Led kan opdeles i ægte led og uægte led og forskellige ledtyper: ægled, saddelled, hængselled, glideled, drejeled og kugleled. Jeg kigger her på de forskellige defintioner og ledtyper. Den primære funktion for et led er bevægelser, som kan deles op i forskellige bevægelsestyper.

Hvad er et led? Et led er der hvor to eller flere knogler støder sammen til en forbindelse uanset om, der kan være bevægelse eller ej i leddet. Et leddet holdes knoglerne sammen af en ledkapsel, der er forstærket af ledbånd.

Ledtyper

Kroppens led kan inddeles i seks mekaniske typer led. Formen på leddene er det, der har størst betydning for bevægeligheden i leddene.

Glideled

Glideled

Et glideled kan lave to forskellige parallelforskydninger og en vinkelbevægelse. Der er glideled mellem tappene i ryghvirvlerne.

Hængselled

Hængselled

Et hængselled kan lave en bevægelse som ligner en drejning i et dørhængsel. Albueleddet og knæleddet er fx hængselled.

Drejeled

Drejeled

Et drejeled kan lave en drejning omkring knoglens længderetning. Der er fx et drejeled mellem ulna og radius, som er underarmens knogler.

Saddelled

Saddelled

Et saddelled kan lave to bevægelser, som går vinkelret på hinanden. Tommelfingerens rodled er fx et saddelled.

Ægled

Ægled

I et ægled foregår bevægelserne som et æg kan bevæge sig i et æggebæger. Den sidste nakkehvirvel inden kraniet er et ægled.

Kugleled

Kugleled

Et kugleled er det mest bevægelige led i kroppen. Der er et kugleled i hoften mellem lårbenet og hofteskålen og i skulderleddet.

Skelettet, led og ledtyper: Ægled, drejeled, hængselsled, kugleled, glideled, saddelled
Ledtyper: Ægled, drejeled, hængselsled, kugleled, glideled, saddelled

Uægte led

Et uægte led er et led uden ledhule og synovialmembran. I de fleste uægte led er bevægelsesmulighederne små, og i nogle praktisk talt nul, alligevel taler vi om led, fordi det drejer sig om selvstændige forbindelser mellem to eller flere knogler.

Bevægelsestyper i leddene

Bevægelser kan foregå i tre forskellige planer.

 • Frontale plan.
 • Sagitale plan.
 • Transversale plan.
Sagitale, frontale og transversale bevægelsesplan
Illustration af sagitale, frontale og transversale plan bevægelsesplan

Sagitale plan

 • Bøjning (fleksion)
 • Stræk (ekstension)

Frontale plan

 • Udadføring (abduktion)
 • Indadføring (adduktion)
 • Sidebøjning (lateral fleksion)

Transversale plan

 • Rotationer (ind- og udad)

Kroppens led

 • Albueleddet.

  Albueleddet er et hængselled, der forbinder overarmen med underarmen og hånden. Albueleddet består af den nederste del af overarmsknoglen og to underarmsknogler, der både gør det muligt at bøje og strække albuen, men også at dreje i hånden og underarmen.

 • Ankelleddet og fodleddet.

  Ankelleddet er et hængselled. Skinneben og lægben danner nedadtil en gaffelformet ledskål til et hængselsled. De to knogler er holdt sammen af kraftige ledbånd. I de øvrige fodrodsknogler kan der foregå mindre bevægelser. Dette led kaldes fodleddet.

 • Knæleddet.

  Knæleddet er kroppens største og mest komplicerede led. Knæleddet danner forbindelse mellem lårbenet, skinnebenet og knæskallen. Knæleddet stabiliseres af en række stærke sener både indvendigt i knæet og på indersiden og ydersiden af knæet. Knæskallen er indkapslet i en sene, der går fra lårmusklen og ned på skinnebenet.

 • Ryggen.

  Din rygsøjle går fra halebenet og op til kraniet. Den består af 24 knoglehvirvler: 7 halshvirvler, 12 brysthvirvler og 5 lændehvirvler.

 • Skulderleddet og skulderbladet (skulderbæltet).

  Skulderens store bevægelsesfrihed skabes gennem flere led, som man tilsammen kalder for skulderbæltet, som består af skulderleddet og skulderbladet.

Skriv en kommentar