Iltmætningsprocent: Hvad er din iltmætning i blodet?

7 minutters læsning

Kun få mennesker ved, hvad deres iltmætningsgrad i blodet er? Iltmætningen i blodet kan give et øjebliksbillede af dit generelle helbred.

I dette blogindlæg kan du lære om, hvad blodets iltmætningsprocent er, hvordan du måler det, og hvad de forskellige niveauer betyder for dit generelle helbred og din præstationsevne. Graden af iltmætning er en af de spændende emner i fysiologien.

pulsoximeter til måling af iltmætning procent
Pulsoximeter til at måle iltmætningsgraden i blodet.

Hvad er iltmætningsgrad i blodet?

Blodets iltmætningsniveau er et mål for den mængde ilt, som dine røde blodlegemer transporterer. Det udtrykkes normalt som en procentdel af, hvor mange hæmoglobinmolekyler, der har et iltmolekyle tilknyttet.

Iltmætningsgraden i blodet kan være et mål for, hvor godt dine lunger fungerer sammen med blodet. Typisk vil folk med lungeproblemer have en lavere iltmætning i blodet end raske personer.

I denne Youtube-video kan du få forklaringen på, hvad det vil sige, at ilten binder sig til hæmoglobinet i blodet.

Hvordan måles din iltmætningsprocent?

Der er to hovedmetoder til at måle blodets iltmætningsgrad. Du kan bruge et pulsoximeter eller ved at tage en blodprøve.

Et pulsoximeter er et lille, håndholdt apparat, der ved hjælp af sensorer måler iltniveauet i dit blod. Det gør apparatet ved at lyse gennem din hud og måle, hvor meget af lyset der absorberes af dit blod.

Den anden måde at måle iltmætningen på er ved at tage en blodprøve. Det sker normalt ved en fingerprøve, hvor der tages en lille mængde blod, som derefter analyseres på et laboratorium.

Her dykker vi lidt mere ned i et par forskellige metoder med pulsoximeter. De er blevet mere tilgængelige, og de er fx også en del af nogle af de moderne pulsure.

Ulempen ved denne type måling er at det kun er et skøn, og at nøjagtigheden kan påvirkes af faktorer som hudfarve, blodcirkulation og bevægelse.

Nøjagtigheden af målingen afhænger altså af, at du har nogenlunde normal puls under målingen.

Desuden udsender de lysdioder, der anvendes i pulsoximetre, lys i et meget snævert bølgelængdeområde. Det betyder, at de kun kan bruges til at måle iltmætningen i et lille område af kroppen, som regel fingeren eller øret.

1. Pulseox i et ur

På flere af de nyere aktivitetsure er der en integreret pulsoximeter, som forsøger at estimere iltmætningen ved at lave infrarøde målinger ved håndleddet.

Hos Garmin hedder målingen PulseOx, mens det har andre navne hos de andre producenter.

Pulsoximetre, der anvender lysdioder (LED) og fotodetektorer til at vurdere iltmætningen, har været anvendt i årevis på hospitaler, men teknologien er først for nylig blevet udbredt til forbrugerudstyr.

For disse pulsoximetere i ure udsender lysdioderne lys i to forskellige bølgelængder - normalt rødt og nær-infrarødt (NIR) - og fotodetektoren måler, hvor meget lys der absorberes.

Forskellen i absorptionen ved de to bølgelængder kan bruges til at vurdere iltmætningen.

Denne metode er baseret på det faktum, at når ilt binder sig til hæmoglobin det ændrer hæmoglobinmolekylets form og dets absorptionsegenskaber.

Den mængde ilt, der er bundet til hæmoglobin (og dermed iltmætningen), påvirker, hvor meget rødt lys og NIR-lys der absorberes.

Ved at måle absorptionen ved disse to bølgelængder er det derfor muligt at vurdere iltmætningen.

2. Pulsoximeter

Du kan købe et pulsoximeter overraskende billigt.

Her har du en god vejledning til, hvordan du måler iltmætningsniveauet med et af de mest brugte pulsoximetere.

Pulsoximeter til at måle iltmætningsgrad i blodet

Pulsoximeter CMS50D2

Pulsoximeteret CMS50D2 er et lille og handy pulsoximeter, der hurtigt og nemt kan måle dit blods iltmætning blot ved at gennemlyse din pegefinger.

Tjek prisen

 1. Find dit pulsoximeter og sæt dig ved et bord.
 2. Mærk om du har varme fingre - og hold dig i ro i mindst 10 minutter, inden du måler.
 3. Placer pulsoximeteret på din finger. Brug den samme finger hver gang, hvis du vil sammenligne målingerne. Målingen fungerer bedst på pegefinger.
 4. Tænd apparatet ved at trykke ca. et sekund på den hvide knap.
 5. Du kan desuden skifte visning af display fra vandret til lodret ved at trykke på den hvide knap, imens du måler.
 6. Læg hånden på bordet og hold den i ro, mens du måler.
 7. Aflæs displayet, som viser to målinger

Iltmætning er tallet ved %SpO2. Dette tal indikerer iltmætningen i blodet. Du kan prøve at lege med at måle iltmætningsgraden under fx fysisk aktivitet og hvile igen bagefter. Du vil formentlig opleve, at din iltmætning falder midlertidigt når du anstrenger dig, men stiger igen efterfølgende, når kroppen igen er i hvile.

