Fysikken og kræfterne bag det horisontale spring

2 minutters læsning

Det horisontale hop bliver ofte brugt som en test for styrken i benene. Fordelen ved broad jump er, at dte er relativt let at teste og måle.

Jeg har skrevet om fysikkens love og det vertikale spring, men det er også rigtig interessant at kigge på, hvordan man kan forstå fysikken bag længdespring med stående afsæt.

Det kan bl.a. gøre dig i stand til bedre at forstå, hvordan du kan springe længere i springet. Det er nemlig ikke nok at have kraft i benene, du skal også kunne springe med den rigtige teknik, hvor afsætsvinklen er en af de vigtigste tekniske parametre.

Hvordan ser fysikken?

Når man læser om spring og fysik, så foreslås det ofte, at man skal regne efter, hvordan et projektil vil flyve længst.

Derved bliver afsætsvinklen omkring 45 grader, men her kan man ikke bare regne en vinkel fra jorden, da det samlet set er tyngdepunktet kræfterne virker på.

Det kan du blive lidt klogere på i denne Youtube-video.

Om det stående længdespring

Præstationen i det stående længdespring vurderes ud fra den samlede distance, du kan springe. Det måles naturligvis fra afsætslinjen og indtil der hvor hælene lander på jorden.

Den samlede distance du er i stand til at hoppe er summen af tre komponenter. Distance fra afsættet (dtakeoff), distance i svævet (dflight) og distance i landingen (dlanding).

Kilde: Standing Long Jump

Det betyder altså noget, hvor langt du læner dig forover i afsættet, hvor længe du kan svæve og hvor langt foran dit tyngdepunkt, du er i stand til at lande med benene.

Wakai og Linthorne (2005) fandt, at det er betydningsfuldt at springe med den rigtige vinkel. Den vinkel er ikke bare den samme som et projektil.

I det stående længdespring varierer afsætshastigheden, v, og højdeforskellen mellem afsæt og landing, h, med forskellige afsætsvinkler, q. For at beregne den optimale afsætsvinkel, så må man tage højde for afsætshastigheden, højdeforskellen og afsætsvinklen tages med i formlen.

Afsætshastigheden falder med stigende vinkler.

Kilde: Standing Long Jump

Da både afsætsdistance og landingsdistance bliver mindre, når afsætsvinklen bliver større, så viser det sig at den optimale afsætsvinkel er under 30 grader.

Kilde: Standing Long Jump

Du vil finde mange steder, hvor der står at du skal gå efter en 45 graders afsætsvinkel, men det er altså mere effektivt at have en lavere afsætsvinkel. Her skal du dog huske på, at afsætsvinklen måles i forhold til tyngdepunktet og ikke i forhold til kroppen og jorden.

Hvordan bliver jeg bedre til stående længdespring?

Kommentarer