Akut skadesbehandling: Sådan behandler du akutte sportsskader

10 minutters læsning

Når der opstår en akut skade, så kan de første timer og dage have stor betydning for, hvor lang tid det tager for dig at komme i gang med træning og konkurrence igen.

Her får du grundlæggende viden om, hvordan du behandler en akut skade, så du kan blive hurtigst mulig klar igen.

Men hvordan laver du egentlig akut skadesbehandling?

Der findes et hav af forskellige forkortelser, der skal guide dig gennem behandlingen af akutte sportsskader, men hvilken skal du bruge? RICEM? POLICE? eller PEACE & LOVE?

akut skadesbehandling

Hvad er akutte skader?

En akut skade opstår typisk på to forskellige måder. Enten i forbindelse med en kraftig eller eksplosiv bevægelse med høj kraftudfoldelse eller et hurtigt retningsskifte. Eller ved at lande forkert, så kroppen kommer til at bevæge sig uhensigtsmæssigt i forhold til leddenes bevægelser.

Ved akutte skader bliver musker, ledbånd, sener eller knogler påvirket kraftigere end hvad de normalt kan holde til ud over deres normale evne til at strække eller give efter.

Akutte skader kan typisk opdeles i:

  1. Muskelskader
  2. Knogleskader
  3. Ledskader

Traditionel skadesbehandling

Tidligere har fysioterapeuter anbefalet først ICE-princippet, som senere er blevet til RICE, PRICE og RICEM-princippet. Formålet med princippet var at undgå yderligere skade på vævet og undgå hævelse.

Først dykker vi lidt ned i RICE-princippet og udvidelserne.

RICE-princippet

De mest brugte princip har været RICE, som står for Rest, Ice, Compression og Elevation. De fleste der interesserer for sport og idræt har garanteret hørt om dette princip før.

Princippet stammer helt tilbage fra 1978, hvor Dr. Gabe Merkin præsenterede det i sin bog Sportsmedicine Book.

Men RICE er formentlig slet ikke fornuftigt i forhold til skadesbehandling!

Følg med her:

Scialoia og Swartzendruber peger på flere udfordringer med RICE-princippet.

Opfinderen af RICE-protokollen, Gabe Mirkin, afviser selv anvendelsen af is til skadesbehandling i 2015 i et blogindlæg.

Den raske krop har sit eget system til at fjerne ophobet væske fra det skadede væv gennem lymfesystemet. Lymfesystemet har brug for, at der er bevægelse omkring leddet for effektivt at kunne fjerne væskesamlingerne.

Is og kryoterapi kan i sjældne tilfælde måske forsinke genopretningen efter skaden, og hvis man overgør nedkølingen kan det i værste fald skade vævet.

Det kræver imidlertid meget nedkøling, og jeg har ikke set helt overbevisende videnskabelige vidnesbyrd på det kontraproduktive i at benytte is (se van den Bekerom et al (2012)). Men på den anden side ser det heller ikke ud til at nedkøling hjælper på helingen af det skadede væv.

Men:

Is kan have en smertedæmpende og smertelindrende effekt (se bl.a. van den Bekerom et al (2012)).

Studier i forhold til kompression og elevation når faktisk heller ikke nogen endegyldig konklusion om effektiviteten i forhold til, om det kan være med til at forkorte skadesperioden.

RICE-protokollen til behandling af akutte skader er altså en myte!

Scialoia og Swartzendruber konkluderer, at rehabilitering skal indholde smertefri bevægelse gennem hele bevægelsesudslaget og langsomt øge intensiteten og øge kompleksiteten af bevægelserne.

Hvis den skadede gerne vil bruge kompression og elevation, så kan det være en del af behandlingen, da det ikke ser ud til at forhindre helingen af skaden.

PRICE akut skadeshåndtering
Kilde: www.sportsmd.com

Der bør dog hverken bruges is eller NSAID (fx ibuprofen) med mindre formålet er smertelindring.

RICE har været udvidet som (P)RICE eller RICE(M). Her står P for protection og M for movement, så der har været forsøg på at udvide princippet.

Men RICE ser ud til at være blevet erstattet af nye metoder til akut skadesbehandling.

POLICE - til akut skadesbehandling?

Bleakley et al (2015) foreslår, at (P)RICE bliver opdateret til et nyt akronym.

Nu skal skader behandles med POLICE.

POLICE er en forkortelse for Protect, Optimal Loading, Ice, Compression og Elevation.

POLICE akut skadesbehandling
Kilde: www.bupa.co.uk

Hvile (Rest) er forsvundet fra behandlingen af skader, og er erstattet med beskyt og brug, men ellers er ICE stadig en central del af forkortelsen.

