Jeg sætter ofte nye målsætninger, og jeg bruger SMART-modellen til at formulere mine egne mål, men jeg går endnu mere i dybden med målsætning i dette indlæg.

I dag vil jeg gerne præsentere målsætning for dig som et rigtig godt redskab til at garantere fremgang i din træning.

Jeg arbejder selv meget struktureret med målsætning - og jeg har opstillet nogle mål for min træning, som jeg gerne vil opfylde.

At have målene motiverer mig til at få trænet, men jeg er også meget opmærksom på at få opstillet nogle begivenheder, som kan holde mig til ilden. Det kan fx være at opstille nogle tests eller tilmelde mig nogle konkurrencer.

Målsætninger er med til at give retning for dit liv - og når man har opstillet nogle målsætninger, finder man ud af, hvor vigtige de reelt er for en. Jeg kan godt lide at have målsætninger for flere områder af mit liv, men man kan også sagtens nøjes med at opstille målsætninger for ens træning.

smart målsætning
SMART-modellen: Gør din målsætning SMART og nå nye mål!

Lav en SMART målsætning

Et typisk princip at arbejde med målsætninger ud fra er SMART-princippet. Målsætningen skal være specifik, målbar, accepteret, realistisk og tidsbestemt.

En typisk målsætning for mange er: “Jeg vil gerne øge min muskelmasse, tabe noget fedt og have det godt med en selv”.

Hvis vi skal lave den målsætning SMART, kan vi omskrive den til:

“Jeg vil gerne tage 1 kilo muskelmasse på, mens jeg taber 2 kg fedt inden den 20. september i år”

Jeg kunne så få målt min fedt- og muskelmasse hos en ekspert, og opstille nogle mellemvejninger, så jeg ved, hvordan det går.

Start din egen målsætning

Identificer dine målsætninger. Tag et stykke papir og start med at skrive dine målsætninger ned. Målsætningerne skal være formuleret som “Jeg vil tage 100 armstrækninger inden den 20. december”.

Skriv maksimalt 7 målsætninger på dit stykke papir.

Klargør dine målsætninger. Tag nu et nyt stykke papir, hvor overskriften skal være dit mål. På dette stykke papir svarer du på følgende spørgsmål.

  • Motivation for målsætningen. Hvorfor er dette mål væsentligt for dig. Skriv 3-5 årsager til at du har valgt dette mål.

  • Hvad er de næste handlinger, du bliver nødt til at lave for at opnå målsætningen?

  • Fremskridtsrapport. Du skal følge dit fremskridt, hvis du skal blive bedre eller komme tættere på din målsætning.

  • Andre noter. Lav plads til andre noter, du gerne vil huske på.

Følg op på dine målsætninger. Du bør mindst en gang om ugen kigge på dit papir med målsætninger - og sørge for jævnligt at følge op på målsætningerne og notere, hvordan det går - eller om målsætningerne skal justeres, fx hvis du er blevet skadet, eller målet ikke er så vigtigt for dig længere.

Gå i gang allerede i dag med at identificere dine mål. Afsæt en time og få stensikkert fremgang i din træning.

Gratis skabelon til dine mål

Jeg har lavet en skabelon, du kan bruge til at skrive dine målsætninger ned. Du kan hente den ved at klikke på kortlink.dk/fmq8

Bliv klogere om SMART målsætning