Åstrands to-punktstest er en submaksimal konditionstest på en ergometercykel, hvor du på baggrund af måling af belastning og puls kan estimere konditallet.

Jeg beskriver i det følgende, hvad Åstrands to-punktstest er, og hvordan testen udføres?

Hvad er Åstrands to-punktstest? Åstrands to-punktstest er en submaksimal konditionstest, der udføres på en kondicykel. På baggrund af belastningen og pulsfrekvensen kan du estimere forsøgspersonens kondital.

Hvis du leder efter Åstrands et-punktstest, så har jeg skrevet om den her.

Hvordan udføres Åstrands to-punktstest?

Til Åstrands to-punktstest skal du bruge en kondicykel, der kan vise belastningen i watt. Desuden skal du kunne måle din puls, mens du cykler.

I topunktstesten skal du køre med to forskellige belastninger målt i watt:

  • Første belastning: din puls skal ramme steady state omkring 120-140 slag/min efter ca. 5-6 minutters cykling.
  • Anden belastning: din puls skal ramme steady state omkring 150-170 slag/min efter yderligere 4-5 minutters cykling.

Du kan beregne dit kondital ved at indtaste værdierne i beregneren nedenunder, lave et regneark eller bruge en formel til at finde dit kondital.

Åstrands topunktstest på cykelergomenter.

Hvis du ikke kender din maksimale puls, så kan du estimere den ud fra din alder med vores beregner.

Åstrands topunktstest bliver mest pålidelig, hvis du ender med at køre steady state på to pulsværdier, der ikke ligger alt for tæt på hinanden. Fx er 130 slag/min og 160 slag/min en fin spredning på pulsværdierne.

Beregningerne bag Åstrands topunktstest

De målte pulsværdier i topunktstesten kan skrives ind i et koordinatsystem. Arbejdsbelastningen er på x-aksen og pulsfrekvensen er på y-aksen. Testen forudsætter, at din maksimale kredsløbsmæssige kapacitet er ved den anslåede maksimale puls. Derfor kan du forlænge linjen i koordinatsystemet op til maxpulsen for at aflæse din maksimale arbejdsbelastning i watt.

Eksempel på fortolkning af Åstrands topunktstest - konditionstest på cykel
Eksempel på fortolkning af Åstrands topunktstest. Hvis du har brug for et regneark til at beregne værdierne i Åstrands topunktstest, så skriv endelig i kommentarerne, så vil jeg gerne lave sådan et.

Værdierne i Åstrands topunktstest kan også skrives ind i følgende formel:

work_{max} = \frac{(work_2 - work_1) * (HR_{max} - HR_2)}{HR_2 - HR_1} + work_2

Åstrand & Rohdahl (4. udgave, s. 403) estimerer kroppens mekaniske nyttevirkning til at være 23%. Den mekaniske nyttevirkning er forholdet mellem energiproduktion og varmeproduktion. Det betyder, at når du arbejder på ergometercyklen, så kan vi estimere at 23% af din samlede forbrænding bliver omsat til arbejde på cyklen, mens resten af energien går til varmeproduktion.

Hvilestofskiftet er cirka 0,25 liter O2 pr. minut. Når vi er på vores maksimale ydeevne, så bruger kroppen udelukkende kulhydrat som brændstof, som du kan læse mere om under den respiratoriske udvekslingskvotient. Forbrænding af kulhydrat giver os 21,1 kJ pr. liter ilt. Det kaldes også iltens energetiske værdi for kulhydrat.

Ud fra disse præmisser så kan den maksimale arbejdsbelastning (workmax) omregnes til en estimeret iltoptagelse.

Formlen til at udregne VO2max ser sådan her ud:

VO_2max = \frac{work_{max}}{0,23} * \frac{60}{21100} + 0,25

Du kan så beregne konditallet ved at gange maksimale iltoptagelse (VO2max) med 1000 ml/l og dividere med kropsvægten i kg. Det giver dig ml O2 / min / kg. På formel ser det sådan her ud.

kondital = \frac{VO_2max (l/min) * 1000 (ml/l)}{bodyweight (kg)}

Hvis du har brug for et regneark til at beregne værdierne i Åstrands topunktstest, så skriv endelig i kommentarerne, så vil jeg gerne lave sådan et.

Du kan sammenligne dit kondital i tabellen for kondital for mænd og kvinder.

Usikkerheder i Åstrands topunktstest?

Når du laver indirekte, submaksimale tests skal du fortolke resultatet varsomt. En usikkerhed ved Åstrands topunktstest er bl.a. om du kender din nøjagtige maxpuls.

Reference til Åstrands konditionstest

Textbook of Work Physiology

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

Åstrand og Rohdals bog er en klassiker inden for arbejdsfysiologi. Den inkluderer bl.a. Åstrands 2-punktstest, hvor du kan læse en endnu mere udførlig forklaring af testen. Bogen er imidlertid også en rigtig god reference til at forstå kroppen, og der er andre praktiske konditionstests i bogen.

Se prisen

Kommentarer