De muskler, der skaber bevægelse af kroppen, kaldes for ”den tværstribede skeletmuskulatur”. Denne side handler om skeletmusklerne. Først kan du læse en kort introduktion til, hvad muskler og skeletmuskler er og deres anatomi. Derefter kigger jeg på de forskellige muskelgrupper.

Musklerne er hæftet til knoglerne via sener. Når musklerne gennem nervesystemet får et signal, vil de trække sig sammen og ved hjælp af leddenes bevægelighed skabe bevægelse af skelettets knogler.

Musklerne er altså en del af en funktionel enhed sammen med led og knogler. Musklerne på forsiden og bagsiden af et led samarbejder om en bevægelse. Musklen, der udfører bevægelsen kaldes agonisten, mens musklen på den modsatte side kaldes antagonisten.

Der er således muskulær aktivitet i begge muskler. Agonisten har mest aktivitet til at udføre bevægelsen, men antagonisten er med til at stabilisere leddet, så den er også aktiv.

Skeletmusklernes opdeling

Der findes forskellige muskeltyper, men i forbindelse med analyser af bevægelser er skeletmusklerne de mest relevante.

Skeletmusklerne kan opdeles i tre kategorier.

  • Stabiliserende muskler. Disse muskler er mindre lednære muskler, som skal stabilisere leddene. Fx findes der små muskler ned langs rygsøjlen.
  • Åndedrætsmuskler. Musklerne indgår i åndedrættet og kan være med til at lave bugtryk.
  • Bevægelsesmuskler. Muskler som har til opgave at bevæge kroppen og styre bevægelserne.

I nedenstående figur er det mest relevante muskler i forhold til træning vist på skelettet. Alle musklerne er relevante for træningen.

Muskeloversigt og anatomi

A diagram of the human muscular system anatomy Den lange indadfører Den lange indadfører Den store indadfører Den store indadfører Aconeus Aconeus Tohovedede armbøjer Tohovedede armbøjer Den tohovedede knæbøjer Den tohovedede knæbøjer Brachoradialis Brachoradialis Skuldermuskel Skuldermuskel Skuldermuskel Skuldermuskel Extensor Carpi Radialis Longus Extensor Carpi Radialis Longus Extensor Carpi Ulnaris Extensor Carpi Ulnaris Extensor Digitori Minimi Extensor Digitori Minimi Extensor Digitorum Extensor Digitorum Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Ydre skrå mavemuskel Flexor Carpi Radialis Flexor Carpi Radialis Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Flexor Carpi Ulnaris Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den tohovedede lægmuskel Den store sædemuskel Den mellemste sædemuskel Den mellemste sædemuskel Den slanke indadfører Den slanke indadfører Infraspinatus Infraspinatus Indre skrå mavemuskel Indre skrå mavemuskel Bred rygmuskel Bred rygmuskel Bred rygmuskel Bred rygmuskel Pectineus Pectineus Brystmuskel Brystmuskel Lige mavemuskel Lårmusklens lige hoved Lårmusklens lige hoved Skræddermusklen Skræddermusklen Halvsenede knæbøjer Halvsenede knæbøjer Halvtrinde knæbøjer Halvtrinde knæbøjer Serratus Anterior Serratus Anterior Flyndermusklen Flyndermusklen Flyndermusklen Flyndermusklen Teres Major Teres Major Forreste skinnebensmuskel Forreste skinnebensmuskel Trapezius Trapezius Trapezius Trehovede armstrækker Trehovede armstrækker Lårmusklens ydre hoved Lårmusklens ydre hoved Lårmusklens indre hoved Lårmusklens indre hoved

