Åstrand har lavet forskellige konditionstest, og her beskriver jeg to-punktstesten.

Åstrands to-punktstest er en submaksimal konditionstest, der udføres på en kondicykel. På baggrund af belastningen og pulsfrekvensen kan du estimere forsøgspersonens kondital.

Hvis du leder efter Åstrands etpunktstest, så har jeg skrevet om den her.

Hvordan udføres topunktstesten?

Til Åstrands to-punktstest skal du bruge en kondicykel, der kan vise belastningen i watt. Desuden skal du kunne måle din puls - gerne med et pulsur.

I testen skal du køre på to forskellige belastninger:

  • Den første belastning:din puls skal stabilisere sig i området 120-140 slag/min efter ca. 6 minutters cykling.
  • Den anden belastning din puls skal stabilisere sig i området 150-170 slag/min efter yderligere 4 minutters cykling.

Indtast værdierne i nedenstående beregner:

Topunktstest. Indtast de målte værdier.

Du skal muligvis lave testen et par gange, før du rammer rigtigt. Testen bliver bedst, hvis du rammer to pulsværdier, der ikke ligger for tæt på hinanden (eksempelvis 130 og 160).

Hvad er baggrunden for beregningerne i topunktstesten?

I beregningerne bagved testen anslåes din maxpuls udfra følgene formel:

HRmax = 208 - 0,7 x alder.

Hvis du kender din rigtige maxpuls ud fra en måling, kan du evt. regne baglæns og indtaste den (forkerte) alder, der giver dig den korrekte målte maxpuls.

Som på alle andre indirekte submaksimale tests er der usikkerheder forbundet medresultatet. Noget af usikkerheden skyldes bl.a. at maxpulsen bestemmes ud fra en generel formel baseret på din alder.

Beregningerne bag Åstrands topunktstest

De målte pulsværdier plottes ind i et koordinatsystem mod de tilhørende arbejdsbelastninger. Herefter forlænges (ekstrapolereres) linjen op til maxpulsen og den anslåede “maksimale aerobe arbejdsbelastning” aflæses.

Åstrands nomogram til topunktstesten

Dette kan også skrives som en formel:

work_{max} = \frac{(work_1 - work_2) * (HR_{max} - HR_2)}{HR_2 - HR_1} + work_2

Den maksimale arbejdsbelastning (workmax) omregnes til iltoptagelse baseret på antagelser om nyttevirkning af arbejdet (23%), iltens energetiske værdi (21,1 kJ pr. liter ilt) samt hvilestofskiftet (0,25 liter ilt pr. minut).

VO_2max = \frac{work_{max}}{0,23} * \frac{60}{21100} + 0,25

Hvis man ønsker at beregne konditallet skal VO2max omregnes til ml ilt pr. minut (dvs. ganges med 1000) og divideres med kropsvægten i kg.

Reference til Åstrands konditionstest

Åstrand & Rodahl: Textbook of Work Physiology, 3rd ed. p. 373. 1986

Textbook of Work Physiology

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

This updated and revised fourth edition of the respected Textbook of Work Physiology combines classical issues in exercise and work physiology with the latest scientific findings. The result is an outstanding professional reference that will be indispensable to advanced students, physiologists, clinicians, physical educators–any professional pursuing study of the body as a working machine.

Læs mere

Skriv en kommentar