Taljemål, livvidde og hoftemål er en enkel måde at sige noget om fedtfordelingen på din krop. Studier har vist, at der er en sammenhæng mellem taljemål, hoftemål og din højde og risiko for livsstilssygdomme. Jeg har researchet hvilke forskellige taljemål og hoftemål, der findes.

Jeg har fundet frem til tre forskellige taljemål, hvor størrelsen på taljen er med til at sige noget om ens kropsfacon, om man er undervægtig eller overvægtig, og om man er i risiko for at få livsstilssygdomme.

Typer af taljemål, mål af livvidde og hoftemål:

 • Taljemål (mål af livvidde). Taljemålet kan indikere noget om ens risiko for sygdomme. Taljemålet kaldes også med et andet ord for livvidde.
 • Talje-højde-ratio. Når man medtager højden, så får man en mere retfærdig vurdering af taljemålet. Det er klart at høje personer sandsynligvis vil have en større talje.
 • Talje-hofte-ratio. Talje-hofte-målet kan sige noget om fordelingen af fedt på kroppen. Derved siger WHR-målet noget om risikoen for sygdom, da distributionen af fedt er en risikofaktor for livsstilssygdomme.

Beregner til talje-hofte-ratio og talje-højde-ratio

I denne beregner kan du udregne din din talje-hofte-ratio og din talje-højde-ratio.

Udregning af Taljemål. Indtast værdier
Resultater

Mere om de forskellige taljemål

I det følgende beskriver jeg de forskellige taljemål, og hvordan du kan bruge dem til at vurdere din egen sundhed.

Taljemålet (livvidden)

Flere studier viser sammenhæng mellem taljemålet og risikoen for mange livsstilssygdomme, som fx hjertekarsygdomme og diabetes type II.

Taljemålet er særligt relevant, fordi fedtet omkring maven giver øget risiko for sygdomme. I forbindelse med træning er taljemålet også et bedre mål for fedttab end vægt og udregninger af BMI. Man kan nemlig godt blive tungere af træning, fordi man øger muskelmassen, men hvis man taber fedt, så vil taljemålet alt andet lige falde.

Hvordan måles taljemålet (livvidde)?

Hvordan måler du taljen (din livvidde)? Og hvor måles taljemål for mænd og kvinder?

 • Stå afslappet.
 • Sæt målebåndet omkring 2 cm over navlehøjde.

Hvis du er i tvivl, kan du også mærke dig frem til punktet, som på siden af kroppen ligger mellem hoftebenskammen og det nederste ribben.

Normalværdier for taljemålet (livvidde) for mænd og kvinder

Studier med taljemål har vist, at man kan have forøget risiko for kredsløbssygdomme, hvis ens taljemål er højt.

Denne tabel er det mest brugte skema og tabel til at vurdere taljemål for kvinder og mænd ifølge hjerteforeningen.dk i forhold til risikoen for livsstilssygdomme.

  Let forøget risiko Forøget risiko
Mænd > 94 cm > 102 cm
Kvinder > 80 cm > 88 cm

Vurderingen i tabellen er naturligvis meget forenklet. Bray (2004) har foreslået en lidt mere præcis opdeling for taljemålet og livvidden for mænd og kvinder med lidt flere kategorier for risici for livsstilssygdomme.

  Kvinder Mænd
Meget lav < 70 cm < 80 cm
Lav 70-89 cm 80-99 cm
Høj 90-109 cm 100-120 cm
Meget høj > 110 cm > 120 cm

Taljemålet tager i sig selv ikke højde for den enkeltes kropsbygning. Lad os kigge lidt på fordelene og ulemperne ved at bruge din livvidde som et mål for din sundhed.

Fordele og ulemper ved taljemålet (livvidde mål)

Fordelen ved taljemålet er at det er en let måling at lave, og den kan give en indikation af, hvor fedtet er placeret på kroppen.

Ulempen ved taljemålet er, at man kan blive i tvivl om, hvor man skal måle. Samtidig tager taljemålet ikke hensyn til højden. Højere mennesker vil ofte naturligt have en større talje.

Det kan talje-højde ratioen imidlertid tage højde for, så lad os i det følgende kigge lidt på det mål.

Talje-højde-ratio

Efterhånden har talje/højde-ratioen sneget sig ind i litteraturen, fordi det ser ud til at være bedre til at vurdere personer, som ikke har en gennemsnitlig højde. Når man sætter taljemålet i forhold til højden, har man også et meningsfuldt mål man kan bruge på både børn og voksne med forskellige højder.

Hvordan måles det?

 • Mål taljen. Stå afslappet og mål omkring 2 cm over navlehøjden.
 • Mål din højde. Stå rank og mål hvor høj du er.

Skema for talje-højde-ratio

Det ser ud til at være forbundet med lavere risiko for livsstilssygdomme, hvis talje-højde-ratioen er under 0,5. Det betyder i praksis, at hvis dit taljemål er under halvdelen af din højde i centimeter, så har du statistisk set en nedsat risiko for livsstilssygdomme.

WHR Klassifikation Handling
under 0,4 du er måske for tynd Take care
0,4 to 0,5 du er en sund pæreform Ok
0,5 to 0,6 du er en mellemting mellem pære og æble Consider action
over 0,6 du er i risikogruppen som en usund æbleform Take action

Talje-højde-målet er blevet plottet ind i en simpel Shape Chart foreslået af Ashwell (bl.a. 2011). Se også Ashwell (2014).

