Andersen testen er en konditionstest, som er særligt velegnet til børn. Andersens test er let at udføre med mange børn og alle er aktiveret undervejs.

Andersen testen er særlig god til test af børn, og det er også den konditest til børn, der anbefales af Dansk Skoleidræt. Testen er videnskabeligt dokumenteret, valideret (Aadland et al 2014), og den er samtidig meget nem at udføre. Samtidig udstiller testen de mest utrænede børn, da man ikke umiddelbart kan se, hvem der har løbet kortest og længst, fordi man hele tiden løber frem og tilbage på samme bane.

Andersen Testen er udviklet af professor Lars Bo Andersen (2008) og er bl.a. blevet brugt til at teste alle børn i Svendborg-projektet.

Du skal bruge en bane på 20 meter, hvor deltagerne skal løbe imellem. Deltagerne skal løbe i 15 sekunder og holde pause i 15 sekunder. Det kan være en fordel at have noget musik til testen eller en timer, så du ikke behøver at tage tid undervejs.

Instruktion til Andersens Test

Du kan se Andersen testen i følgende Youtube-video.

  • Banen til Andersen Testen skal være 20 m lang og markeres med en streg i hver ende.
  • Stil fx kegler for hver 5. meter på banen. Dette gør måling af distance nemmere.
  • Deltagerne løber frem og tilbage mellem stregerne. Ved hver vending skal deltageren sætte foden på stregen og røre gulvet med hånden.
  • Deltagerne løber i 15 sekunder og holder pause i 15 sekunder. Det letteste er klart at have forberedt enten en automatisk timer eller et stykke musik, der angiver intervallerne.
  • Testen varer i alt 10 minutter. Deltagerne skal altså løbe 20 intervaller i alt.
  • Klassen kan fx deles op i 2 hold. Det ene hold løber, og det andet hold tæller, hvor mange baner de løber. Bagefter byttes der.
  • Husk at eleverne skal varme grundigt op før testen, 5-10 minutter efterfulgt af nogle minutters pause.

Beregn konditallet med Andersen Testen

Find kondital fra Andersen Test.

Reliabilitet og validitet for Andersen-testen

Aadland et al (2014) undersøgte validitet og reliabilitet for 10-årige børn. De fandt testen valid og reliabel på gruppeniveau, men gør opmærksom på, at der naturligvis er individuelle forskelle.

The Andersen test provided reliable and valid data on a group level. However, a substantial degree of individual variability was found for estimates of VO2peak. Researchers should be aware of the amount of noise in indirect tests that estimate aerobic fitness.

Aadland et al (2014)

Har jeg et godt kondital?

Kondital for piger

Alder Meget lavt Lavt Middel Højt Meget højt
5-14 år < 34 35-39 40-47 48-51 > 52
15-19 år < 28 29-34 35-43 44-48 > 49

Kondital for drenge

Alder Meget lavt Lavt Middel Højt Meget højt
5-14 år < 38 38-43 44-51 52-56 > 57
15-19 år < 43 44-48 49-56 57-61 > 62

Du kan også være på jagt efter en tabel over kondital for børn og voksne mænd og kvinder.

Test-materiale til Andersens Test

Noteringsark til Andersen Testen

Der printes et ark til hver elev. Man krydser af for hver 20 meter der er løbet.

Lav en kopi i Google Sheet

Beregn kondital fra Andersen Testen

Her kan du hente et ark, hvor du taster alle elevers resultater ind. Arket er kodet til at udregne elevernes kondital.

Lav en kopi i Google Sheet

Du kan bruge denne video som en timer til at styre tiden undervejs.

Hvad er formlen til at udregne konditallet med Andersen Testen?

Andersen testen benytter denne formel for at udregne konditallet. Det er den samme formel, vi bruger i beregneren ovenfor.

Kondital = (18,38 + (0,03301 x løbedistance) – (5,92 x dit køn (mand = 0, kvinde = 1)))

Andre konditionstests til børn

Andersen-testen er en rigtig god konditionstest, når du har en større gruppe børn. Hvis du har brug for en anden præcis konditionstest til børn, så kan du også bruge Watt-max testen på cykel for børn. Denne test kræver imidlertid, at du har adgang til et præcist cykelergometer.

Referencer til Andersen Testen

Se referencer til Andersen Testen
  • Andersen, Lars Bo; Andersen, Thor-Einar; Andersen, Eivind; Anderssen, Sigmund A. An intermittent running test to estimate maximal oxygen uptake: the Andersen test. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol. 48, No. 7, 01.12.2008, p. 434-437.
  • Aadland E, Terum T, Mamen A, Andersen LB, Resaland GK. The Andersen aerobic fitness test: reliability and validity in 10-year-old children. PLoS One. 2014;9(10):e110492. Published 2014 Oct 17. doi:10.1371/journal.pone.0110492