Sundhed fylder megt i samfundet. Men hvad er sundhed egentlig? Morten Zacho har givet sit bud på, hvordan man kan lave en sundhedsprofil og sundhedstest. Testen indeholder en række relativt enkle tests, og du ender med din egen sundhedsprofil.

Lav din egen sundhedsprofil og sundhedstest

Sundhedsprofilen viser et øjebliksbillede af din nuværende sundhed og livsstil.

Motion-online’s Sundhedsprofil er tænkt som et værktøj der kan bruges af alle – både private og professionelle. Vi har derfor lagt vægt på en let tilgængelig og pædagogisk brugerflade samt et evidensbaseret fundament for test og resultatberegning. I denne artikel gives de bagvedliggende principper og referencer.Sundhed kan beskrives på mange forskellige måder. I Motion-online’s sundhedsprofil tages der udgangspunkt i variable, der er relateret til fysisk sundhed, set som muligheden for at leve et langt liv uden sygdomme og med en høj grad af fysisk funktion gennem hele livet.

Motion-online.dk - Sundhedsprofil – Teoretisk Baggrund

Oprindeligt var sundhedsprofilen udviklet på dansk, men nu findes den kun på engelsk. Så det kan være, at du skal have ordbogen frem.

Du kan lave to forskellige sundhedsprofiler:

Grundlæggende sundhedsprofil
Denne profil kræver ikke, at du laver nogen tests, så den svarer nogenlunde til et test, der også ofte står i et ugeblad.
Avanceret sundhedsprofil
I den avancerede sundhedsprofil laver du nogle målinger på dig selv. Alle målingerne er ret enkle at lave, og der er gode forklaringer på siden.

Tag din egen sundhedstest

Hvordan tester jeg fitness?

Anslå kondition ud fra hvile- og maxpuls

I sundhedstesten foreslås forskellige måder at teste kredsløbsfitness på. Hvis ikke du har tid til at lave en længerevarende fitnesstest, så kan du estimere din test ud fra din hvile- og max-puls. Husk at det er konditallet, du skal bruge i sundhedsprofilen.

Anslå kondital fra puls

Anslå VO2-max ud fra løbedistance og -tid

Hvis du for nylig har løbet en distance så hurtigt, du kunne, så kan du også anslå din kredsløbsfitness ud fra Jack Daniels formel.

Anslå kondital fra løb

Teoretisk baggrund for sundhedsprofilen og sundhedstest

I det følgende gennemgår jeg kort Morten Zachos tanker bag sundhedsprofilen, som den ser ud på health-calc.com og de ting, der er taget med i sundhedsprofilen.

Test din BMI

Test dit taljemål

Test din styrke

Smidighed

Smidighed er nok den mindst vigtige af de anvendte faktorer, men ikke desto mindre, så er god bevægelighed væsentlig for at kunne opretholde en god all-round funktionsevne for kroppen. Selvom sammenhængen er en anelse spekulativ, så er det dog rimeligt at antage en sammenhæng mellem generelt god bevægelighed i kroppens led og evnen til at oprethold en god holdning i både hvile og under aktivitet, hvilket har betydning for opståen af rygproblemer.

Morten Zacho

Test din smidighed

Hvad er sundhed?

Er du enige med de forskellige paramtre, der bliver inddraget i sundhedstesten? Er noget overflødigt eller mangler der noget?

Men måler testen overhovedet sundhed?

Du kan læse mere om danskernes sundhed generelt på www.danskernessundhed.dk. Der er målt forskellige parametre, som forskerne har relateret til sundhed.

Hvad er din definition af sundhed?

Anden inspiration om testning af sundhed og fitness

Fitness testning - fysisk testning og sundhedstestning i fitnesscentre, skole og hjem

Fitness testning - fysisk testning og sundhedstestning i fitnesscentre, skole og hjem

Populær opslagsbog med allround fysisk testning med nemme fitness tests, der kan udføres i et fitnesscenter, i en gymnastiksal, sportshal eller i hjemmet. De fleste tests og selvtests kan udføres med kroppen alene eller få, små, billige redskaber. Der forudsættes ikke adgang til specialudstyr. Tre komplette testprogrammer og over 40 fitnesstests samt Fitnessbarometer og Fitness Profil til motivation af fysisk inaktive og fysisk aktive. For personlige trænere, fitness instruktører, fysioterapeuter, idrætsstuderende, idrætsundervisere og supermotionister. Gennemillustreret. 144 sider.

