Når du underviser i idræt eller træner, så er det en god ide at lave en bevægelsesanalyse. En bevægelsesanalyse er med til at sikre, at du træner de muskler, du gerne vil træne - og bevægelsesanalysen giver dig også et godt udgangspunkt for at give feedback på bevægelser.

Når man laver en bevægelsesanalyse identificerer man naturligvis hvilke bevægelser, der foregår, men man finder også ud af hvilke muskler og led, der er særligt aktive i bevægelsen.

En bevægelsesanalyse kan fx bruges til at blive klogere på tekniske færdigheder, fx spydkast og smash i volleyball, så man kan finde ud af, om bevægelsen kan laves endnu mere effektivt.

Bevægelsesanalysen

En tilgang til at lave en bevægelsesanalyse kommer her i punktform, så du hurtigt kan komme i gang med at lave dine egne bevægelsesanalyser.

1) Beskrivelse: Beskriv bevægelsen overordnet

  • Hvilken bevægelse
  • Hvilken idrætsgren
  • Hvilken funktion har bevægelsen

2) Visualisering af bevægelsen

Lav en skitse af bevægelsen, så får du nemlig et bedre overblik over bevægelsen. Du kan enten tegne eller tage billeder med mobilen af de forskellige faser, der er i bevægelsen.

Så kan ud analysere de forskellige faser i bevægelsen bagefter. De fleste idrætsbevægelser har flere faser, og du skal beskrive overgangen fra en fase til den næste. Det er overgangen mellem faserne, der er vigtige i bevægelsesanalysen.

3) Analyse af bevægelsen

  • Hvor mange og hvilke faser i bevægelsen udvælger du?
  • Hvilke led arbejder under bevægelsen i de forskellige facer?
  • Hvilke bevægelser foregår der? Sker der en fleksion, ekstension eller rotation i ledet?
  • Hvilke muskler arbejder i bevægelsen?
  • Arbejder de aktive muskler excentrisk, koncentrisk eller statisk?

Nedenfor har jeg samlet en række videoer, der hjælper dig med at få styr på begreberne. Du kan også kigge under afsnittet om led, ledtyper og bevægelse.

Videoer om bevægelsesanalyse

Hvordan griber du bevægelsesanalyse an?

Hvis du har flere gode fif til, hvordan du griber en bevægelsesanalyse an, så skriv endelig i kommentarerne, så denne side kan blive den bedst mulige side om bevægelsesanalyse.

Skriv en kommentar