Åstrands et-punktstest er en konditionstest, hvor forsøgspersonen kun skal arbejde på en submaksimal belastning på en kondicykel. Ud fra pulsen og belastningen kan man med Åstrands Nomogram estimere maxpulsen.

Jeg beskriver i det følgende, hvad Åstrands et-punktstest er, og hvordan testen udføres?

Hvad er Åstrands etpunktstest? Åstrands et-punktstest cykeltest er en enkel, submaksimal konditionstest, som kan bruges til at estimere forsøgspersonens kondital baseret på belastningen og pulsen.

Hvis du leder efter Åstrands to-punktstest, så har jeg skrevet om den her.

Hvordan udfører du Åstrands etpunktstest?

Til Åstrands et-punktstest skal du bruge en kondicykel, der kan vise belastningen i watt. Desuden skal du måle din puls, mens du cykler. Du kan overveje at bruge en pulsmåler, da det gør målingen af pulsen noget lettere.

Du skal køre på en af disse belastninger: 50, 75, 100 eller 150 watt. Vælg en belastning, der gør, at din puls opnår steady state omkring 110-150 slag/min efter omkring 5 minutters cykling. Du skal være moderat forpustet, men det må ikke føles hårdt. Husk at Åstrands etpunktstest er en submaksimal konditionstest.

Åstrands et-punkttest. Indtast de målte værdier.

Jeg har ikke kunnet finde en open source formel, som kan bruges til at lave denne beregner.

Hvis du vil hjælpe med en formel, så er det meget velkomment.

Baggrund for beregningen i Åstrands etpunktstest

Oprindeligt skulle konditallet findes ved at bruge det nomogram, Åstrand har udviklet, eller ved at aflæse konditallet i en tabel fx fra Monarks beskrivelse af Åstrands cykeltest].

De anvendte sammenhænge mellem submaksimal puls, arbejdsbelastning, alder, køn og iltoptagelse er fundet gennem regressionsanalyse på et stort antal forsøgspersoner.

Åstrands nomogram til bestemmelse af maksimal iltoptagelse for etpunktstesten
Åstrands nomogram til bestemmelse af maksimal iltoptagelse for etpunktstesten

Morten Zacho har estimeret en formel, som han har delt et regneark. Du kan frit downloade og bruge beregneren til eget brug fra denne side.

Download Excel-ark lavet af Morten Zacho

Hvilke usikkerheder er der ved et-punktstesten?

Alle submaksimale tests er behæftet med en del usikkerhed i forhold til at estimere den maksimale iltoptagelse korrekt. Usikkerheden hører bl.a. sammen med de store individuelle forskelle, der er i folks maksimale puls, selvom de har samme alder.

Den teoretiske usikkerhed kan eksemplificeres ved at to tredjedele vil få vurderet konditallet korrekt indenfor en 15 % afvigelse. Ca. hver 20. person vil få sit kondital vurderet 30 % forkert.

Morten Zacho

Åstrands etpunktstest kan imidlertid sagtens bruges til at måle ændringer i konditionen over tid. Du behøver ikke konvertere resultatet til et kondital for at bruge testen til at tracke din træningsfremgang. Testen er pålidelig, fordi du kører med en forudbestemt belastning. Hvis din puls over tid falder, når du kører med samme belastning, er det en indikation for, at du er kommet i bedre form.

Du kan læse mere om testen fra Monark, som laver de legendariske Monark-cykler, som er blevet brugt i rigtig mange år i testcentre rundt omkring i verden.

Et alternativ til Etpunktstesten er Ekblom-Bak-testen. Har den test udbredelse i Danmark?

Referencer til Åstrands Etpunktstest

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

This updated and revised fourth edition of the respected Textbook of Work Physiology combines classical issues in exercise and work physiology with the latest scientific findings. The result is an outstanding professional reference that will be indispensable to advanced students, physiologists, clinicians, physical educators–any professional pursuing study of the body as a working machine.

Læs mere

Skriv en kommentar