Den lange indadfører

Latin: Adductor Longus

Den store indadfører

Latin: Adductor Magnus

Aconeus

Latin: Aconeus

Tohovedede armbøjer

Latin: Biceps Brachii

Den tohovedede knæbøjer

Latin: Biceps Femoris

Brachoradialis

Latin: Brachioradialis

Skuldermuskel

Latin: Deltoideus

Extensor Carpi Radialis Longus

Latin: Extensor Carpi Radialis Longus

Extensor Carpi Ulnaris

Latin: Extensor Carpi Ulnaris

Extensor Digitori Minimi

Latin: Extensor Digitori Minimi

Extensor Digitorum

Latin: Extensor Digitorum

Ydre skrå mavemuskel

Latin: External Oblique

Flexor Carpi Radialis

Latin: Flexor Carpi Radialis

Flexor Carpi Ulnaris

Latin: Flexor Carpi Ulnaris

Den tohovedede lægmuskel

Latin: Gastrocnemius

Den store sædemuskel

Latin: Gluteus Maximus

Den mellemste sædemuskel

Latin: Gluteus Medius

Den slanke indadfører

Latin: Gracilis

Infraspinatus

Latin: Infraspinatus

Indre skrå mavemuskel

Latin: Internal Oblique

Bred rygmuskel

Latin: Latissimus Dorsi

Pectineus

Latin: Pectineus

Brystmuskel

Latin: Pectoralis Major

Lige mavemuskel

Latin: Rectus Abdominis

Lårmusklens lige hoved

Latin: Rectus Femoris

Skræddermusklen

Latin: Sartorius

Halvsenede knæbøjer

Latin: Semimembranosus

Halvtrinde knæbøjer

Latin: Semitendinosus

Serratus Anterior

Latin: Serratus Anterior

Flyndermusklen

Latin: Soleus

Teres Major

Latin: Teres Major

Forreste skinnebensmuskel

Latin: Tibialis Anterior

Trapezius

Latin: Trapezius

Trehovede armstrækker

Latin: Triceps Brachii

Lårmusklens ydre hoved

Latin: Vastus Lateralis

Lårmusklens indre hoved

Latin: Vastus Medialis

Liste over andre muskler

Øvrige vigtige muskler for træning, der ikke vises i skelettet, er:

Muskeloversigt med navne på dansk og latin

Muskeloversigt: Muskelgrupper og navne på muskler på dansk og latin
Dansk navn Latin
Adductor BrevisAdductor Brevis
Adductor HiatusAdductor Hiatus
Den lange indadførerAdductor Longus
Den store indadførerAdductor Magnus
AconeusAconeus
Den tohovedede knæbøjerBiceps Femoris
BrachoradialisBrachioradialis
SkuldermuskelDeltoideus
RygstrækkereErector Spinae
Extensor Carpi Radialis LongusExtensor Carpi Radialis Longus
Extensor Carpi UlnarisExtensor Carpi Ulnaris
Extensor Digitori MinimiExtensor Digitori Minimi
Extensor DigitorumExtensor Digitorum
Ydre skrå mavemuskelExternal Oblique
Flexor Carpi RadialisFlexor Carpi Radialis
Flexor Carpi UlnarisFlexor Carpi Ulnaris
Den tohovedede lægmuskelGastrocnemius
Den store sædemuskelGluteus Maximus
Den mellemste sædemuskelGluteus Medius
Den lille sædemuskelGluteus Minimus
Den slanke indadførerGracilis
HoftebøjerenIliopsoas
InfraspinatusInfraspinatus
Indre skrå mavemuskelInternal Oblique
Bred rygmuskelLatissimus Dorsi
PectineusPectineus
BrystmuskelPectoralis Major
Lige mavemuskelRectus Abdominis
Lårmusklens lige hovedRectus Femoris
SkræddermusklenSartorius
Halvsenede knæbøjerSemimembranosus
Halvtrinde knæbøjerSemitendinosus
Serratus AnteriorSerratus Anterior
FlyndermusklenSoleus
Teres MajorTeres Major
Forreste skinnebensmuskelTibialis Anterior
BugpressenTransversus Abdominis
TrapeziusTrapezius
Trehovede armstrækkerTriceps Brachii
Lårmusklens dybe hovedVastus Intermedius
Lårmusklens ydre hovedVastus Lateralis
Lårmusklens indre hovedVastus Medialis
Arme
Tohovedede armbøjerBiceps Brachii