Pulsen står ved PRbpm. Pulsen angiver, hvor mange slag dit hjerte slår i minuttet. Normalområdet for hvilepulsen ligger mellem 50-80 slag pr. minut. Pulsen er individuel og kan variere en del fra person til person. En god kondition kan være med til at sænke hvilepulsen. Modsat får stress, smerter eller infektion pulsen til at stige.

Hvad betyder de forskellige iltmætningsniveauer?

Et normalt iltmætningsniveau i blodet ligger typisk på mellem 96-99 %. Det betyder, at 96-99 % af dit hæmoglobin (proteinet i dine røde blodlegemer, der transporterer ilt) er mættet med ilt.

Iltmætningsniveauer under 90 % anses for at være lave og kan forårsage åndenød, træthed eller forvirring. Hos raske voksne kræver iltmætningsniveauer på under 80% øjeblikkelig lægehjælp, da de kan føre til organskader.

Hvad er normalværdier når der tales om iltmætning af blodet?

Når du måler din iltmætning med en iltmåler eller et pulsoximeter, så er det vigtigt at kunne tolke og forstå resultatet.

Nedenstående tabel kan fungere som retningslinje for dine iltmætningsmålinger:

SpO2 % Klinisk betydning
99-97 Ung normal mand/kvinde
97-95 Sovende ung, vågen ældre
93 Laveste normalværdi
90 Let respirationssvigt. Ilttilskud nødvendigt
85 Respirationssvigt kræver hospital
75 Svær respirationssvigt
60 Bevidstløs. Umiddelbar livsfare

Dykkere og fridykkere kan sagtens træne sig op til at kunne håndtere en lavere iltmætningsprocent, når de dykker under vandet. Efter at have holdt vejret virkelig længe, så falder iltmætningen langt ned.

Hvis du gentagne gange måler et iltmætningsniveau, som ligger udenfor normalområdet, så kan det være en god ide at kontakte din læge.

Iltbindingskurven - hvor mættet kan blodet blive?

Iltmætningskurven er en grafisk fremstilling af, hvor meget ilt der er bundet til hæmoglobin ved forskellige partialtryk af ilt.

I denne Youtube-video kan du få en god forklaring af iltbindingskurven.

Iltmætningsmætningskurven er S-formet. Hæmoglobinet er for det meste umættet ved lavt iltpartialtryk (PO2) og bliver mere og mere mættet, efterhånden som PO2 stiger. På et bestemt punkt, kaldet P50, er halvdelen af hæmoglobinmolekylerne mættet med ilt.

Oxygenmætningskurven viser, at der er en begrænset mængde ilt, som blodet kan transportere. Når PO2 i blodet falder, falder iltmætningen også. Det sker, fordi nogle af iltmolekylerne dissocieres fra hæmoglobinet og frigives i vævene.

iltbindingskurven
Hæmoglobin. Øverste diagram viser relationen mellem iltmætningsgrad og ilttryk for voksen-hæmoglobin A og foster-hæmoglobin F. Hæmoglobin F bliver hurtigere iltmættet end hæmoglobin A. Nederste diagram viser relationen for voksen-hæmoglobin A ved forskellige pH-værdier (surhedsgrader). Hæmoglobinet er næsten fuldt mættet med ilt ved ilttrykket i arterielt blod (aB-PO2), mens mætningsgraden er mindre (ned til 50%) og i højere grad afhængig af pH ved ilttrykket i venøst blod (vB-PO2). Kilde: Den Store Danske

Hvordan forbedrer du din iltmætningsgrad i blodet?

Der er flere ting, du kan gøre for at forbedre dit iltmætningsniveau i blodet. Nogle af disse er:

 • Få nok søvn: Søvn er vigtig for mange aspekter af helbredet, herunder iltmætningsniveauet. En god nats søvn kan være med til at forbedre dit iltmætningsniveau.
 • Træning og motion: Motion er med til at øge den mængde ilt, som blodet kan transportere. Regelmæssig motion kan hjælpe med at forbedre din iltmætning.
 • Hold op med at ryge: Rygning er en væsentlig årsag til lav iltmætningsgrad. Hvis du holder op med at ryge, kan det være med til at forbedre din iltmætning.
 • Spis en sund kost: Spis en sund kost kan hjælpe med at forbedre dine iltmætningsniveauer.
 • Træk vejret dybt: At trække vejret dybt og langsomt kan hjælpe med at øge mængden af ilt i dit blod.

Konklusion

Iltmætningsniveauet er en god indikator for den generelle sundhed og kondition.

Et normalt iltmætningsniveau ligger typisk på mellem 96-99%. Iltmætningsniveauer under 90% anses for at være lave og kan forårsage åndenød, træthed eller forvirring.

Hos raske voksne kræver iltmætningsniveauer på under 80% øjeblikkelig lægehjælp, da de kan føre til organskader.

Dykkere og fridykkere kan træne sig selv til at håndtere en lavere iltmætningsprocent, når de dykker under vandet. Når du holder vejret i meget lang tid, falder iltmætningen langt ned.

Hvis du gentagne gange måler et iltmætningsniveau, der ligger uden for det normale område, kan det være en god idé at kontakte din læge.

Der er flere ting, du kan gøre for at forbedre dit iltmætningsniveau i blodet, herunder at få nok søvn, motionere, at spise sundt og trække vejret dybt.

Kommentarer