POLICE-akronymet vægter vigtigheden af at bruge den skadede kropsdel hurtigst muligt samtidig med, at du stadig skal beskytte leddet.

Bleakley et al (2015) ønsker netop at opfordre til i højere grad at inkludere mobilisering og bevægelse som en aktiv del af behandlingen af skader.

Protection (beskyttelse)

Hvis du bliver skadet, så gælder det først og fremmest om at stoppe ulykken. Du skal med med andre ord beskytte det skadede led eller muskel.

Selvom du beskytter det beskadigede væv, så skal du hurtigst muligt begynde mobilisering af vævet.

De skal ske på følgende måde:

Optimal Loading (optimal belastning)

Glasgow et al (2015) definerer optimal loading:

Optimal loading kan defineres som den belastning på vævet, der maksimerer de fysiologiske tilpasninger.

Det er en svær balance, hvordan vævet skal belastes optimalt. Du skal finde øvelser, der netop udfordrer den enkelte på det rette niveau.

Glasgow et al (2015) slår fast, at mange forskellige genoptræningsstrategier kan bruges for at komme sig efter skader.

Det kan være nødvendigt at justere belastningen på vævet med fx krykker eller behandlinger, men funktionelle udfordringer af vævet med stræk, pres og vrid skal også være en del af det.

Forløbet skal tilpasses individuelt til den enkelte, og du skal gradvist øge både belastning, intensitet og volumen.

Karakteristika for optimal loading kunne se sådan her ud:

  • Tilpasset til vævet
  • Funktionelt bevægelsesudslag
  • Variation i type og retning
  • Variation i tid og intensitet
  • Neurale udfordringer
  • Tilpasset den enkelte

En af de typer træningsmetoder som har vundet indpas i genoptræningen er okklusionstræning, som har vist rigtig gode effekter på vedligeholdelse af styrke, selvom man er skadet.

Ice (is)

Is bliver stadig inkluderet som en del af POLICE.

Is ser godt nok ikke ud til at hjælpe på selve helingen efter skaden, men is har stadig en smertelindrende effekt.

Du skal naturligvis huske på, at lægge noget under isen, så du ikke risikerer forfrysninger i huden.

Der findes forskellige forslag til, hvordan du skal bruge is. Gabe Mirkin foreslår fx 10-20 minutters afkøling efterfulgt af 30-60 minutter uden is. Herefter kan processen gentages det antal gange, du synes det er gavnligt.

Compression (kompression)

Du kan stadig arbejde med kompression på det skadede sted. Du kan overveje at lægge kompressionen først og så bruge isen udenpå.

Det er uklart, hvor stor effekten er af kompression er, men det skader formentlig heller ikke helingen efter en skade (se Bleakley et al (2015)).

Elevation (elevation)

Du skal holde det skadede område over hjertehøjde, hvis det er muligt. Hvis du fx har forstuvet foden, så er anbefalingen at ligge ned på ryggen og lægge foden op på en forhøjning.

Ideen er, at det skadede område hæver mindre. Samlet set ser det ud til at elevation og kompression i hvert fald ikke kan forværre det akutte skadesforløb.

Peace & Love - akutte skader

Dubois og Esculier (2020) foreslår nye retningslinjer for den akutte fase (PEACE), og hvordan man skal gribe den efterfølgende behandling an (LOVE).

Immediately after injury, do no harm and let PEACE guide your approach.

Dubois og Esculier (2020)

Akronymet PEACE & LOVE fremhæver uddannelse af den skadede og fjerner nogle af de omdiskuterede elementer fra de andre anbefalinger.

PEACE & LOVE til skadesbehandling af akutte skader og genoptræning

Lad os kigge på de enkelte elementer lige omkring den akutte skade og i den efterfølgende behandling.

P for Protection

Du skal beskytte vævet det første stykke tid efter din skadesepisode. Det skal du gøre for at mindske risikoen for at provokere vævet omkring skaden.

Du skal beskytte vævet, men hurtigst muligt begynde at belaste vævet med forskellige øvelser.

Du skal bruge smerten som en retningsgiver for, hvornår du skal beskytte skaden, og hvor meget du kan bevæge det.

E for Elevate

Elevate er stadig en del af den anbefalede behandling af den akutte skade. Du skal hæve det skadede væv over hjertehøjde.

Formålet er at hjælpe det venøse tilbageløb til hjertet og mindske hævelsen.

Der er ingen kontraindikationer mod at hæve den skadede kropsdel.

A for Avoid Anti-Inflammatory Modalities

Dette punkt er interessant i PEACE & LOVE og ikke til stede i de andre anbefalinger.

Undgå at bruge antiinflammatorisk medicin som fx ibuprofen. Brugen af NSAID-medicin ser ud til at hæmme den langsigtede vævsheling.

