En nem og præcis måde at finde kondital for børn på. Det er en modificeret udgave af Wattmax-testen for voksne. Du skal bruge et præcist cykelergometer og et barn, der kan køre sig selv til grænsen. Denne test kan estimere den maksimale iltoptagelse og konditallet med en ret høj korrelation til undersøgelser i laboratorium.

Testens gennemførelse

  1. Kør 3 minutter på 25 watt
  2. Herefter øges belastningen med 25 watt hvert tredie minut, indtil belastningen ikke længere kan holdes.
  3. Notér hvilken belastning (antal watt), der var den sidste der blev kørt på, og hvor mange sekunder der blev kørt på denne belastning.
  4. Beregn kondital i nedenstående beregner.
Watt-max-test for børn. Indtast den højeste belastning, der blev nået, samt hvor mange sekunder der blev kørt på denne belastning.

Noter til Wattmax-testen for børn

Testen er valideret på en elektronisk Monark-cykel, der automatisk holder den indstillede watt-belastning. Testen blev typisk stoppet, hvis kadencen faldt til under 30 RPM.

Den beskrevne test passer bedst hvis børnene vejer over 30 kg. Hvis børnene vejer mindre anbefales det i referencen, at der anvendes spring på 20 watt i stedet for 25 watt.

Testen bør køres med en kadence på 60-80 RPM.

Reference

  • Wedderkopp, N., K. Froberg, H. S. Hansen, og L. B. Andersen. 2004. “Secular Trends in Physical Fitness and Obesity in Danish 9-Year-Old Girls and Boys: Odense School Child Study and Danish Substudy of the European Youth Heart Study”. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 14 (3): 150–55. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2004.00365.x.

Børne-test-watt-max

Skriv en kommentar