I denne beregner kan du udregne dit daglige stofskifte og forbrænding. Ved at beregne energiforbruget på baggrund af dit basalstofskifte (BMR) og fysiske aktivitetsniveau, så kan du finde dit omtrentlige daglige energibehov.

Dit daglige energiforbrug består af 3 hovedkomponenter: hvilestofskiftet (BMR), fødeinduceret termogenese (FIT) og fysisk aktivitetsniveau (PAL). Når du har beregnet dit hvilestofskifte ganger man typisk med en PAL-faktor for at finde dit daglige energiforbrug.

Beregn dit daglige stofskifte, energiforbrug og forbrænding

Med denne beregner kan du udregne dit samlede daglige energibehov, ftofskifte og forbrænding. Resultatet er baseret på en gennemsnitsberegning for dit køn, din alder og din vægt, men husk der kan være masser af individuelle variationer.

Avanceret udregning af dit stofskifte, energibehov og ligevægtsindtag baseret på Nordic Nutrition Recommendations 2012.
Køn
Angiv dit daglige fysiske aktivitetsniveau

Maksimal aktivitet. Intensiv idræt. Hurtig løb. Hurtig roning.

Styrketræning. Hugge brænde. De fleste idrætsgrene. Cykling.

Husarbejde. Havearbejde. Hurtig gang. Golf.

Madlavning. Let gang. Indkøb. Shopping.

Fra du ligger i sengen til du står op.

Den resterende tid anslås som siddende.

Jeg vil gerne forsøge at lave en beregner, der kan korrigere for alder, vægt og BMI i forhold til nogle af de ideer Morten Zacho præsenterer. Hvis du har en ide til nogle open source-korrektioner, som er baseret på videnskab, så hører jeg meget gerne fra dig.

Lav præcis aktivitetsregistrering til udregning af stofskiftet

Din beregning af det daglige energibehov bliver mest præcist, hvis du er lidt omhyggelig med din aktivitetsregistrering.

Skema til registrering af aktivitet

Du kan udskrive følgende skema og udfylde det for en typisk dag. Når du har udfyldt skemaet og udregnet, hvor meget aktivitet, du har i de enkelte kategorier, så er du klar til at skrive værdierne ind i beregneren af dit daglige energibehov.

Download skema

Hvilken formel skal jeg vælge til at udregne stofskiftet og forbrændingen?

Der findes en lang række forskellige formler for hvilestofskiftet, basalstofskiftet og BMR. I beregneren er formlerne fra Nordic Nutrition Recommendations (2012) valgt som standard, da disse formler også bruges af WHO. Formlerne tager højde for mange befolkningstyper, og der er formler rettet mod alle aldersgrupper.

Du kan læse mere om de forskellige formler til hvilestofskifte og basalstofskifte.

Udregning af fysisk aktivitetsniveau

Jeg har baseret udregningen af det fysiske aktivitetsniveau på baggrund Gerrior et al (2006). I artiklen viser Gerrior et al (2006), hvordan man udregner energibehovet med et regneark. Jeg har taget udgangspunkt i dette for at bruge estimerede MET-værdier for aktivitetsniveauet til at udregne PAL.

Aktivitet MET Beskrivelse
Intens træning MET 10 Maksimal aktivitet. Intensiv idræt. Hurtig løb. Hurtig roning.
Moderat træning MET 7 Styrketræning. Hugge brænde. De fleste idrætsgrene. Cykling.
Let aktivitet MET 4 Husarbejde. Havearbejde. Hurtig gang. Golf.
Stående og gående MET 2 Madlavning. Let gang. Indkøb. Shopping.
Sove MET 0,9 Fra du ligger i sengen til du står op.
Siddende MET 1,2 Den resterende tid er du siddende. Enten arbejde. TV-kigning.

Jeg har baseret de valgte MET-værdier i tabellen ud fra Nordic Nutrition Recommendations 2012 og slået aktiviteter op i listen over MET-værdier. I Nordic Nutrition Recommendations (2012) er Rest sat til 1,0, men der er ingen adskillelse mellem sovende og siddende aktivitet.

Jeg er i tvivl om jeg har valgt de helt rigtige MET-værdier til at give den bedste beregning. Hvis du har et input til at gøre listen bedre, så brug endelig kommentarerne.

Gerrior et al (2006) benytter så PAL-værdien til at udregne en PA-værdi, men lige nu ganger beregneren direkte med PAL-værdien udregnet ud fra fremgangsmåden hos Gerrior et al (2006).

Hvis du har et rigtig godt bud, så brug endelig kommentarerne.

Omregning af energiforbrug fra MET-værdier

Hvis du gerne vil udregne dit energiforbrug mere præcist for forskellige aktiviter, så har jeg en liste over MET-værdier og en beregner af energiforbrug for aktiviteter.

Udregn stofskifte og forbrænding med andre beregnere

Jeg har lavet en simpel beregner til hvilestofskiftet og basalstofskiftet og en beregner af dit stofskifte, energiforbrug og energibehov med en lidt mere generel angivelse af dit daglige fysiske aktivitetsniveau. Endelig kan du tjekke vores beregner til udregning af ligevægtsindtaget.

Hvis du gerne vil have en energiberegner på engelsk, så har Morten Zacho lavet denne energiforbrugberegner.

Referencer

Se referencer

</summary>

Kommentarer