Her har du en oversigt over muskler i kroppen, muskelgrupper og muskel anatomi. Du får både navne på kroppens muskler på latin og dansk.

De muskler, der skaber bevægelse af kroppen, kaldes for ”den tværstribede skeletmuskulatur”. De er knyttet til skelettet og arbejder sammen med nervesystemet for at skabe bevægelse.

Denne side handler om skeletmusklerne. Først kan du læse en kort introduktion til, hvad muskler og skeletmuskler er og deres anatomi. Derefter kigger jeg på de forskellige muskelgrupper.

Der er naturligvis ikke forskel på mænds og kvinders muskler?, så du kan roligt læse videre. Du får heller ikke ømme muskler af at læse.

Hvad er muskler og skeletmuskler?

Muskler er celler, der har en evne til at trække sig sammen. Musklerne er hæftet til knoglerne via sener. Når musklerne gennem nervesystemet får et signal, vil de trække sig sammen og ved hjælp af leddenes bevægelighed skabe bevægelse af skelettets knogler.

Hvad er musklernes funktion?

Musklerne er altså en del af en funktionel enhed sammen med led og knogler, som skal skabe bevægelse i kroppen. Musklerne på forsiden og bagsiden af et led samarbejder om en bevægelse. Musklen, der udfører bevægelsen kaldes agonisten, mens musklen på den modsatte side kaldes antagonisten.

Der er aktivitet i begge muskler omkring leddet. Agonisten har mest aktivitet til at udføre bevægelsen, men antagonisten er med til at stabilisere leddet, så den er også aktiv.

Muskler i ben, arme, skulder, kropsstamme
Se flere anatomiplakater med skeletter og muskler hos plakaterne.dk.

Hvordan fungerer musklen?

Teorien om “sliding filaments” er den mest populære forklaring på, hvordan en muskel trækker sig sammen. Ifølge denne teori sendes et budskab ned gennem nervefibrene og aktiverer myosinfilamenterne, som bruger energi til at glide langs aktinfilamenterne og forkorter muskelfibrene.

Læs: Sliding Filament Teorien: Hvordan trækker musklen sig sammen?.

Skeletmusklernes opdeling

Der findes forskellige muskeltyper, men i forbindelse med analyser af bevægelser er skeletmusklerne de mest relevante.

Skeletmusklerne kan opdeles i tre kategorier.

  • Stabiliserende muskler. Disse muskler er mindre lednære muskler, som skal stabilisere og kontrollere leddene. Fx findes der små muskler ned langs rygsøjlen.
  • Åndedrætsmuskler. Musklerne indgår i åndedrættet og kan være med til at lave bugtryk.
  • Bevægelsesmuskler. Muskler som har til opgave at bevæge kroppen og styre bevægelserne.

I nedenstående figur er det mest relevante muskler i forhold til træning vist på skelettet. Alle musklerne er relevante for træningen.

Musklernes anatomiske placering på kroppen

A diagram of the human muscular system anatomy Den lange indadfører Den lange indadfører Den store indadfører Den store indadfører Anconeus Anconeus Tohovedede armbøjer (Biceps Brachii) Tohovedede armbøjer (Biceps Brachii) Den tohovedede knæbøjer Den tohovedede knæbøjer Brachioradialis Brachioradialis Skuldermuskel Skuldermuskel Skuldermuskel Skuldermuskel Extensor Carpi Radialis Longus Extensor Carpi Radialis Longus Extensor Carpi Ulnaris Extensor Carpi Ulnaris Extensor Digitori Minimi Extensor Digitori Minimi Extensor Digitorum Extensor Digitorum Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Flexor Carpi Radialis Flexor Carpi Radialis Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den store sædemuskel Den mellemste sædemuskel Den mellemste sædemuskel Den slanke indadfører Den slanke indadfører Infraspinatus Infraspinatus Indre skrå mavemuskel Indre skrå mavemuskel Den brede rygmuskel Den brede rygmuskel Den brede rygmuskel Den brede rygmuskel Pectineus Pectineus Den store brystmuskel Den store brystmuskel Lårmusklens lige hoved Lårmusklens lige hoved Lårmusklens ydre hoved Lårmusklens ydre hoved Lårmusklens indre hoved Lårmusklens indre hoved Lige mavemuskel Skræddermusklen Skræddermusklen Halvsenede knæbøjer Halvsenede knæbøjer Halvtrinde knæbøjer Halvtrinde knæbøjer Serratus Anterior Serratus Anterior Flyndermusklen Flyndermusklen Flyndermusklen Flyndermusklen Teres Major Teres Major Forreste skinnebensmuskel Forreste skinnebensmuskel Kappemusklen Kappemusklen Kappemusklen Trehovede armstrækker Trehovede armstrækker

