BMI-beregner for børn, unge og teenagere

5 minutters læsning

Hvordan kan du bruge BMI til børn, unge og teenagere? Body Mass Index (BMI) bruges til at udregne idealvægt, men hvordan hænger BMI, BMI-skalaer og og -tabeller sammen for børn, unge og teenagere?

Fordelen ved BMI er, at det er let at bruge fordi du bare har brug for højde og vægt. Men når du fortolker BMI-tabeller for børn og unge, så skal du være opmærksom på, at du skal fortolke BMI-skalaen anderledes for børn end for voksne.

Du kan læse meget mere om BMI-skalaen for voksne og ældre eller bruge vores BMI beregner for voksne.

Vores BMI beregner til børn bruger den originale formel, og her kan vægten sammenlignes med et et normalt BMI for børn og unge.

I dette indlæg får du svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke normer og grænseværdier er der for BMI for børn, unge og teenagere?
  • Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge BMI til børn?

Men lad os først springe til selve BMI beregneren til børn og unge.

BMI-beregner for børn og unge

Udregning af BMI for børn, unge og teenagere
Køn
Resultater

Ponderal Index er et alternativ til BMI, som burde fungere bedre, når folk har forskellige højder. Desværre har jeg ikke kunnet finde nogle standarder.

BMI for børn og teenagere

BMI udregnes på samme måde for børn og teenagere. Men da der sker mange forandringer med kroppens sammensætning og kropsfedtet med alderen, så skal børn og teenagere vurderes efter andre normer end voksne.

I beregneren ovenfor kan du udregne dit BMI. Så får du en vurdering efter normerne fra WHO, som tager højde for din alder og dit køn. Som barn skal du vurderes efter andre standardværdier end voksne.

Selvom BMI ofte har været brugt til at angive grænseværdier for fedme og svær overvægt, så skal man også være opmærksom på undervægt (Cole 2007). Både drenge og piger kan have overtaget idealer fra modeverden. For børn er disse betegnelser blevet foreslået: under normal (thinness grade 1), undervægtig (thinness grade 2) og meget undervægtig (thinness grade 3).

I graferne nedefor kan du se de grænseværdier for børn, der anbefales af IOTF og som generelt også anbefales af autoriteter i Danmark. BMI-grænseværdier for børn og unge under 18 varierer med alderen, hvilket afspejles i illustrationerne. Grænseværdierne er lavet således, at de flugter med de anvendte værdier for voksne ved alderen 18 år.

BMI figur for drenge og piger fra 2-5 år

BMI børn værdier for drenge under 2-5 år
BMI værdier for drenge under 2-5 år. Kilde: WHO
BMI børn værdier for piger 2-5 år
BMI værdier for piger 2-5 år. Kilde: WHO

BMI graf for teenagere, drenge og piger fra 5-19 år

BMI børn værdier for drenge 5-19 år
BMI værdier for drenge 5-19 år. Kilde: WHO
BMI unge værdier for piger 5-19 år
BMI værdier for piger 5-19 år. Kilde: WHO

BMI tabel

Alder BMI Grænser for overvægt drenge BMI - Grænser for overvægt Piger BMI - Grænser  
for svær overvægt Drenge BMI - Grænser for svær overvægt Piger      
2 år 18,4 18,0 20,0 19,8
3 år 17,9 17,6 19,6 19,4
4 år 17,6 17,3 19,3 19,2
5 år 17,4 17,2 19,3 19,2
6 år 17,6 17,3 19,8 19,7
7 år 17,9 17,8 20,6 20,5
8 år 18,4 18,4 21,6 21,6
9 år 19,1 19,1 22,8 22,8
10 år 19,8 19,9 24,0 24,1
11 år 20,6 20,7 25,1 25,4
12 år 21,2 21,7 26,0 26,7
13 år 21,9 22,6 26,8 27,8
14 år 22,6 23,3 27,6 28,6
15 år 23,3 23,9 28,3 29,1
16 år 23,9 24,4 28,9 29,4
17 år 24,5 24,7 29,4 29,7
18 år 25,0 25,0 30,0 30,0

Som for voksne skal man i BMI tabellen for børn være opmærksom på, om den reelle grænse for overvægt ikke bør ligge højere end de 25 for 18 årige, hvilket vil have betydning for de yngre årgange også. Men dette er de officielle anbefalinger i øjeblikket.

