad os tage et eksempel:

Hvis vi tager gennemsnitshøjden for mænd, så er den 1,81 m. Lad os sætte 82 kg ind som vægten. Indsat i udregningsformlen får jeg altså:

BMI = \frac{82 kg}{1,81 m^2} = 25

Ifølge BMI holder jeg mig lige netop inden for normalområdet, men lad os se på, hvordan vi kan fortolke BMI?

BMI test

I denne BMI beregner kan du let selv udregne dit BMI tal uden at skulle have din lommeregner frem.

Udregning af BMI for voksne kvinder og mænd
Køn
Resultater

Du kan bruge vores Ponderal Index beregner, hvis du vil have et mål, der er beslægtet med BMI. Ponderal Index burde være mere retfærdigt over for folk, der ligger i yderenderne af højdeskalaen.

Hvorfor bruger man Body Mass Index?

Det er rigtig let at regne BMI ud. Når man laver større befolkningsstudier, så er højde og vægt ofte tilgængelige data. Derfor er det et rigtig let mål at bruge som sammenligningsgrundlag mellem forskellige mennesker.

Hvad er et normalt BMI-tal for mænd og kvinder?

Der findes forskellige generelle tabeller for Body Mass Index (BMI) - og der er forskellige tabeller for børn og for mænd og kvinder, der er ældre end 18 år gamle. Lad os dykke lidt ned i de forskellige BMI-skalaer.

Fælles for de forskellige BMI-tabeller er, at de opdeler folk i grupper baseret på deres BMI. Husk at alle vurderinger og kategorier kun er vejledende, fordi en BMI måling ikke reelt kan tage højde for din kropskomposition.

For voksne er de generelle kategorier for BMI for voksne (ældre end 18 år og ikke for gravide):

 • BMI under 18,5 = undervægtig
 • BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægtig
 • BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
 • BMI mellem 30-39,9 = fedme
 • BMI over 40 = svær fedme

Tabel: WHO’s Fedmeklassificering ud fra BMI

World Health Organization (WHO) har lavet nye tabeller, hvor de har udvidet fedmeområdet med forskellige klassificeringer, som du kan se i denne tabel, som gælder for voksne.

  Fedme klassificering BMI (kg/m2)
Undervægtig   < 18.5
Normal   18,5 - 24,9
Overvægtig   25,0 - 29,9
Fedme I 30,0 - 34,9
  II 35,0 - 39,9
Ekstrem fedme III 40

Hvis du er et barn eller ung under 18 år, så kig længere nede på siden for en retfærdig vurdering af dit BMI.

Tabel med skala for normal BMI for mænd, kvinder, børn og voksne
Hvad er din BMI i forhold til normale BMI for mænd, kvinder, børn og voksne?

BMI tabel: Normalværdier for Body Mass Index for mænd og kvinder

Det interessante ved WHOs klassificering af BMI er, at den kun har været brugt fra omkring 2000. Før år 2000 brugte man i højere grad klassificering udarbejdet på baggrund af NHANES II studiet (USA 1976-1980).

Klassificeringen ser såeldes ud:

Klassifikation Kvinde (kg/m2) Mand (kg/m2)
Undervægtig Under 19,1 Under 20,7
Normal 19,1-25,8 20,7-26,4
Marginalt overvægtig 25,8-27,3 26,4-27,8
Overvægtig 27,3-32,3 27,8-31,1
Fed 32,3 eller højere 31,1 eller højere

Hvad er det optimale og sunde BMI for mænd og kvinder?

Når man kigger på en række forskellige studier i forhold til det optimale BMI i forhold til sundhedsfaktorer, så får man et lidt andet billede end standardtabellerne for BMI. De fleste tabeller for BMI bruger de samme værdier for mænd og kvinder, men en del studier ser ud til at underbygge, at værdierne godt kunne være forskellige.

I de studier hvor man kigger på forskellen mellem mænd og kvinder, så ligger BMI enten inden for samme optimale område, eller også ligger mændene 2-5 BMI-point højere (jf. Morten Zacho).

Reference om BMI Mænd Kvinder
Flegal et al (2013) 25-30 25-30
Wong et al (2011) 26,4-27,5 20,1-24,6
Berrington de Gonzalez et al (2010) 22,5-28,8 21,3-26,3
Lancet (2009) 22,5-25,0 22,5-25,0
Adams et al (2006) 25,0-27,9 23,5-26,4
Calle et al (1999) 22,0-26,4 20,5-24,9

Studiet af Flegal et al (2013) kommer til at overvurdere fordelen ved overvægt i forhold til BMI, fordi overvægt sammenlignes med normalvægt i området fra 18,5-25. Morten Zacho skriver, at vi fra andre undersøgelser ved, at dødeligheden er markant forhøjet, hvis man har et BMI mellem 18,5-20. Det interval vi normalt inkluderer som normalvægtigt er altså ikke et optimalt BMI i forhold til sundhed.

