6 minutters gangtest (6MWT) for ældre mennesker 🚶‍♀️

4 minutters læsning

I 6 minutters gangtest (6MWT) gælder det om at gå så langt som muligt på 6 minutter. Den tilbagelagte distance sammenlignes med referenceværdier for tidligere forsøg.

Testen er specielt egnet til svage personer fx patienter eller gamle, som ikke er særlig godt gående. Derfor kaldes den også ofte senior fitness test. Hvis du ikke du er i den kategori, så kan du overveje at bruge 1,6 km gåtest i stedet.

asiatiske kvinder gennemfører 6 min gangtest (6MWT)

Sådan udfører du gangtesten på 6 minutter

Først tjekker du naturligvis om forsøgspersonen er sund og rask og har en normal puls.

skema til 6 min gangtest (6MWT)
 1. 6-minutters gangtesten udføres på en 30 meter strækning, der tilbagelægges flere gange. Du kan sætte testen op overalt, og det påvirker ikke testens resultat selvom strækningen mellem vendepunkterne er mellem 20 - 50 meter i stedet for 30 meter.
 2. Testresultaterne påvirkes en del af, hvor meget opmuntring testpersonerne får undervejs. Opmuntring kan påvirke resultatet med op til 30%. Det er altså vigtigt, at du som testleder standardiserer, hvor meget opmuntring du giver forsøgspersonerne undervejs. Du kan finde inspiration i de oprindelige studier, hvor de bruger sætningerne: “You are doing well”, “Keep up the good work” og en tidsangivelse for, hvornår testen er færdig.
 3. Gå så langt som muligt på de 6 minutter og noter den samlede distance.
 4. Indtast resultaterne i nedenstående beregner. Beregneren sammenligner med referenceværdier.

Sammenlign dit resultat for 6 minutters gangtest

I denne beregner for 6 minutters gangdistancetest kan du sammenligne dit resultat med referenceværdier.

6 minutters gåtest. Indtast oplysninger.
 • 0
 • 20
 • 40
 • 60
 • 80
 • 100
 • 120
 • 140
 • 160
 • 180
 • 200

Referenceværdier for 6 minutters-gangtesten (6mwt)

Der findes en del forskellige publicerede referenceværdier til 6-minutters gangtesten. Den væsentligste forskel på referenceværdierne er om forsøgspersonerne forud har haft mulighed for at blive tilvænnet til testen.

1. Enright & Sherill (1998)

Derfor kan du i beregneren enten vælge referenceværdier fra Enright & Sherill (1998) baseret på forsøgspersoner, der ikke på forhånd er blevet tilvænnnet til gangtesten. Referenceværdierne gælder for både mænd og kvinder i alderen 40-80 år.

 • Mænd: 6MWD = (7,57 x højde cm) - (5,02 x alder) - (1,76 x vægt kg) - 309 m
 • Kvinder: 6MWD = (2,11 x højde cm) - (2,29 x vægt kg) - (5,78 x alder) + 667 m

Lad os tage et eksempel:

Kvinders gennemsnitshøjde er 1,67 meter. Sætter vi det ind i formlen med en vægt på 65 kg og en alder på 78 år:

 • 6MWD = (2,11 x 167 cm) - (2,29 x 65 kg) - (5,78 x 78) + 667 m = 449 meter

Referenceværdien sammenligner du så med det antal meter, du rent faktisk gik på testen.

2. Gibbons et al (2001)

Gibbons et al (2001) baserede deres regressionsmodel på raske voksne, hvor de tog det bedste resultat fra flere forsøg.

Derfor har jeg også inkluderet referenceværdier for gentagne forsøg i beregneren.

Det resulterede i følgende regressionsmodel for gentagne forsøg på 6 minutters testen:

 • 6MWD = 868,8 - 2,99 * Alder - 74,7 * Køn

Hvor køn ved mand = 0 og for kvinde = 1.

Teoretisk baggrund for gåtesten på 6 minutter

6-minutters gangtesten er let at bruge, og den giver et fornuftig billede af den almene funktionstilstand - både hvad angår kredsløbet, men også bevægeapparatets tilstand - hos relativt svage mennesker.

Studier har vist, at testen er ret påvirkelig af tilvænning. Gibbons et al (2001) lavede fx 4 forsøg på testen på en dag og fandt følgende:

Eighty-six percent had their best 6MWD after the first walk; an average increase of 43 meters was observed from first to best 6MWD.

Gibbons et al (2001)

Hvis du laver testen med tilvænning, så skal du også sammenligne med referenceværdier, hvor forsøgspersonerne har vænnet sig til testen. Du kan fx finde referenceværdier hos Gibbons et al (2001).

Baseret på Gibbons (2001) så kan du overveje at lave to tilvænningsforsøg og lade det tredje forsøg være tællende, hvis du har tid til det, når du laver testene.

Validiteten for testen vurderes som rigtig god i mange studier (se physio-pedia.com).

Referencer

Se flere referencer
 • Enright, P. L., og D. L. Sherrill. 1998. “Reference Equations for the Six-Minute Walk in Healthy Adults”. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 158 (5 Pt 1): 1384–87. https://doi.org/10.1164/ajrccm.158.5.9710086.
 • Enright, Paul L. 2003. “The Six-Minute Walk Test”. Respiratory Care 48 (8): 783–85.
 • Enright, Paul L., Mary Ann McBurnie, Vera Bittner, Russell P. Tracy, Robert McNamara, Alice Arnold, Anne B. Newman, og Cardiovascular Health Study. 2003. “The 6-Min Walk Test: A Quick Measure of Functional Status in Elderly Adults”. Chest 123 (2): 387–98. https://doi.org/10.1378/chest.123.2.387.
 • Carter, Rick, David B. Holiday, Chiagozie Nwasuruba, James Stocks, Carol Grothues, og Brian Tiep. 2003. “6-Minute Walk Work for Assessment of Functional Capacity in Patients with COPD”. Chest 123 (5): 1408–15. https://doi.org/10.1378/chest.123.5.1408.
 • Rostagno, Carlo, Giuseppe Olivo, Marco Comeglio, Vieri Boddi, Michela Banchelli, Giorgio Galanti, og Gian Franco Gensini. 2003. “Prognostic Value of 6-Minute Walk Corridor Test in Patients with Mild to Moderate Heart Failure: Comparison with Other Methods of Functional Evaluation”. European Journal of Heart Failure 5 (3): 247–52. https://doi.org/10.1016/s1388-9842(02)00244-1.
 • Gibbons, W. J., N. Fruchter, S. Sloan, og R. D. Levy. 2001. “Reference Values for a Multiple Repetition 6-Minute Walk Test in Healthy Adults Older than 20 Years”. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 21 (2): 87–93. https://doi.org/10.1097/00008483-200103000-00005.

Kommentarer