BMI-skalaen til børn kan ikke stå alene

BMI er en metode, der gør det let at udregne, om du er normalvægtig, undervægtig eller overvægtig ud fra din højde og kropsvægt. Dermed kan du let sammenligne dig selv med BMI-skalaen.

BMI skalaen for børn er imidlertid meget forskellig fra de voksnes vurderinger. Derfor skal børnene have deres egne tabeller.

BMI tager ikke højde for kropsbygning og muskelmasse. Derfor er det også meget vanskeligt at svare på, hvad normal vægt er for børn og unge. En vurdering af børn skal altid ses sammen med en individuel vurdering af det relative udviklingsniveau og kropsbygningen.

Konklusion

BMI er enkelt at bruge, men det er ikke retvisende til at sige noget om kropskompositionen og fedtprocenten hos børn og unge. Derfor skal man være meget varsom med at med bruge BMI som udgangspunkt for en snak om sundhed med det enkelte barn.

For at finde ud af om barnet reelt er undervægtig eller overvægtig i forhold til sundhed, så kan et simpelt taljemål formentlig være en bedre indikator. Jeg har skrevet en anden artikel om forskellige taljemål. Taljemålet kan nemlig sige noget om, hvordan fedtet er placeret på kroppen, hvilket er det der har allerstørst betydning i forhold til sundhed.

Endelig kan du dykke lidt ned i din samlede kropskomposition for at få en større forståelse af det emne, eller du kan dykke ned i, hvordan man kan måle fedtprocenten.

Det vigtigste for barnets sundhed er at give det sunde kostvaner og motionsvaner. Ikke for at tabe sig, men for at få en god og stærk krop, som kan overkomme hverdagens strabadser.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er normal BMI for børn?

Børn passer ikke ind i de normale BMI-skemaer. WHO har lavet skemaer, hvor du kan vurdere børns BMI. Du kan se skemaerne her på siden.

Hvad er normal BMI for teenagere?

Du skal vurdere teenageres BMI ud fra WHO’s BMI-skemaer. Men husk at børn og teenagere udvikler sig meget forskelligt.

Hvordan beregner man BMI for børn?

Du beregner BMI for børn og unge på samme måde som for voksne. Men du skal fortolke tallene anderledes. Bliv klogere i denne artikel.

Referencer om BMI for børn og unge

Se alle referencerne
  • Cole, Tim J., Katherine M. Flegal, Dasha Nicholls, og Alan A. Jackson. 2007. “Body Mass Index Cut Offs to Define Thinness in Children and Adolescents: International Survey”. BMJ (Clinical Research Ed.) 335 (7612): 194. https://www.bmj.com/content/335/7612/194.
  • Due P, Heitmann BL & Sørensen TIA. Adipositasepidemien i Danmark. Ugeskr Læger 2006;168(2):129
  • Cole TJ, Bellizi MC, Flegal KM et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320:240-3.
  • Hammer, L. D., H. C. Kraemer, D. M. Wilson, P. L. Ritter, og S. M. Dornbusch. 1991. “Standardized Percentile Curves of Body-Mass Index for Children and Adolescents”. American Journal of Diseases of Children (1960) 145 (3): 259–63. https://doi.org/10.1001/archpedi.1991.02160030027015.
  • Pietrobelli, A., M. S. Faith, D. B. Allison, D. Gallagher, G. Chiumello, og S. B. Heymsfield. 1998. “Body Mass Index as a Measure of Adiposity among Children and Adolescents: A Validation Study”. The Journal of Pediatrics 132 (2): 204–10. https://doi.org/10.1016/s0022-3476(98)70433-0.
  • The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). BMI - Body Mass Index: BMI for Children and Teens.

Kommentarer