Åstrands et-punkt-test er en enkel, submaksimal test, hvor man ikke behøver anstrenge sig særlig meget. Testen er let at gennemføre, fordi den også kun kræver, at man kører på en enkelt submaximal belastning.

Testens bestemmelse af den maksimale iltoptagelse er behæftet med nogen usikkerhed (som ved alle andre submaksimale tests), men testen er fremragende til at måle ændringer i konditionen over tid. Usikkerheden hører bl.a. sammen med de store individuelle forskelle, der er i folks maksimale puls, selvom de har samme alder.

Du skal bruge en kondicykel, der kan vise belastningen i watt. Desuden skal du måle din puls, mens du cykler.

Du skal køre på en af fire nedenstående belastninger: 50, 75, 100 eller 150 watt. Belastningen skal vælges således, at din puls stabiliseres i området 110-150 slag/min efter ca. 5 minutters cykling. Belastningen skal gøre dig moderat forpustet, men må ikke føles hård.

Åstrands et-punkttest. Indtast de målte værdier.

Baggrund for Åstrands etpunktstest

Oprindeligt skulle konditallet findes ved at bruge det nomogram, Åstrand har udviklet.

De anvendte sammenhænge mellem submaksimal puls, arbejdsbelastning, alder, køn og iltoptagelse er fundet gennem regressionsanalyse på et stort antal forsøgspersoner.

Åstrands nomogram til bestemmelse af maksimal iltoptagelse for etpunktstesten
Åstrands nomogram til bestemmelse af maksimal iltoptagelse for etpunktstesten

Morten Zacho har imidlertid estimeret en formel, som bruges i beregneren ovenfor - og han har også delt et regneark med formlen.

Download estimeret Excel-ark lavet af Morten Zacho

Usikkerheder

Den teoretiske usikkerhed kan eksemplificeres ved at to tredjedele vil får vurderet konditallet korrekt indenfor en 15 % afvigelse. Ca. hver 20. person vil få sit kondital vurderet 30 % forkert.

Morten Zacho

Referencer

Et punkt test fra Motion-online.dk

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

Textbook of Work Physiology - Åstrand m.fl.

This updated and revised fourth edition of the respected Textbook of Work Physiology combines classical issues in exercise and work physiology with the latest scientific findings. The result is an outstanding professional reference that will be indispensable to advanced students, physiologists, clinicians, physical educators–any professional pursuing study of the body as a working machine.

Læs mere

Skriv en kommentar