Nedenunder kan du udregne BMI og fedtprocent og sammenligne dig med det normale. Målingen er indirekte og tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt.

Der er mange metoder til at måle kropskomposition. De vigtigste parametre for mig er styrke, hurtighed, udholdenhed, springhøjde. Det er de parametre, du har brug for i livet, mens kropssammensætningen jo ikke tilføjer noget til dit liv.

Køn
år

Body Mass Index (BMI)

BMI er nogenlunde korreleret med fedtprocenten og kan derfor bruges til at estimere fedme i en større population. BMI tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt. BMI er ikke præcis, hvis du er høj eller eller ikke så høj. BMI fungerer bedst til voksne mennesker, som har en højde indenfor normalområdet.

BMI er let at udregne, når du kender din højde og din vægt:

BMI = \frac{weight (kg)}{height (m)^2}

I tabel 1 kan du se normalværdierne for BMI:

Tabel 1: Body Mass Index

Klassifikation Kvinde (kg/m2) Mand (kg/m2)
Undervægtig Under 20 Under 20
Normal 20-25 20-25
Overvægtig 25-30 25-30
Fed 30 og højere 30 og højere

Fedtprocent

Fedtprocenten er den relative del af kropsvægten, som udgøres af fedt. Du har behov for fedt for overhovedet at kunne holde varmen. I formularen oven for er fedtprocenten udregnet ud fra køn, BMI og alder.

Tabel 2: Fedtprocent normer

Klassifikation Kvinde (% fedt) Mand (% fedt)
Essentiel fedt 10-12% 2-4%
Udholdenhedsatlet 14-16% 6-8%
Atlet 17-20% 10-13%
Fitness 21-24% 14-17%
Grænsende til problem 24-29% 18-22%
Fed 30 og højere 23 og højere

Data fra Howley and Franks: Health/Fitness Instructor’s Handbook, Human Kinetics 1986.

Udregningen af fedtprocent i formularen har en standardfejl på på 3,9%. Det betyder, at den værdi du har udregnet i formularen kan svinge med 3,9% ift. den virkelige værdi. Fedtprocenten er udregnet på baggrund af BMI og er således behæftet med de samme usikkerheder som BMI er.

Måling af fedtprocent med bioimpedans

Man kan også måle ens fedtprocent med bioimpedans. Tanita har forskellige modeller, som er rettet mod private brugere. Vær blot opmærksom på, at der ved Bioimpedans er lige så mange fejlkilder som med udregning af fedtprocenten ud fra BMI.