På baggrund af studierne sætter Morten Zacho det optimale BMI til 22,5 for kvinder og 24,5 for mænd. Når du kender den optimale BMI, så kan det bl.a. bruges til at udregne din idealvægt.

Afzal et al (2016) har sammenlignet tre danske grupper af mennesker, og det ser ud til, at det BMI, der er forbundet med den laveste risiko for at dø, er stigende med de tre kohorter. Det er lidt ærgerligt, at studiet har fastholdt klassifikationen med normalvægtige mellem 18.5 - 25.

Among 3 Danish cohorts, the BMI associated with the lowest all-cause mortality increased by 3.3 from 1976-1978 through 2003-2013. Further investigation is needed to understand the reason for this change and its implications.

Afzal et al (2016)

BMI forbundet med den laveste risiko for at dø i Danmark er altså i perioden steget med 3,3 BMI-point i forhold. Forskerne kan ikke helt sige, hvad ændringen skyldes, men det gør det endnu mere klart, at BMI med de nuværende tabeller er et godt mål for under- og overvægt og sammenknytning til sygdomme.

dødelighed i forhold til body mass index
Multivariable-Adjusted Hazard Ratios for All-Cause Mortality in the 1976-1978, 1991-1994, and 2003-2013 Cohorts According to Body Mass Index. Kilde: Afzal et al (2016)

Det er væsentligt at påpege, at der er store variationer for den enkelte i forhold til, om man lige nøjagtigt rammer det optimale BMI. BMI kan altså sagtens svinge lidt, og plus-minus 5-6 kilo betyder ikke så meget. Hvis det handler om at have et sundt BMI, så ser det altså ud til, at man særligt for mænd kan være sundere, hvis man er tæt på WHO-kategorien overvægtig.

Så der er altså ret stor spændvidde. Vi skal derfor have bredere rammer for, hvad man kan veje og stadig blive betragtet som sund og rask.

Morten Zacho

Revideret BMI skala

Derfor foreslår Morten Zacho også en revideret forståelse af BMI skalaen for voksne mænd og kvinder. Det kan skitseres som i følgende tabel over BMI.

Klassification BMI (kg/m2) Kommentar
Undervægtig < 20 Undervægt er meget usundt. Øg din vægt med sund kost og motion
Normalvægt og overvægt 20 - 30 Ingen grund til vægttab, hvis du motionerer, spiser sundt og ikke har sygdomme
Fedme 30 - 35 Langvarige og blivende livsstilsændringer vil være sundt. Korte slankekure vil være skidt.
Svær fedme 35,0 - Vægttab vil være godt for din sundhed

Jeg synes det er ærgerligt at fastholde betegnelsen ‘overvægt’ for en sund kategori. Derfor bør kategorierne formentlig revideres.

Hvad med min muskelmasse og fedtprocent i forhold BMI?

BMI forsøger at give en indikation af, om du er undervægtig eller overvægtig. Uanset hvordan du bliver kategoriseret ud fra BMI, så har du brug for mere præcise målinger for at få et retvisende billede af, om din krop er sund. BMI tager fx ikke højde for din muskelmasse.

Hvis man har for lidt eller meget fedt, så kan det have sundhedsmæssige konsekvenser. BMI giver imidlertid ikke et præcist svar på det. Fedt på kroppen giver nemlig ikke i sig selv en øget risiko for livsstilssygdomme, og det er ikke så let at definere en sund vægt.

Duerenberg et al (1991) har foreslået formler til at bestemme fedtprocenten ud fra BMI. Jeg har medtaget Duerenbergs formel i min beregner til at udregne fedtprocent ud fra højde og vægt.

Jeg har skrevet andre indlæg om, hvordan du kan måle din fedtprocent eller hvordan du kan forstå og måle kropskomposition. Så hvis du vil have styr på din muskelmasse eller fedtprocent, så skal du altså i gang med flere undersøgelser.

BMI for børn og teenagere

BMI udregnes på samme måde for børn, unge og teenagere. Men da der sker mange forandringer med kroppens sammensætning og kropsfedtet med alderen, så skal børn og teenagere vurderes efter andre normer.

Du kan altså beregne dit BMI i beregneren ovenfor, men du skal vurdere dit BMI efter andre normer. Her skal du både tage højde for dit køn og din alder. Som barn og ung er det altså nogle andre standardværdier, du skal vurdere dit resultat ud fra.

Vi har lavet en målrettet BMI-beregner til børn, unge og teenagere, hvor du kan læse meget mere om, hvordan du håndterer BMI for unge mennesker.

