Du kan beregne dit kondital ud fra en løbetur, du har løbet. Du indtaster bare, hvor mange kilometer du har løbet, og hvor lang tid det tog. I denne beregner kan du udregne dit kondital på baggrund af en løbetest, hvor du registrerer din hastighed og din distance.

Konditionstesten til løb er baseret på Tokmakidis et al (1987). Du skal være opmærksom på, at din løbetest skal være løbet så hurtigt som overhovedet muligt.

Du skal derfor opfylde følgende forudsætninger for at kunne bruge udregne dit kondital på baggrund af formlerne fra Tokmakidis et al (1987).

  • Du skal starte med en grundig opvarmning, så du kan løbe dit testtempo fra starten af løbeturen.
  • Du skal løbe distancen så hurtigt som overhovedet muligt.
  • Du skal løbe på en nogenlunde flad rute, fx på en løbebane for at få det mest pålidelige resultat, når du udregner konditallet.
  • Distancen skal være mellem 1500 meter og 42 km, da formlen fra Tokmakidis et al (1987) er baseret på disse distancer.

Find dit kondital fra løbetest

Du kan bruge denne beregner til fx at beregne dit kondital på baggrund af en 5 km test eller andre vilkårlige distancer mellem 1500 meter og 42 km.

Beregn kondital fra vilkårlig løbedistance og tid.

Formler bag beregneren

I beregneren er brugt formler fra Tokmakidis et al (1987) fra Tabel 1.

For example with a single performance the average speed is calculated (e.g. a 5 km in 18:30 is ran at an average speed of 16.2 kmh-1) and introduced in the 5 km equation using Table 1 to obtain VO2max (MET = 3.1747 + 0.9139 * 16.2 kmh-1 = 18 MET or 63 mlkg-1min-1).

Tokmakidis et al (1987)

Andre konditionstests

Du kan også bruge en Cooper Test til at finde dit kondital eller se alle de andre måder at lave en beregning af dit kondital. Tjek også alle de andre konditionstests.

Du kan sammenligne dit kondital i tabellen for kondital for mænd og kvinder.

Reference

Se referencer
  • Tokmakidis, S. P., L. Léger, D. Mercier, F. Péronnet, og G. Thibault. 1987. “New Approaches to Predict VO2max and Endurance from Running Performances”. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 27 (4): 401–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3444324/

Kommentarer