Taljemålet - Talje-højde-ratio Shape Chart fra Ashwell.
I Ashwell Shape Chart® vises det grafisk, om du er i en zone for bekymring i forhold til dit helbred eller ej. Kilde: Ashwell Shape Chart.

Talje-hofte-ratio

Et andet meget brugt mål er talje/hofte-ratioen, som jeg også godt kan lide, da jeg synes det kan give endnu flere informationer om, hvordan fedtet er fordelt på kroppen.

Wikipedia skriver om talje-hofte-ratioen:

Talje-hofte forholdet, talje-hofte målet, æble-pære indekset eller talje-hofte ratio (THR) er en måde at beskrive forholdet mellem talje- og hoftevidden. Forholdet måler proportionen af fedt deponeret forskellige stedet på kroppen. Der er også kraftige indicer på at nogle bestemte mål opfattes som specielt attraktive hos det modsatte køn og for kvinder indikere en mærkbar højere frugtbarhed.

Wikipedia

Forholdet mellem taljemålet og hoftemålet er en indikator på sundhed. Relationen kan sige noget om kropsformen, og man skelner ofte mellem pæreformet og æbleformet kropsfacon.

WHR kan afspejle den intraabdominale fedme. Ofte er WHR også knyttet sammen med fysisk tiltrækning på tværs af forskellige kulturer.

Talje mål og hoftemål kan via talje-hofte-ratioen siger noget om fedtfordelingen. Kilde: [www.hellodoctor.co.za](https://www.hellodoctor.co.za/)
Pæreformet og æbleformet

Hvordan måles WHR?

Hvordan måles taljemålet (livvidden) og hoftemålet som bruges til talje-hofte-ratioen, og hvor måler man hoften?

 • Personen skal stå oprejst til begge målinger.
 • Taljemålet. Mål omkredsen af taljen ved midtpunktet på siden mellem nederste punkt at nederste ribben og øverste punkt af hoftekammen. Det er cirka 2 cm over navlen.
 • Hoftemålet. Hoften måles ved det den største omkreds ved hoften.

Du kan se mere i denne video om, hvordan man måler taljemålet og hoftemålet:

Normalværdier for talje-hofte-målet for mænd og kvinder

Normalværdierne for talje-hofte-målet (WHR) er ifølge Wikipedia. Hvis du har højere værdier, så kan du være i en forhøjet risikogruppe for livsstilssygdomme.

  WHR
Mænd > 1,0
Kvinder > 0,8

Jeg har ikke kunnet finde, hvad hoftemål for kvinder og mænd er i gennemsnit, men hvis du har disse data, så skriv endelig i kommentarerne.

Opsamling på taljemål, talje/højde-ratio og hoftemål

Et nærliggende spørgsmål når man samlet kigger på de tre forskellige mål er, hvilke resultater der sikrer dig mod livsstilssygdomme. Hvis du ligger over det anbefalede talje/højde-mål, men har et talje/hofte-mål, der får dig inden for skiven igen?

I øjeblikket ser det ud til, at talje/højde-målet er det mest brugte mål i de videnskabelige studier, men for at sikre at mavefedtet ikke skaber en for høj risiko, så kan det formentlig også være værd at tjekke din ratio en gang imellem.

Husk at testene udelukkende estimerer noget om din sundhed. De bør ikke være et startskud til en slankekur, fordi du skal opnå en tilfældig idealvægt fra en beregner.

Referencer til taljemål og hoftemål

Se referencer om taljemål, hoftemål og livvidde

Taljemål (livvidde)

 • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1995. “Waist Circumference Action Levels in the Identification of Cardiovascular Risk Factors: Prevalence Study in a Random Sample.” BMJ: British Medical Journal 311 (7017): 1401. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7017.1401.
 • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1996. “Waist Circumference as a Screening Tool for Cardiovascular Risk Factors: Evaluation of Receiver Operating Characteristics (ROC)”. Obesity Research 4 (6): 533–47. https://doi.org/10.1002/j.1550-8528.1996.tb00267.x.
 • Dobbelsteyn, C. J., M. R. Joffres, D. R. MacLean, og G. Flowerdew. 2001. “A Comparative Evaluation of Waist Circumference, Waist-to-Hip Ratio and Body Mass Index as Indicators of Cardiovascular Risk Factors. The Canadian Heart Health Surveys”. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 25 (5): 652–61. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801582.
 • Janssen, Ian, Peter T. Katzmarzyk, og Robert Ross. 2004. “Waist Circumference and Not Body Mass Index Explains Obesity-Related Health Risk”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 379–84. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.379.
 • Bray, George A. 2004. “Don’t Throw the Baby out with the Bath Water”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 347–49. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.347.

Talje/højde-ratio

 • Lee, Crystal Man Ying, Rachel R. Huxley, Rachel P. Wildman, og Mark Woodward. 2008. “Indices of Abdominal Obesity Are Better Discriminators of Cardiovascular Risk Factors than BMI: A Meta-Analysis”. Journal of Clinical Epidemiology 61 (7): 646–53. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2007.08.012.
 • Browning, Lucy M., Shiun Dong Hsieh, og Margaret Ashwell. 2010. “A Systematic Review of Waist-to-Height Ratio as a Screening Tool for the Prediction of Cardiovascular Disease and Diabetes: 0·5 Could Be a Suitable Global Boundary Value”. Nutrition Research Reviews 23 (2): 247–69. https://doi.org/10.1017/S0954422410000144.

Talje/hofte-ratio

</summary>