Mål dit taljemål og tjek din sundhed

6 minutters læsning

Dit taljemål er en enkel måling, som kan sige noget om din sundhed. Studier har vist, at der er en sammenhæng mellem taljemålet for mænd og kvinder og livsstilssygdomme.

Her går jeg i dybden med taljemålet, men kommer også ind på forskellige andre mål, hvor taljemålet indgår, fx talje-hofte-mål og talje-højde-mål.

Hvad er taljemålet (livvidden)?

Dit taljemål er omkredsen rundt om taljen. Taljemålet måles, hvor taljen er smallest. Taljemålet kan indikere noget om ens risiko for livsstilssygdomme. Taljemålet kaldes også med et andet ord for livvidde.

Flere studier viser sammenhæng mellem taljemålet og risikoen for mange sygdomme, som fx hjertekarsygdomme og diabetes type II.

Taljemålet er særligt relevant, fordi fedtet omkring maven giver øget risiko for sygdomme. I forbindelse med træning er taljemålet også et bedre mål for fedttab end vægt og udregninger af BMI. Man kan nemlig godt blive tungere af træning, fordi man øger muskelmassen, men hvis man taber fedt, så vil taljemålet alt andet lige falde.

Hvordan måler jeg mit taljemål (livvidde)?

Hvordan måler du dit taljemål (din livvidde)? Og hvor måles taljemål for mænd og kvinder? Det får du svar på i dette afsnit.

Sådan måler du dit taljemål:

  • Stå afslappet.
  • Sæt målebåndet omkring 2 cm over navlehøjde.

Hvis du er i tvivl, kan du også mærke dig frem til punktet, som på siden af kroppen ligger mellem hoftebenskammen og det nederste ribben.

Hvad er et normalt taljemål for mænd og kvinder

Studier med taljemål har vist, at man kan have forøget risiko for kredsløbssygdomme, hvis ens taljemål er højt. Rationalet er, at man ved et højt taljemål har meget mavefedt.

Denne tabel er det mest brugte skema til at vurdere taljemål for kvinder og mænd ifølge hjerteforeningen.dk i forhold til risikoen for livsstilssygdomme.

  Let forøget risiko Forøget risiko
Mænd > 94 cm > 102 cm
Kvinder > 80 cm > 88 cm

Vurderingen i tabellen er naturligvis meget forenklet. Bray (2004) har foreslået en lidt mere præcis opdeling for taljemålet og livvidden for mænd og kvinder. I tabellen er der tilføjet lidt flere kategorier for at vurdere risikoen for livsstilssygdomme, så du kan se om du har et sundt taljemål.

  Kvinder Mænd
Meget lav < 70 cm < 80 cm
Lav 70-89 cm 80-99 cm
Høj 90-109 cm 100-120 cm
Meget høj > 110 cm > 120 cm

Taljemålet tager i sig selv ikke højde for den enkeltes kropsbygning. Lad os kigge lidt på fordelene og ulemperne ved at bruge din livvidde som et mål for din sundhed.

Fordele og ulemper ved taljemålet (livvidde mål)

Fordelen ved taljemålet er at det er en let måling at lave, og den kan give en indikation af, hvor fedtet er placeret på kroppen.

Ulempen ved taljemålet er, at man kan blive i tvivl om, hvor man skal måle. Samtidig tager taljemålet ikke hensyn til højden. Højere mennesker vil ofte naturligt have en større talje.

Det kan talje-højde ratioen imidlertid tage højde for, så lad os i det følgende kigge lidt på det mål.

Andre sundhedsmål med taljemål

Der findes også andre sundhedsmål, hvor taljemålet indgår som en af parametrene. Her er taljemålet med til at sige noget om ens kropsfacon og om man er undervægtig eller overvægtig.

Jeg har fundet to andre mål, som er meget udbredt i litteraturen - og som vinder mere og mere ind, fordi de er mere retfærdige i forhold til folk af forskellige kropsbygninger.

  • Talje-højde-ratio. Når man medtager højden, så får man en mere retfærdig vurdering af taljemålet. Det er klart at høje personer sandsynligvis vil have en større talje.
  • Talje-hofte-ratio (WHR). Talje-hofte-målet kan sige noget om fordelingen af fedt på kroppen. Derved siger WHR-målet noget om risikoen for sygdom, da distributionen af fedt er en risikofaktor for livsstilssygdomme.