Hævelse er kroppens respons på en skade.

Det er der en grund til:

Inflammationen er nemlig vigtig for at få en optimal genopbygning af vævet.

Hvis du alligevel bliver nødt til at bruge denne type medicin, så bør du holde det på et minimum.

C for Compress

Formålet med kompression er at mindske hævelse og ødemer omkring skaden. Hvis det lykkes at have mindre hævelse, så kan funktionen i leddene forbedres.

Det kan gøre det lettere at bevæge leddet, men igen er der ikke overbevisende videnskabelige evidens for en positiv effekt af kompression.

Kompression ser imidlertid heller ikke ud til have negativ effekt for skadeshelingen.

E for Educate

Educate er også en interessant tilføjelse.

Her lægges vægt på uddannelse af den skadede:

Skadede søger ofte en magisk behandling, men Dubois og Esculier (2020) lægger vægt på, at der skal sættes realistiske mål for genoptræningsperioden efter skaden.

En aktivitetsbaseret behandling med øvelser er mere effektiv end passive behandlinger, som fx manuelle behandlinger, elektroterapi eller akupunktur. Måske kan de passive behandlingsformer endda stå i vejen for den langvarige behandling af skaden.

&

Når vævet har fået PEACE de første par dage efter skaden er indtruffet, så skal du til at give strukturerne i kroppen LOVE.

L for Load

Nu skal kroppen belastes. Du bør hurtigst muligt genoptage dine daglige aktiviteter. Optimal loading kan være med til at fremme helingen, og når du langsomt bygger belastningen op, så bliver vævet gradvist stærkere.

O for Optimism

Hvis du nogensinde har været skadet, så ved du også, at de psykologiske aspekter ved en skade har stor betydning.

Hvis du kan være både realistisk og optimistisk under behandlingen, så har du formentlig større sandsynlighed for en god genoptræning.

Men det er ikke så let at holde sig optimistisk.

Skader fodrer ofte tanker om frygt for nye symptomer, eller at man skal leve med sine begrænsninger fra skaden over længere tid.

V For Vascularisation

Under genoptræningen så kan det være godt at få blodgennemstrømning til de beskadigede områder.

Når du hurtigt begynder at mobilisere de skadede områder og måske lave kredsløbstræning, så kan du let få øget gennemstrømningen af blod til områderne.

Du skal naturligvis tænke på optimal loading, så du rammer den rette dosering og intensitet i forhold til det enkelte individ.

E for Exercise

Der er masser af videnskabelige studier, der anbefaler alsidig bevægelse i forhold til genoptræning efter skader.

Tidligere skader er en af de største risikofaktorer for at få skader igen.

Du kan mindske risikoen ved at lave alsidige bevægelser, som træner de neurale egenskaber, fx stillingssagen omkring leddene, og mobiliteten og styrken skal også genoptrænes.

Konklusion

RICE har i mange år guidet behandlingen af akutte skader.

Rationalet bag at bruge hvile og is er imidlertid ikke længere så stærkt. Derfor er der kommet nye akronymer, som kan bruges som retningslinjer for skadesbehandling.

POLICE lægger vægt på, at vi hurtigt skal belaste leddet med den optimale belastning i forhold til det enkelte individ, men har stadig ICE som en væsentlig del af behandlingsformen.

PEACE & LOVE er en nyere huskeregel. Den deler skadeshåndteringen op i akut skadesbehandling med PEACE og den efterfølgende genoptræning med LOVE.

I PEACE er is ikke længere en del af den akutte skadeshåndtering, men uddannelsen af atleterne har fået øget fokus.

I LOVE har vi også de psykologiske udfordringer med.

Der er mange akronymer. Tidligere havde RICEM nærmest monopol på skadesbehandlingen.

PEACE & LOVE ser for mig ud til at være en huskeregel, som godt kunne ende med at være en ny god huskeregel, der kan guide os allesammen til bedre skadeshåndtering.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en akut skade?

En akut skade opstår typisk i forbindelse med en høj kraft eller et hurtigt retningsskifte. Det kan ske pga. en kraftig og eksplosiv bevægelse eller fordi du lander forkert.

Ved akutte skader bliver musker, ledbånd, sener eller knogler påvirket kraftigere end hvad de normalt kan holde til.

Hvad står RICEM for?

RICEM står for Rest, Ice, Compression, Elevation og Movement.

Hvad står POLICE for?

POLICE står for Protect, Optimal Loading, Ice, Compression og Elevation.

Hvad står PEACE & LOVE for?

PEACE & LOVE står for Proctection, Elevate, Avoid Anti-Inflammatory, Compress og Educate & Load, Optimism, Vascularisation og **Exercise.

Kommentarer