Åstrands to-punkts test på cykel

1 minutters læsning

Åstrands to-punktstest er en submaksimal test af konditionen på en ergometercykel, hvor du måler belastning og puls.

Iltoptagelse baseret på en laboratorietest

1 minutters læsning

En direkte måling af iltoptagelsen gennem både submaksimale og maksimale forsøgsprotokoller med maske, hvor man måler ilt- og kuldioxidindholdet og volumen a...

Kondital fra 1,6 km gå test

mindre end 1 minutters læsning

1,6 km gåtesten er en submaksimal test til at estimere konditallet. Testen er særligt velegnet for utrænede, folk i dårlig form, ældre og overvægtige.

Find dit kondital Cooper test

1 minutters læsning

12 minutters Cooper test er en maksimal test, der estimerer konditallet ud fra den tilbagelagte distance.

Find dit kondital 2400 meter

mindre end 1 minutters læsning

2400 meter testen er en afart af Coopers 12 minutters-test, hvor det gælder om at løbe 2400 meter så hurtigt som muligt.

Åstrands et-punktstest på cykel

1 minutters læsning

Åstrands et-punktstest er en submaksimal test på ergometercykel, hvor du måler belastning og puls. Fortrinlig til at måle ændringer i kondition over tid.