Watt max-testen er en nem og præcis måde at finde dit kondital på. Du skal bruge et præcist cykelergometer og en forsøgsperson, der vil køre til grænsen. Watt max-testen kan estimere den maksimale iltoptagelse og konditallet med en ret høj korrelation til undersøgelser i laboratorium.

Watt max-testen er uhyre simpel at gennemføre og kræver blot, at man har adgang til en ergometercykel, der kan vise belastningen i watt. Testen er mindre hård end den lyder, da det kun er de sidste 2-4 minutter der er virkeligt hårde.

Watt max-testens gennemførelse

  1. Start med at veje dig.
  2. Varm op i fem minutter ved at cykle 5 min på 100 watt (mand) eller 5 min på 70 watt (kvinde).
  3. Øg belastningen med 35 watt hvert andet minut, indtil du ikke længere kan holde belastningen.
  4. Notér den højeste belastning (watt), og antallet af sekunder du kunne køre på denne belastning.

I det originale studie kørte de med en kadence på 58-62 RPM. Hvis du har en cykel, hvor watt stiger og falder med, hvor hurtigt du træder i pedalerne, behøver du ikke tænke på kadencen. Du kører bare indtil, du ikke kan træde længere.

Udregn dit kondital fra Watt max-testen

Watt-max-test voksne. Indtast den højeste belastning, der blev nået, samt hvor mange sekunder der blev kørt på denne belastning.

Videnskabelig baggrund for Watt max-testen

Testen er udviklet af Lars Bo Andersen fra Institut for Idræt på Københavns Institut. Formlen, der ligger til grund for testen, er fundet ved regressionsanalyse på testresultater fra over 500 forsøgspersoner (både mænd og kvinder).

Energiforbruget ved forskellige arbejdsbelastninger er relativt konsistent mellem forskellige individer, fordi man kan forvente at personer, der træder samme antal watt har samme iltoptagelse. Derfor kan VO2-max estimeres ved den højeste arbejdsbelastning, forsøgspersonen kan køre med.

Testen er baseret på, at gennemførelsen af intervallerne primært er afhængig af aerob energifrigørelse.

Først finder du det maksimale power output (MPO) på baggrund af antallet af sekunder på sidste modstand (T) og belastningen på sidste modstand (W) i watt:

MPO = \frac{T}{120} * 35 + (W - 35)

Derefter finder du den maksimale iltoptagelse i liter pr. minut:

VO2max = 0,16 + (0,0117 x MPO) (w)

Og til sidst finder du konditallet som er ml/kg/min:

Kondital = \frac{VO_2max * 1000}{weight}

Watt max-test på Wattbike

Du kan køre testen på en Wattbike ved at bruge tabellerne, der omsætter modstanden til watt Power, Resistance and Cadence Tables for Wattbike. Dog skal du lige kalibrere om det også passer med, hvad du træder.

The Maximal Ramp Test som er indbygget i Wattbikes ligner dog rigtig meget Watt max-testen, så det kan anbefales bare at bruge den.

Wattbike Pro er perfekt til at lave Watt max test på

Wattbike Pro eller trainer

Uanset om du er på begynderniveau eller er eliteudøver, er Wattbike Pro og Trainer udviklet til at forbedre din performance.

Læs mere

Referencer til Watt max-testen

Skriv en kommentar