Den lange indadfører

Latin: Adductor Longus

Den store indadfører

Latin: Adductor Magnus

Anconæus

Latin: Anconeus

Tohovedede armbøjer

Latin: Biceps Brachii

Den tohovedede knæbøjer

Latin: Biceps Femoris

Brachioradialis

Latin: Brachioradialis

Deltamusklen

Latin: Deltoideus

Extensor Carpi Radialis Longus

Latin: Extensor Carpi Radialis Longus

Extensor Carpi Ulnaris

Latin: Extensor Carpi Ulnaris

Extensor Digitori Minimi

Latin: Extensor Digitori Minimi

Extensor Digitorum

Latin: Extensor Digitorum

Ydre skrå mavemuskel

Latin: External Oblique

Flexor Carpi Radialis

Latin: Flexor Carpi Radialis

Flexor Carpi Ulnaris

Latin: Flexor Carpi Ulnaris

Den tohovedede lægmuskel

Latin: Gastrocnemius

Den store sædemuskel

Latin: Gluteus Maximus

Den mellemste sædemuskel

Latin: Gluteus Medius

Den slanke indadfører

Latin: Gracilis

Infraspinatus

Latin: Infraspinatus

Indre skrå mavemsukel

Latin: Internal Oblique

Den brede rygmuskel

Latin: Latissimus Dorsi

Kammusklen

Latin: Pectineus

Den store brystmuskel

Latin: Pectoralis Major

Lårmusklens lige hoved

Latin: Rectus Femoris

Lårmusklens ydre hoved

Latin: Vastus Lateralis

Lårmusklens indre hoved

Latin: Vastus Medialis

Lige mavemuskel

Latin: Rectus Abdominis

Skræddermusklen

Latin: Sartorius

Halvsenede knæbøjer

Latin: Semimembranosus

Halvtrinde knæbøjer

Latin: Semitendinosus

Den savtakkede brystmuskel

Latin: Serratus Anterior

Flyndermusklen

Latin: Soleus

Teres Major

Latin: Teres Major

Forreste skinnebensmuskel

Latin: Tibialis Anterior

Kappemusklen

Latin: Trapezius

Trehovede armstrækker

Latin: Triceps Brachii

Liste over andre muskler i kroppen

På figuren ovenfor kan man desværre ikke finde alle muskler. De muskler som der ikke var plads til på billedet, kan du finde i denne liste over andre vigtige muskler for træning.

Muskeloversigt med navne på dansk og latin

I denne tabel over muskler kan du se en oversigt over muskler i ben, arme, skuldre og kropsstammen. Jeg har også lavet en oversigt over musklerne sorteret efter led i kroppen.

Muskeloversigt: Muskelgrupper og navne på muskler på dansk og latin
Dansk navn Latin
["Ben"]
Den korte indadførerAdductor Brevis
Den lange indadførerAdductor Longus
Den store indadførerAdductor Magnus
Den tohovedede knæbøjerBiceps Femoris
Den tohovedede lægmuskelGastrocnemius
Den slanke indadførerGracilis
KammusklenPectineus
Firehovedede knæstrækkerQuadriceps Femoris
Lårmusklens lige hovedRectus Femoris
Lårmusklens dybe hovedVastus Intermedius
Lårmusklens ydre hovedVastus Lateralis
Lårmusklens indre hovedVastus Medialis
SkræddermusklenSartorius
Halvsenede knæbøjerSemimembranosus
Halvtrinde knæbøjerSemitendinosus
FlyndermusklenSoleus
Forreste skinnebensmuskelTibialis Anterior
["Arme"]
AnconæusAnconeus
Tohovedede armbøjerBiceps Brachii
Den dybe armbøjerBrachialis
BrachioradialisBrachioradialis
Extensor Carpi Radialis LongusExtensor Carpi Radialis Longus
Extensor Carpi UlnarisExtensor Carpi Ulnaris
Extensor Digitori MinimiExtensor Digitori Minimi
Extensor DigitorumExtensor Digitorum
Flexor Carpi RadialisFlexor Carpi Radialis
Flexor Carpi UlnarisFlexor Carpi Ulnaris
Trehovede armstrækkerTriceps Brachii
["Skulder"]
DeltamusklenDeltoideus
Den savtakkede brystmuskelSerratus Anterior
["Ryg"]
RygstrækkereErector Spinae
Den brede rygmuskelLatissimus Dorsi
Den firkantede lændemuskelQuadratus lumborum
RhombemusklenRhomboideus
Teres MajorTeres Major
Teres MinorTeres Minor
KappemusklenTrapezius
["Mave"]
Ydre skrå mavemuskelExternal Oblique
Indre skrå mavemsukelInternal Oblique
Lige mavemuskelRectus Abdominis
BugpressenTransversus Abdominis
["Hofte"]
Den store sædemuskelGluteus Maximus
Den mellemste sædemuskelGluteus Medius
Den lille sædemuskelGluteus Minimus
HoftebøjerenIliopsoas
Lårfasciens spænderTensor Fascia Latae
["Arme", "Ryg"]
InfraspinatusInfraspinatus
["Bryst"]
Den store brystmuskelPectoralis Major
Den lille brystmuskelPectoralis Minor

Muskelfibertyper

Musklerne består af muskelfibre. Typen af muskelfibre bestemmes af, hvordan musklen bruges. Derfor findes der forskellige typer af muskelfibre, som kan inddeles i to grupper:

  • Slow-twitch (type I)
  • Fast-twitch (type II)

Jeg har skrevet meget mere om de forskellige muskelfibertyper i nedenstående indlæg.

