Finger Tapping Test er blevet foreslået, som en biomarkør på træthed i centralnervesystemet. I gamle dage brugte man en blyanttest til at teste CNS-fatigue, men det er noget lettere at lave med en smartphone.

Når du laver finger tapping testen, så ser det ud til, at man relativt pålideligt kan genskabe det samme antal taps i efterfølgende forsøg, selvom der er variationer i tiden mellem de enkelte taps.

Det ser ud til, at et fald i resultaterne skabt i finger tapping testen kan være med til at indikere, om der er læsioner, der har skadet myeliniseringen af nervetrådene eller i forbindelse med neurodegenerative sygdomme som fx Alzheimers og Parkinsons.

Det er også blevet foreslået, at man kan bruge finger tapping testen i forbindelse med restitution og træningsparathed.

Dan John foreslår, at man bruger en blyant tapping test til at monitorere træningsparatheden i CNS-systemet og de foreslår også en finger tapping test hos elitefts.com til at tracke CNS-systemet. Charles Bausman har lavet et uvidenskabeligt ministudium af at bruge en Finger Tapping Test til at måle træningsparathed.

Brugen af Finger Tapping Test kan måske give mening i forhold til at sige noget om nervesystemets og kroppens parathed til at træne igen.

Det er ikke lykkes mig at finde videnskabelig litteratur, der understøtter brugen af finger tapping tests i forhold til træning.

Det er ret sjovt at lave finger tapping testen og konkurrere i den, men kan vi overhovedet bruge den i forbindelse med træningen.

Lad os forsøge at besvare et grundlæggende spørgsmål først. “Hvad er træthed i nervesystemet (CNS-fatigue)?”

Hvad er træthed i nervesystemet (CNS fatigue)?

Hele præmissen for at en finger tapping test kan være en biomarkør på, om der indsniger sig træthed i nervesystemet er naturligvis, at der kan komme træthed i nevesystemet.

Så lad os kigge lidt på træthed i CNS som en forklaringsmodel i miljøer, der ikke er drives af bro science. Rigtig mange steder så kan man læse, at træthed i nervesystemet sniger sig ind, hvis du løfter meget tungt og tæt på din 1RM ofte. Men er det egentlig rigtigt?

Det mest sandsynlige er, at træthed i nervesystemet akkumulerer i løbet af træningen. Trætheden ser ud til at blive større ved mindre belastninger over lang tid end ved højere belastninger. Endelig ser det ud til, at selv voldsom træthed i nervesystemet er forbigående, og at nervesystemet kan restituere på 20 minutter eller maksimalt et par timer.

Tjek referencerne for at læse mere om CNS-fatigue.

Hvad kan jeg bruge finger tapping testen til?

Selvom styrketræning formentlig ikke forårsager længerevarende CNS-fatigue, så kan man stadig forestille sig, at nervesystemet påvirkes af kroppens samlede parathed til at træne.

Man kan også forestille sig, at man kan bruge finger tapping test til at se, om dit opvarmningsprogram formår gøre nervesystemet endnu mere klar til den efterfølgende træning ved at lave en før- og eftertest.

En app til en finger tapping test

Med introduktionen af smartphones er det ret let at lave en finger tapping test, da du kan gøre det direkte på din smartphone.

CNS Tap eller Digital Finger Tapping Test

Referencer

Se referencer

</summary>

Kommentarer