Nedenunder kan du udregne BMI og fedtprocent og sammenligne dig med det normale. Målingen er indirekte og tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt.

Der er mange metoder til at måle kropskomposition. De vigtigste parametre for mig er styrke, hurtighed, udholdenhed, springhøjde. Det er de parametre, du har brug for i livet, mens kropssammensætningen jo ikke tilføjer noget til dit liv.

Udregning af fedtprocent. Indtast værdier
Køn
Resultater

Body Mass Index (BMI)

BMI er nogenlunde korreleret med fedtprocenten og kan derfor bruges til at estimere fedme i en større population. BMI tager ikke højde for, om din vægt skyldes muskler eller fedt. BMI er ikke præcis, hvis du er høj eller eller ikke så høj. BMI fungerer bedst til voksne mennesker, som har en højde indenfor normalområdet.

BMI er let at udregne, når du kender din højde og din vægt:

BMI = \frac{weight (kg)}{height (m)^2}

I tabel 1 kan du se normalværdierne for BMI:

Tabel 1: Body Mass Index    
Klassifikation Kvinde (kg/m2) Mand (kg/m2)
Undervægtig Under 20 Under 20
Normal 20-25 20-25
Overvægtig 25-30 25-30
Fed 30 og højere 30 og højere

Fedtprocent ud fra udregning

Fedtprocenten er den relative del af kropsvægten, som udgøres af fedt. Du har behov for fedt for overhovedet at kunne holde varmen.

Formularen oven for benytter sig af to forskellige udregninger til at estimere fedtprocenten.

Heitmann

Heitmann bruger i sin formel køn, BMI og alder.

Mænd

PBF = \frac{0.988 * BMI + 0.242 * weight (kg) + 0.094 * age - 30.18;}{weight (kg)}

Kvinder

PBF = \frac{0.988 * BMI + 0.344 * weight (kg) + 0.094 * age - 30.18}{height (m)^2}

Durnin & Womersley

Durnin & Womersley bruger i sin formel køn og alder.

Mænd

PBF = 1.34 * BMI - 12.47

Kvinder

PBF = 1.37 * BMI - 3.47

Duerenberg et al.

PBF = 1.20 * BMI + 0.23 * age - 10.8 * sex1 - 5.4;

Normer for fedtprocent

Tabel 2: Fedtprocent normer    
Klassifikation Kvinde (% fedt) Mand (% fedt)
Essentiel fedt 10-12% 2-4%
Udholdenhedsatlet 14-16% 6-8%
Atlet 17-20% 10-13%
Fitness 21-24% 14-17%
Grænsende til problem 24-29% 18-22%
Fed 30 og højere 23 og højere

Data fra Howley and Franks: Health/Fitness Instructor’s Handbook, Human Kinetics 1986.

Udregningen af fedtprocent i formularen har en standardfejl på på 3,9%. Det betyder, at den værdi du har udregnet i formularen kan svinge med 3,9% ift. den virkelige værdi. Fedtprocenten er udregnet på baggrund af BMI og er således behæftet med de samme usikkerheder som BMI er.

Andre typer målinger af kropskomposition

Om taljemålet - og risikofaktorer

Der er sammenhæng mellem taljemål og risiko for livsstilssygdomme. Taljemålet er også et godt mål for fedttab sammenlignet med vægttab.

Referencer

Predicting Body Composition in College Students Using the Womersley and Durnin Body Mass Index Equation Jeremy P. Loenneke*1BCDG, MS; Kathryn M. Hirt2CDG, MS; Jacob M. Wilson3CDG, PhD; Jeremy T Barnes4ABDG, PhD; Thomas J Pujol4ABDG, EdD

Evaluation of body fat estimated from body mass index, skinfolds and impedance. A comparative study. BL Heitmann - European journal of clinical nutrition, 1990 - europepmc.org

Duerenberg et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2043597

Exercise Physiology - Nutrition, Energy, and Human Performance

Exercise Physiology - Nutrition, Energy, and Human Performance

Skrevet af BS, William D., PhD McArdle, M.Ed, Frank I. Katch, Victor L. Katch - og indeholder bl.a. formlen til at udregne fedtprocenten.

Læs mere

  1. sex: men = 1; female = 0 

Skriv en kommentar