Kan en BMI-måler bruges som indikator på kropsfedt?

Der er en sammenhæng mellem BMI og kropsfedt i større befolkningsgrupper. Men selvom to personer har samme BMI, så har de ikke nødvendigvis samme andel af kropsfedt. De kan også være meget forskellige i bygning.

kvinder med forskellig samme bmi og forskellig kropsbygning
Alle disse kropsscanninger har samme BMI ud fra samme højde og vægt. Kilde: Independent

Politiken skriver fx om tre kvinder med meget forskellig kropsbygning og BMI, men de har samme fedtprocent.

Generelt skal der tages disse forbehold ved vurderingen af BMI:

 • Ved samme BMI har kvinder en tendens til at have mere kropsfedt end mænd.
 • Ved samme BMI har ældre i gennemsnit en tendens til at have mere kropsfedt end yngre voksne.
 • Ved samme BMI har atleter mindre kropsfedt end ikke-atleter.

Forskere har også foreslået, at man på baggrund af alder og vægt kan udregne sin fedtprocent. Vi har også lavet en beregner til beregne fedtprocenten.

Ulemper ved BMI?

 • BMI tager kun højde for din vægt og højde. To personer kan sagtens have den samme højde og vægt uden at have den samme kropsbygning. Den ene kan have en høj muskelmasse eller motionere meget mere end den anden.
 • Din vægt er langt fra det eneste, der indikerer, om du er sund. Dine gener, livsstil, hjertefunktion, aktivitetsniveau er formentlig langt vigtigere end, hvad vægten siger.
 • BMI vurderer ikke, hvor farlig din overvægt er. Hvis dit fedt sidder rundt om livet, er det mere farligt frem for, hvis fedtet sad om lårene. Det kan du bruge taljemål eller talje hofte ratio for at få et bedre bud.
 • BMI kan ikke fortælle om du har fremgang i træningen. Jeg har skrevet et andet indlæg om, hvorfor man kan tage på ved træning.
 • BMI er et statistisk værktøj - ikke en diagnose. BMI er udarbejdet i 1800-tallet til at sammenligne forskellige befolkningsgrupper.

Ulempen ved BMI er altså, at det er for simpelt et mål. Du kan let ende i en forkert kategori pga. ovenstående ulemper.

BMI på tværs af kulturer

Der er lavet forskellige BMI-tabeller, der tager højde for alderen og kønnet, særligt for børn.

Jeg har ikke set nogen tabeller, der tager højde for etnicitet. Folk fra forskellige dele af verden er bygget forskellige. Fx er kropsbygningen for asiater og afrikanere forskellig fra europæere.

BMI er primært skabt på baggrund af populationer i de vestlige lande, og jeg har ikke set studier eller tabeller, som er rettet mod andre etniciteter.

Nyere forskning peger på mindre sundhedsrisiko ved overvægt

BMI klassifikationen er rettet mod under- og overvægtige. Tabellerne giver en klar kategorisering. Men under- og overvægt er kategoriseringer, som er baseret på gennemsnit i befolkningen.

Hvis man kigger på sundhed, så har et stort dansk studie fra 2016, hvor man har fulgt nogle populationer over 40 år vist, at såkaldt “overvægtige” i forhold til BMI-klassifikationen faktisk lever længere end “normalvægtige”.

Forskere har samlet data ind fra mere end 100.000 voksne i Danmark, og deres konklusion er klar. Overvægt i forhold til BMI er i sig selv er ikke en sundhedsrisiko - måske er det endda en fordel for livslængden. Derfor bør tabellerne for BMI formentlig skrives om.

Tomiyama et al (2016) konkluderer i deres studie på baggrund af det store _National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), at BMI misklassificerer deltagerne. Mere end 40.000 amerikanere har i studiet fået tjekket blodtryk, kolesterol og blodsukkerværdi. Halvdelen af dem, der ifølge BMI var overvægtige med følgende forhøjet risiko for fx hjerte-kar-sygdomme og type-2-diabetes, viste sig at være fuldstændig sunde og raske.

På den anden siden vise undersøgelsen også, at 30% af dem der ifølge BMI var normalvægtige havde forøget risiko for livsstilssygdomme, fordi deres kondition var dårlig.

Sundhed og helbred handler om så meget mere end under- og overvægt.

BMI-skalaen kan ikke stå alene

 • BMI er en metode, der gør det muligt for dig at udregne, om du er normal-, under- eller overvægtig ud fra din højde og kropsvægt.
 • Du kan sammenligne dig selv med nogle fastsatte standarder.
 • BMI er for simpel og ikke retvisende nok til at sige noget om kropskomposition og fedtprocent.
 • Derfor kan BMI ikke stå alene som udgangspunkt for en snak om sundhed med den enkelte.
 • Det er meget vigtigere, at man har sunde kostvaner og motionerer. Ikke for at tabe sig, men for at få en glad og stærk krop.

