Man har ofte bruge for at omregne kJ til kcal (kilojoule til kalorier) eller omvendt fra kcal til kJ (kalorier til kilojoule). Det har jeg lavet en beregner til, som gør det let og automatisk.

Du kan naturligvis også selv lave omregningen, når du kender konstanten der kan omregne mellem joule og kalorier. 1 kalorie svarer til 4,184 Joule og 1 kilokalorie (kcal) svarer til 4,184 kiloJoule.

Vi starter med at gå direkte til beregneren, men læs gerne lidt videre af forklaringerne nedenunder.

KJ til kcal beregner

I denne enkle beregner kan du omregne mellem kilojoule og kalorier. Forholdet fra kilojoule til kalorier er 0,239 kcal/kJ. Det betyder, at du skal gange antallet af kJ med 0,239 for at få værdien i kalorier. Du kan også bare dele med de 4,184 J/cal for at omregne fra kJ til kcal.

Omregner fra kJ til kcal

Kcal til kJ omregner

Beregneren omregner fra kalorier til kilojoule. Du skal altså gange antallet af kalorier med 4,184 J/cal for at få energien udtrykt i kJ. Det er lettest at lave beregningen fra kcal til kJ i en beregner.

Omregner fra kcal til kJ

Hvorfor skal jeg omregne fra kcal til kj og tilbage igen?

De fleste madvarer i Danmark har både kalorier og kilojoule i varedeklarationen, men energibetegnelserne bliver ofte anvendt alene forskellige steder. Hvis du fx er vant til at tænke i kalorier, men læser noget hvor svarene er i kJ, så er det rart hurtigt at kunne omregne værdierne.

Hvis du fx bruger vores beregner til ligevægtsindtag, så er det godt at kunne omregne til din foretrukne energiangivelse.

Kilokalorier (kcal) vs. kiloJoule (kJ)?

I daglig tale kalder man det ofte kalorier, når man egentlig taler om kilokalorier. Jeg har skrevet meget mere uddybende om hvad kalorier er?.

Men hvordan forholder det sig egentlig med kalorier og joule? De er begge betegnelser for energi, og de fleste støder jævnligt bekendtskab med dem, fordi de står på varedeklarationen på fødevarerne.

Kaloriebetegnelsen er den mest anvendte

Selvom den officielle faglige enhed for energi er Joule, så er det alligevel kalorier der bliver brugt klart mest. Det betyder ikke så meget, hvilken betegnelse du bruger, men du skal bare være helt sikker på, at dem du snakker med bruger samme betegnelse for energi.

En kalorie er:
Den energi der skal bruges til at opvarme 1 gram vand 1 grad.
En Joule er:
  • den energi der skal bruges til at skabe en effekt på 1 Watt i et sekund
  • den energi man skal bruge på at flytte et objekt 1 meter med en kraft på 1 newton
  • den energi man skal bruge på at flytte en ladning på 1 Coulomb igennem en spændingsforskel

Der går 4,184 Joule på en kalorie. Hvis du skal omregne fra kcal til kJ i hovedet, så kan du bare bruge omregningsfaktor 4 eller 4,2, så rammer du nogenlunde. Hvis du fx skal omregne 3000 kilokalorier til kilojoule, så bliver det altså 12600 kJ eller 12,6 MJ.

Energiindholdet i de forskellige makronæringsstoffer

I kostberegninger skal du også vide, hvor meget energi der er i de enkelte makronæringsstoffer.

Ved beregning af energi skal du benytte følgende omregningsfaktorer:

Næringsstof kJ/gram kcal/gram
Kulhydrat 17 4
Protein 17 4
Fedt 37 9
Alkohol (ethanol) 29 7
Fibre 8 2

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange Joule (J) er der i en kalorie (cal)?

Der går 4,184 Joule på en kalorie.

Hvor mange kiloJoule (kJ) er der i en kilokalorie (kcal)?

Der går 4,184 kiloJoule (kJ) på en kilokalorie (kcal).

Hvordan regner man kalorier om til kilojoule?

Hvis du vil regne kalorier om til kilojoule, så skal du gange værdien i kalorier med 4,1862 for at få svaret i kilojoule. De fleste bruger bare faktor 4 eller 4,2 for at gøre det lidt lettere.

Hvordan regner man kilojoule om til kalorier?

Hvis du vil regne kilojoule om til kalorier, så skal du dividere værdien i kilojoule med 4,184 for at få værdien i kalorier. De fleste bruger bare faktor 4 eller 4,2 for at gøre det lidt lettere.

Kommentarer