Tjek prisen

Sundhedstjek og formtest - styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests

Sundhedstjek og formtest - styrk og bevar din motivation med nemme gør-det-selv tests

Aktuel populærbog om tjek og forbedring af sundhed, motion og livsstil med motiverende og nemme tests - som set på DR TV. Til selvtests eller med familie og venner. Med inspirerende dataark Fitness Profil og Fitnessbarometer, der giver overblik over sundhedsstatus og fysisk form, og mål-og-plan-skema samt motions-dagbog til planlægning af gode vaner.

Tjek prisen

Referencer

Measurement and Evaluation in Human Performance

Measurement and Evaluation in Human Performance

af Jr., Minsoo Kang, Dale P. Mood, James R. Morrow, James G. Disch

Tjek prisen

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription

The flagship title of the certification suite from the American College of Sports Medicine, ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription is a handbook that delivers scientifically based standards on exercise testing and prescription to the certification candidate, the professional, and the student. The 9th edition focuses on evidence-based recommendations that reflect the latest research and clinical information.

Tjek prisen

 • Sørensen, Jan, Knud Juel, Henrik Brønnum-Hansen, Danmark, Sundhedsstyrelsen, Danmark, og Statens Institut for Folkesundhed. 2008. Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. Kbh.: Statens Institut for Folkesundhed. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2006/~/media/762BA0CB12714748810B93946E95730F.ashx.
 • Golding, Lawrence A., red. 2000. Ymca Fitness Testing and Assessment Manual. 4 edition. Champaign, Ill.: Human Kinetics.
 • Ferguson, Brad. 2014. “ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription 9th Ed. 2014”. The Journal of the Canadian Chiropractic Association 58 (3): 328. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4139760/.
 • “Fysisk-aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling”. 2018. Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/Fysisk-aktivitet-h%C3%A5ndbog-og-tr%C3%A6ning/Fysisk-aktivitet-%E2%80%93-h%C3%A5ndbog-om-forebyggelse-og-behandling.ashx.
 • Morrow, James R., Allen W. Jackson, James G. Disch, og Dale P. Mood. 2005. Measurement And Evaluation In Human Performance. 3 edition. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Heyward, Vivian H. 2006. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 5th edition. Champaign, IL: Human Kinetics Europe Ltd.
 • Hoffman, Jay. 2006. Norms for Fitness, Performance, and Health. Human Kinetics.
 • Tokmakidis, S. P., L. Léger, D. Mercier, F. Péronnet, og G. Thibault. 1987. “New Approaches to Predict VO2max and Endurance from Running Performances”. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 27 (4): 401–9.
 • Cureton, Thomas Kirk. 1941. “Flexibility as an Aspect of Physical Fitness”. Research Quarterly. American Association for Health, Physical Education and Recreation 12 (sup2): 381–90. https://doi.org/10.1080/10671188.1941.10624692.
 • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1995. “Waist Circumference Action Levels in the Identification of Cardiovascular Risk Factors: Prevalence Study in a Random Sample”. BMJ (Clinical Research Ed.) 311 (7017): 1401–5. https://doi.org/10.1136/bmj.311.7017.1401.
 • Han, T. S., E. M. van Leer, J. C. Seidell, og M. E. Lean. 1996. “Waist Circumference as a Screening Tool for Cardiovascular Risk Factors: Evaluation of Receiver Operating Characteristics (ROC)”. Obesity Research 4 (6): 533–47. https://doi.org/10.1002/j.1550-8528.1996.tb00267.x.
 • Dobbelsteyn, C. J., M. R. Joffres, D. R. MacLean, og G. Flowerdew. 2001. “A Comparative Evaluation of Waist Circumference, Waist-to-Hip Ratio and Body Mass Index as Indicators of Cardiovascular Risk Factors. The Canadian Heart Health Surveys”. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity 25 (5): 652–61. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0801582.
 • Janssen, Ian, Peter T. Katzmarzyk, og Robert Ross. 2004. “Waist Circumference and Not Body Mass Index Explains Obesity-Related Health Risk”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 379–84. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.379.
 • Bray, George A. 2004. “Don’t Throw the Baby out with the Bath Water”. The American Journal of Clinical Nutrition 79 (3): 347–49. https://doi.org/10.1093/ajcn/79.3.347.

Kommentarer