Løbetider, alder og vægt - Flyer Handicap Beregner

2 minutters læsning

Vanderburgh og Laubach har lavet en formel, så du kan sammenligne løbetider på tværs af alder og vægt. Så hvis du skal have lidt hjælp, når du gerne vil sammenligne dine tider med dine børns tider, så tjek det ud.

Vanderburgh og Laubach kalder det for Flyer Handicap. Formlen går ud fra, at alle er 25 år gamle. Kvinderne vejer ~50 kg og mændene vejer ~65 kg. Derved kan du sammenligne dine tider med andre, som har forskellige alder og vægt.

Læs: Alder og løbetider: Sammenlign med aldersgraduerede løbetider

Hvad er Flyer Handicap?

Flyer Handicap er din 5 km, 10 km, halvmaraton eller maraton konkurrencetid, som bliver justeret i forhold til alder og vægt. Den tilpassede tid er en beregning på, hvad tiden kunne have været, hvis du var 25 år og vejer 49,9 kg (110 lbs) som kvinde eller 64,9 kg (143 lbs) som mand.

Resultatet kan sammenlignes med andre voksne løbere med forskellig vægt og forskellig alder.

Flyer Handicap er udviklet af Paul M. Vanderburgh og Lloyd L. Laubach ved University of Dayton i USA.

Flyer Handicap Beregner

Alders- og vægtjusteret løbetid
Resultat af den justerede løbetid

Løbetid justeret til, at du er 25 år og vejer hhv. 65 og 50 kg som mænd og kvinder.

Note Hvis du indtaster en alder under 25 i beregneren, så vil den bruge 25 år som din alder. Hvis din vægt er under de angivne kropsvægte for mænd og kvinder, så vil beregneren automatisk bruge de angivne mindstevægte. Typisk er lavere kropsvægt ikke en fordel.

Aldersjusteret og vægtjusteret løbetid

Der sker noget med løbetiderne og konditionen med alderen, og vægten har også betydning for, hvor hurtigt man løber. Jeg har en anden beregner med aldersgraduerede løbetider og en beregner, der beregner løbetider og vægt. Denne formel forsøger at tage begge parametre med i en beregner.

Den vægt-og-alders-justerede tid er en statistisk beregning af en “justeret” løbetid på d efire distancer, så alder og vægt normaliseres. Udregningen baseres på din aktuelle vægt, alder og løbetid.

I beregningen af Flyer Handicap forudsætter ikke kun, at du er lettere, men det er en skaleret model af dig selv, så derfor er du også kortere i modellen.

Vidensskaben bag Flyer Handicap?

Handicappet er baseret på det dokumenterede fald, der kommer i den aerobe funktion og kondition over tid. Det har betydning for løbehastigheden på de længere distance, og en del af det er ændringen af den fedtfrie masse med alderen.

Du kan læse mere om metoden i de nedenstående referencer.

Læs: Vægttab og løb: Beregn effekten af et vægttab på løbetid

Referencer

Se referencer

Kommentarer