Disse mål kan du altså også bruge til at vurderer din egen sundhed.

1. Talje-højde-ratio

Efterhånden har talje/højde-forholdet sneget sig ind i litteraturen, fordi det ser ud til at være bedre til at vurdere personer, som ikke har en gennemsnitlig højde. Når man sætter taljemålet i forhold til højden, har man også et meningsfuldt mål man kan bruge på både børn og voksne med forskellige højder.

Jeg går yderligere i dybden med talje-højde-forholdet i nedenstående artikel.

Læs: Talje-højde-ratio: Hvad siger forholdet om din sundhed?

2. Talje-hofte-ratio

Et andet meget brugt mål er talje/hofte-ratioen, som jeg også godt kan lide. Det kaldes også waist-hip-ratio eller WHR. Fordelen ved dette forhold er, at det er med til at sige noget om, hvordan fedtet er fordeler sig på kroppen.

Forholdet mellem taljemålet og hoftemålet er en indikator på, om den enkelte har mest intraabdominalt fedt eller det er mere placeret på hofterne og lårene. Man kigger ofte på, om man er æble- eller pæreformet.

Pæreformet og æbleformet
Talje mål og hoftemål kan via talje-hofte-ratioen siger noget om fedtfordelingen. Kilde: www.hellodoctor.co.za

Ofte er WHR også knyttet sammen med fysisk tiltrækning på tværs af forskellige kulturer.

Læs: Talje-hofte-ratio siger noget om din fedtfordeling (Beregner)

3. Body Adiposity Index med hoftemålet og højden

Selvom Body Adiposity Index (BAI) ikke medtager selve taljemålet, så er det beslægtet med disse mål. Her bruger du nemlig højden og hofteomkredsen til at bestemme din fedtprocent.

Herfra får du en fedtprocent, som du kan sammenligne med tabeller for en sund fedtprocent. Det giver et bud på, hvor meget af din krop, der består af fedt i forhold til fedtfri masse.

Læs: Body Adiposity Index (BAI) Beregner

Opsamling på taljemål

Taljemålet er et meget udbredt mål til at sige noget om sundhed. Det kan være en god ide at måle sit taljemål engang imellem for at lave et lille sundhedstjek. Men når det er sagt, så fortæller dit taljemål altså ikke hele historien om din kropsbygning og sundhedstilstand.

Der findes imidlertid nogle alternativer, som praktisk talt er lige så lette at bruge, men som kan give nogle lidt mere retvisende svar i forhold til den enkeltes sundhed.

Hvis dit taljemål ligger uden for det anbefalede, så kan du med fordel tjekke enten talje-højde-målet eller talje-hofte-forholdet, inden du begynder at danse for meget rundt om dig selv i bekymring.

I øjeblikket ser det ud til, at talje/højde-målet er det mest brugte mål i de videnskabelige studier, men for at sikre at mavefedtet ikke skaber en for høj risiko, så kan det formentlig også være værd at tjekke din ratio mellem taljeomkredsen og hofteomkredsen en gang imellem.

Husk at testene udelukkende estimerer noget om din sundhed. De bør ikke være et startskud til en slankekur, fordi du skal opnå en tilfældig idealvægt fra en beregner.

Referencer

Se referencer
  • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1995. “Waist Circumference Action Levels in the Identification of Cardiovascular Risk Factors: Prevalence Study in a Random Sample.” BMJ: British Medical Journal 311 (7017): 1401. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7017.1401.
  • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1996. “Waist Circumference as a Screening Tool for Cardiovascular Risk Factors: Evaluation of Receiver Operating Characteristics (ROC)”. Obesity Research 4 (6): 533–47. https://doi.org/10.1002/j.1550-8528.1996.tb00267.x.
  • Dobbelsteyn, C. J., M. R. Joffres, D. R. MacLean, og G. Flowerdew. 2001. “A Comparative Evaluation of Waist Circumference, Waist-to-Hip Ratio and Body Mass Index as Indicators of Cardiovascular Risk Factors. The Canadian Heart Health Surveys”. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 25 (5): 652–61. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801582.
  • Janssen, Ian, Peter T. Katzmarzyk, og Robert Ross. 2004. “Waist Circumference and Not Body Mass Index Explains Obesity-Related Health Risk”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 379–84. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.379.
  • Bray, George A. 2004. “Don’t Throw the Baby out with the Bath Water”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 347–49. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.347.

Kommentarer