Læs: Muskelfibertyper: Røde og hvide muskelfibre. Type I, IIa, IIx

Muskler og muskelgrupper i kroppen

Nedenfor har jeg grupperet musklerne efter, hvilken region på kroppen de hører til. Du kan finde dedikerede sider om de enkelte muskelgrupper.

Benmuskler

Jeg har samlet en liste over muskler i dine ben her. Det er godt at vide, hvordan dine benmuskler virker, hvis du gerne vil træne musklerne i benet.

Læs mere om benmuskler.

Rygmuskler

Jeg har samlet en liste over muskler i din ryg her. Det er godt at vide, hvordan dine rygmuskler virker, hvis du gerne vil træne musklerne i ryggen.

Nogle af de populære muskler til at træne ryggen er rygøvelserne pullup og chinups og de mange rows og variationer af trækøvelser.

Læs mere om rygmusklerne her.

Mavemuskler

Jeg har samlet en liste over muskler i dine mavemuskler. Det er godt at vide, hvordan dine mavemuskler virker, hvis du gerne vil træne muskler i maven bedst muligt.

Læs mere om mavemuskler.

Armmuskler

Jeg har samlet en liste over muskler i dine arme her. Det er godt at vide, hvordan dine armmuskler virker, hvis du gerne vil træne musklerne i armene.

I armene er det faktisk triceps, der er den største muskel. Du kan læse meget mere om størrelsen på muskler hos bodylab.dk.

Læs mere om armmuskler.

Hvordan opbygger man muskler?

Musklerne består af små enheder, der kaldes muskelfibre. For at få musklerne til at vokse skal du stimulere muskelfibrene til at vokse. Dette gøres ved at træne med vægte, der er tunge nok til at få musklerne til at arbejde hårdt - eller ved at løfte nok gange til at udtrætte musklerne. Når musklerne skal vokse, så kalder man det også hypertrofi.

Før du dykker mere ned i, hvordan du kan få dine muskler til at vokse, så kan du måske være interesseret i at læse disse indlæg.

Når du har en god forståelse for de forskellige vækstmekanismer i musklerne, så kan du måske også være interesseret i at dykke ned i forskellige metoder til hypertrofi.

Ofte stillede spørgsmål om muskler

Hvad er skeletmuskler?

Skeletmuskler er de muskler, der skaber bevægelse af kroppen. Skeletmusklerne kaldes også for ”den tværstribede skeletmuskulatur”.

Hvor mange muskler har man i kroppen?

Der er omkring 700 navngivne skeletmuskler i kroppen, men det kommer an på, hvordan man tæller. Massageterapeuter og fysioterapeuter er kun interesserede i 2-300 muskler. Læs mere på i vores indlæg om Hvor mange muskler har vi i kroppen.

Hvad er kroppens største muskel?

Kroppens største muskel er den store sædemuskel - gluteus maximus. Ballemusklerne er kroppens største og stærkeste muskel, som også er vigtig for at du kan holde dig oprejst og bevæge dig rundt.

Hvor meget af kroppens vægt er muskler?

Omkring 50-60 % af din kropsvægt består af muskler. Hvor mange muskler du har i din krop afhænger af mange faktorer som alder, genetik, køn og motion.

Hvad er den mindste muskel i kroppen?

Den mindste muskel i menneskekroppen er stapedius, som hæfter til bøjlebenet i mellemøret.

Konklusion

Det er vigtigt at vide, hvordan dine muskler fungerer, for at du kan træne dem effektivt og øge muskelstørrelse, styrke og tonus. I dette indlæg har vi kigget på de forskellige typer muskler i kroppen og deres funktioner.

Vi har også set på, hvordan man opbygger muskelmasse, og forklaret nogle af de grundlæggende ting bag muskelvækst. Jeg håber, at du har fundet disse oplysninger nyttige. Tak for læsningen.

Artikler om muskler

Vejer muskler mere end fedt?

Vejer muskler mere end fedt?

3 minutters læsning

Jeg hører ofte folk sige, at muskler vejer mere end fedt, når folk vil forklare, hvorfor man kan tage på af at træne. Jeg lavede lidt research på vægten af m...

Hvor hurtigt vokser dine muskler? 💪

Hvor hurtigt vokser dine muskler? 💪

9 minutters læsning

Jeg bliver ofte spurgt om, hvor hurtigt muskler vokser, og hvornår man kan se resultater. Hvor meget muskelmasse kan man egentlig tage på om året med styrket...

Hvordan tester jeg min muskelfibertype?

Hvordan tester jeg min muskelfibertype?

5 minutters læsning

Jeg har de sidste dage researchet en del på muskelfibertyper, og i den forbindelse fandt jeg også ud af, hvordan man kan teste sin muskelfibertypesammensætni...

Kommentarer