Når du underviser i idræt eller træner, så er det en god ide at lave en bevægelsesanalyse. En bevægelsesanalyse er med til at sikre, at du træner de muskler, du gerne vil træne - og bevægelsesanalysen giver dig også et godt udgangspunkt for at give feedback på bevægelser.

Når man laver en bevægelsesanalyse identificerer man naturligvis hvilke bevægelser, der foregår, men man finder også ud af hvilke muskler og led, der er særligt aktive i bevægelsen.

En bevægelsesanalyse kan fx bruges til at blive klogere på tekniske færdigheder, fx spydkast og smash i volleyball, så man kan finde ud af, om bevægelsen kan laves endnu mere effektivt.

Hvordan laver man en bevægelsesanalyse?

Du har både brug for at kunne lave en bevægelsesanalyse, når du gerne vil være bedre til en færdighed, eller når du skal beskrive og forklare en øvelses formål til fx styrketræning.

En bevægelsesanalyse er et redskab til at gøre rede for følgende:

 • Hvad er den koncentriske fase i bevægelsen?
 • Hvad er de involverede led?
 • Hvilke bevægelser foregår der i leddet (Bøj, stræk, rotation osv.)?
 • Hvad er de arbejdende muskler (primære/sekundære)?

Hvordan arbejder musklerne? Koncentrisk, excentrisk eller statisk?

Når musklerne trækker sig sammen og forkortes er der tale om et koncentrisk arbejde. Når musklen arbejder imod en forlængelse, taler man om et excentrisk arbejde. Hvis musklen arbejder uden bevægelser, udfører musklen et statisk eller isometrisk arbejde.

Hvilke bevægelser foregår der i leddet? Bøjning, strækning, rotation?

Er det en enkeltledsøvelse eller flerledsøvelse? Hvilke bevægelser foregår der i leddet?

Hvad er de arbejdende muskler?

Når du skal beskrive de arbejdende muskler, så skal du identficere den primære bevæger (prime mover) og den sekundære bevæger. De primære og sekunder bevægelsesmuskler kaldes agonister og synergister. De muskler, der udfører den modsatte bevægelser af agonisten kaldes for antagonister.

Skema til bevægelsesanalyse

Skema til bevægelsesanalyse

Download et skema i Google Docs som du kan bruge til at lave din bevægelsesanalyse.

Download skema

Nedenfor har jeg samlet en række videoer om bevægelsesanalyser, der hjælper dig med at få styr på begreberne. Du kan også kigge under afsnittet om led, ledtyper og bevægelse.

Videoer om bevægelsesanalyse

Tjekliste for din bevægelsesanalyse

En tilgang til at lave en bevægelsesanalyse kommer her i punktform, så du hurtigt kan komme i gang med at lave dine egne bevægelsesanalyser.

1. Beskrivelse: Beskriv bevægelsen overordnet

 • Hvilken bevægelse
 • Hvilken idrætsgren
 • Hvilken funktion har bevægelsen

2. Visualisering af bevægelsen

Lav en skitse af bevægelsen, så får du nemlig et bedre overblik over bevægelsen. Du kan enten tegne eller tage billeder med mobilen af de forskellige faser, der er i bevægelsen.

Så kan du analysere de forskellige faser i bevægelsen bagefter. De fleste idrætsbevægelser har flere faser, og du skal beskrive overgangen fra en fase til den næste. Det er overgangen mellem faserne, der er vigtige i bevægelsesanalysen.

3. Analyse af bevægelsen

 • Hvor mange og hvilke faser i bevægelsen udvælger du?
 • Hvilke led bevæges under bevægelsen i de forskellige faser?
 • Hvilke bevægelser foregår der? Sker der en fleksion, ekstension eller rotation i leddet?
 • Hvilke muskler arbejder i bevægelsen?
 • Arbejder de aktive muskler excentrisk, koncentrisk eller statisk i bevægelsen?

Hvordan griber du bevægelsesanalyse an?

Hvis du har flere gode fif til, hvordan du griber en bevægelsesanalyse an, så skriv endelig i kommentarerne, så denne side kan blive den bedst mulige side om bevægelsesanalyse.

Kommentarer