I 6 minutters gå-testen gælder det om at gå så langt som muligt på 6 minutter. Den tilbagelagte distance sammenlignes med referenceværdier for tidligere forsøg. Testen er specielt egnet til svage personer fx patienter eller gamle.

Sådan udfører du gåtesten på 6 minutter

  1. Testens udføres på en 30 meter strækning, der tilbagelægges flere gange. Den kan altså sættes op overalt, fx i en gang eller en hal. Strækningen kan være fra 20 til 50 meter, uden at det påvirker testens resultat.
  2. Testen er ret påvirkelig af, hvor meget testlederen opmunterer testpersonerne. Opmuntring kan betyde op til 30% på testresultatet. “Opmuntringen” skal altså standardiseres, så man siger det samme til alle testpersoner hver gang man tester dem. I de oprindelige forsøg er der anvendt fraserne: “You are doing well”, “Keep up the good work” og ikke andet.
  3. Indtast distance og persondata og sammenlign med referenceværdien. Fra ca. 75 % og opefter betragtes som værende indenfor normalområdet.

Sammenlign dit resultat for 6 minutters gåtest

6 minutters gåtest. Indtast oplysninger.

Referenceværdier for 6 minutters-gangtesten

Der findes en del forskellige publicerede referenceværdier. Den væsentligste forskel på referenceværdierne er om forsøgspersonerne forud har haft mulighed for at blive tilvænnet til testen.


Vi har valgt her at angive tallene fra Referenceværdier er fra Enright & Sherill (1998), da disse baserer sig på et stort talmateriale og på forsøgspersoner der ikke er forud tilvænnet til testen. Referenceværdierne gælder for mænd og kvinder i alderen 40-80 år. NB! Andre referenceværdier, hvor der har været anvendt tilvænning, ligger ca 100 meter højere.

Teoretisk baggrund for gåtesten på 6 minutter

Denne test har i praksis vist sig at være et godt mål for den almene funktionstilstand hos relativtsvage individer. Testens resultat er ikke bare et mål for kredsløbsfunktionen, men også for bevægeapparatets tilstand som helhed.

Desuden har forsøg vist at der er en rimelig god sammenhæng mellem en lav score i denne test og risikoen for diverse inaktivitetsrelaterede sygdomme

Der findes flere forskellige publicerede studier der giver anvendelige referenceværdier. Den væsentligste forskel mellem de gode studier er om der har været forudgående tilvænning til testen.

Forsøgene har vist at testen er ret påvirkelig af tilvænning. Det bedste lader til at være at udføre testen 2 gange og først lade tredie forsøg tælle. Hvis man vælger denne procedure skal man også vælge referenceværdier hvor forsøgpersonerne har været tilvænnet til testen (f.eks. Gibbons et al. 2001).

Vi har valgt at angive referenceværdier der ikke er baseret på tilvænning, da vi antager at man som regel ikke har tid til at lade allersoner gennemføre testen 3 gange. Desuden er der andre studier der tyder på at denne tilvænnings effekt er yderst begrænset hos visse patientgrupper, f.eks. hjerte- og lungepatienter hvor der sædvanligvis opnås et pålideligt resultat efter første eller andet forsøg.

Referencer til gangtesten på 6 minutter

  • Enright, P. L., og D. L. Sherrill. 1998. “Reference Equations for the Six-Minute Walk in Healthy Adults”. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 158 (5 Pt 1): 1384–87. https://doi.org/10.1164/ajrccm.158.5.9710086.
  • Enright, Paul L. 2003. “The Six-Minute Walk Test”. Respiratory Care 48 (8): 783–85.
  • Enright, Paul L., Mary Ann McBurnie, Vera Bittner, Russell P. Tracy, Robert McNamara, Alice Arnold, Anne B. Newman, og Cardiovascular Health Study. 2003. “The 6-Min Walk Test: A Quick Measure of Functional Status in Elderly Adults”. Chest 123 (2): 387–98. https://doi.org/10.1378/chest.123.2.387.
  • Carter, Rick, David B. Holiday, Chiagozie Nwasuruba, James Stocks, Carol Grothues, og Brian Tiep. 2003. “6-Minute Walk Work for Assessment of Functional Capacity in Patients with COPD”. Chest 123 (5): 1408–15. https://doi.org/10.1378/chest.123.5.1408.
  • Rostagno, Carlo, Giuseppe Olivo, Marco Comeglio, Vieri Boddi, Michela Banchelli, Giorgio Galanti, og Gian Franco Gensini. 2003. “Prognostic Value of 6-Minute Walk Corridor Test in Patients with Mild to Moderate Heart Failure: Comparison with Other Methods of Functional Evaluation”. European Journal of Heart Failure 5 (3): 247–52. https://doi.org/10.1016/s1388-9842(02)00244-1.
  • Gibbons, W. J., N. Fruchter, S. Sloan, og R. D. Levy. 2001. “Reference Values for a Multiple Repetition 6-Minute Walk Test in Healthy Adults Older than 20 Years”. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 21 (2): 87–93. https://doi.org/10.1097/00008483-200103000-00005.

Skriv en kommentar