Der er mange udfordringer med BMI, selvom det er meget udbredt. Faktisk er der lavet et lignende mål, der hedder Ponderal Index, som burde give en bedre vurdering i forhold til højde.

Men for at finde ud af, om du reelt er under- eller overvægtig i forhold til sundhed, så kan et simpelt taljemål formentlig være en bedre indikator. Jeg har skrevet en anden artikel om forskellige taljemål. Taljemålet kan nemlig sige noget om, hvordan fedtet er placeret på kroppen, hvilket er det der har allerstørst betydning i forhold til sundhed.

Endelig kan du dykke lidt ned i din samlede kropskomposition for at få en større forståelse af det emne. Jeg har skrevet om forskellige modeller for kropskomposition her.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal kvinders BMI være?

Voksne kvinder og mænds BMI bliver vurderet efter de samme tabeller. Studier har vist, at et sundt BMI ligger i den højere del af ‘normalvægt’. Du kan se BMI-skemaer her på siden.

Hvad skal mænds BMI være?

Voksne mænd og kvinders BMI bliver vurderet efter det samme BMI skema. Nyere studier viser, at et sundt BMI formentlig ligger i den højere ende af normalområdet. Du kan se BMI-tabeller her på siden.

Hvad er normal BMI for børn?

Børn passer ikke ind i den normale BMI skala. WHO har lavet skemaer, hvor du kan vurdere børns BMI. Du kan læse mere om BMI for børn, unge og teenagere, hvor du også kan finde en BMI udregner for børn.

Hvad er normal BMI for teenagere?

Du skal vurdere teenageres BMI ud fra WHOs BMI-skemaer. Men husk at børn og teenagere udvikler sig meget forskelligt. Du kan læse mere om BMI for børn, unge og teenagere.

Hvad er normal BMI for 65+ årige?

En normal BMI for de 65+ årige vurderes efter de samme skemaer som voksne. Du kan se tabeller her på siden.

Hvad er din ideelle kropsvægt ifølge BMI-udregningen?

Du kan udregne din ideelle kropsvægt på baggrund af BMI. Vi har skrevet meget mere om idealvægt baseret på BMI her.

Konklusion

Det er let at finde dit BMI-tal, men det siger ikke i sig selv noget om du har en sund vægt. Du kan beregne dit BMI i vores BMI beregner.

Referencer

Se alle referencerne om BMI

Generelle referencer om BMI, skala og tabel

 • Lee, C. D., A. S. Jackson, og S. N. Blair. 1998. “US Weight Guidelines: Is It Also Important to Consider Cardiorespiratory Fitness?” International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 22 Suppl 2 (august): S2-7.
 • WHO Consultation on Obesity (1997: Geneva, Switzerland), World Health Organization Division of Noncommunicable Diseases, og Family and Reproductive Health World Health Organization. Programme of Nutrition. 1998. “Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation on Obesity, Geneva, 3-5 June 1997”. https://apps.who.int/iris/handle/10665/63854.
 • Quetelet, Adolphe. 1835. Sur l’homme et le développement de ses facultés: ou, Essai de physique sociale. Paris: Bachelier, imprimeur-libraire, quai des Augustins, no 55. https://archive.org/details/surlhommeetled00quet.

BMI og børn

 • Cole, Tim J., Katherine M. Flegal, Dasha Nicholls, og Alan A. Jackson. 2007. “Body Mass Index Cut Offs to Define Thinness in Children and Adolescents: International Survey”. BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7612): 194. https://www.bmj.com/content/335/7612/194.
 • Due P, Heitmann BL & Sørensen TIA. Adipositasepidemien i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168(2):129
 • Cole TJ, Bellizi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320:240-3.
 • Hammer, L. D., H. C. Kraemer, D. M. Wilson, P. L. Ritter, og S. M. Dornbusch. 1991. “Standardized Percentile Curves of Body-Mass Index for Children and Adolescents”. American Journal of Diseases of Children (1960) 145 (3): 259–63. https://doi.org/10.1001/archpedi.1991.02160030027015.
 • Pietrobelli, A., M. S. Faith, D. B. Allison, D. Gallagher, G. Chiumello, og S. B. Heymsfield. 1998. “Body Mass Index as a Measure of Adiposity among Children and Adolescents: A Validation Study”. The Journal of Pediatrics 132 (2): 204–10. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(98)70433-0.
 • The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). BMI - Body Mass Index: BMI for Children and Teens.

Kommentarer