Bioimpedans er en let måde at måle fedtprocent og kropssammensætning på. Teknologien blev kendt i løbet af 1980’erne, men præcisionen sammenlignet med ‘guld-standarderne’ hydrostatisk vejning (vandvejning) og DEXA-scanner var ikke så høj.

Teknologien har imidlertid udviklet sig, og de nyere apparater er noget mere præcise. Mest kendt for sin præcision er InBody, som bl.a. i et studium viser en korrelation med DEXA-scanner på 88% (Miller et al 2016), selvom den konsekvent måler omkring 5% lavere end DEXA-scanneren.

Hvad er bioimpedans?

Ved bioimpedansmålinger sendes en svag vekselstrøm gennem det biologiske væv med forskellige strømfrekvenser. Bioimpedansapparatet måler impedansen eller modstanden i det biologiske væv, som kan være en hel person.

Når strømmen sendes igennem kroppen, så skal det passere cellerne i kroppen. Hver celle i kroppen er omgivet af en cellemembran, der er opbygget af fedtstoffer. Inden i cellerne er der den intracellulære væske, som ofte forkortes ICW eller ICF. Cellerne er omgivet af den ekstracellulære væske, som forkortes ECW eller ECF.

Både den intracellulære og ekstracellulære væske kan lede strøm, mens cellemembranen er elektrisk isolerende.

bioimpedans måling
Figuren er baseret på De Lorenzo et al 1997. Kilde: Undervisningsnoter til BIS

Når vekselstrømmen har meget lav frekvens, så kan strømmen ikke passere cellemembranen. Derfor løber strømmen kun i den ekstracellulære væske.

bioimpedansmålinger med lavfrekvent strøm gennem musklerne
Sådan passerer lavfrekvent strøm forbi cellerne i kroppen. Kilde: Undervisningsnoter til BIS

Når vekselstrømmen får en høj frekvens, så kan strømmen passere gennem cellemembranen, som om cellemembranen slet ikke er der. Strømmen kan altså skyde genvej direkte gennem cellerne.

måling med bioimpedans med højfrekvent strøm gennem cellerne
Højfrekvent strøm løber direkte gennem cellerne. Kilde: Undervisningsnoter til BIS

Udregninger med modstand tager typisk udgangspunkt i en geometrisk rund form, men det lever menneskekroppen jo ikke helt op til. De Lorenzo et al (1997) har lavet nogle beregninger af mennesket, som har givet en konstant, der passer på voksne gennemsnitlige personer, der har har samme relation mellem arme, ben og overkrop.

Den ekstracellulære væske har modstand i sig selv, men modstanden bliver også større jo flere celler strømmen skal bevæge sig udenom. Dette kaldes Hanai-teori.

bioimpedans med mange celler
Desto flere celler der er i forhold til en bestemt volumen, desto større er modstanden i vævet for den lavfrekvente strøm, fordi den skal bøje af for den elektrisk isolerende cellevæg. Kilde: Undervisningsnoter til BIS

For at bioimpedans-beregningerne virker pålidelige, så kræver det at forudsætningerne om, hvor meget vand den fedtfri masse indeholder holder stik. Det er forventningerne om modstanden med forskellige frekvenser gennem vævet, der består af både ekstracellulær væske og celler, der gør, at vi kan bruge bioimpedans til at estimere fedtprocenter.

Forudsætninger for præcise bioimpedans fedtprocent-målinger

Hvis du gerne vil have dit resultat til at være så præcist som muligt, så skal du udføre testen ud fra nogle præcise retningslinjer. Hvis du gerne vil bruge bioimpedansmålingerne til at måle dit fremskridt, så er det rigtig vigtigt, at du laver målingen på samme måde hver gang.

  • Faste i mindst 12 timer før målingen
  • Ingen træning i mindst 12 timer - og helst ikke hård træning dagen før overhovedet
  • Ingen alkoholindtag mindst 24 timer før testning

Bioimpedans måling med InBody 570

Vejle Idrætshøjskole har vi adgang til en InBody 570, som vi har købt gennem Fitness Institute.

InBody 570 korrelerer omkring 0,9 med en DEXA-scanner, som i øjeblikket anses for guldstandarden til at estimere kropskomposition.

Hvordan udføres bioimpedansmåling med InBody 570?

Det er ret enkelt at tage selve testen på InBody 570. Du følger bare instruktionerne på skærmen. Det besværlige er at møde op til testen med den rigtige forberedelse, som er beskrevet ovenfor.

Når du står på InBody 570 vil du ende med et resultat på LCD-skærmen, der ser sådan her ud.

LCD på InBody 570
Resultatet fra bioimpedansmålingen ser sådan her ud på LCD-skærmen på InBody 570-kropsanalysemåler. Kilde: bodytracker.dk

De fleste kigger som det første efter deres fedtprocent (PBF), men muskelmassen (SMM) er også interessant for mange. Det sidste tal er ratioen extra cellulære væske (ECW-ratio) i forhold til den intra cellulære væske (ICW).

Skelet Muscle Mass (SMM)
Skeletmusklerne er de primære bevægelsesmuskler. Desto større andelen af muskler er i forhold til fedt, desto stærkere er kroppen.
Percent Body Fat (PBF)
Angiver hvor stor en del af kroppen, der består af fedt. Du kan sammenligne dit resultat med normal fedtprocent for mænd og kvinder.
Extra Cellular Water-ratio (ECW Ratio)
Andelen af vand uden for cellerne sammenlignet med den totale mængde vand i kroppen. En vigtig indikator for vandbalancen i kroppen. Hvis du fx oplever en stigning i ECW, men ikke i ICW, så kan det være en indikator på hævelse eller inflammation i kroppen. ECW skal være mellem 0.36 og 0.39 ifølge InBody FAQ.

Resultatarket indeholder også dit Body Mass Index. Vi har skrevet meget uddybdende om, hvordan du skal fortolke BMI for kvinder og mænd.

Fortolkning af resultatarket fra InBody 570

Når du har lavet testen, så får du også et resultatark skrevet ud. Resultat fra kropskompositionstesten ser nogenlunde sådan her ud:

Resultatark fra kropsanalysevægt test på InBody 570
Resultatark fra bioimpedansmålingen for InBody 570. Kilde: bodytracker.dk.

InBody USA har de en god gennemgang af resultatarket.

Du kan lære mere ved at se denne video fra Youtube:

Hvor præcis er en InBody test?

Miller et al (2016) har validereret, hvor præcis en kropsanalysevægt test på InBody 570 er. Det viser sig, at analyasen har en høj korrelation med en DEXA-scanner.

Body fat percentage determined by DXA shares 88% of the variance with MfBIA, leaving 12% variance unexplained. (…)

The results of the current study reveal if strict guidelines are adhered to MfBIA is a comparable method for determining body fat percentage when compared to DXA.

Miller et al (2016)

Dog skal du være opmærksom på, at fedtprocenten målt med DEXA-scanneren var omkring 5%-point højere både for mænd og kvinder. De bruger ikke meget tid i studiet til at diskutere det.

Mean body fat percentage for DXA was 25.61 ± 10.56% across genders, 32.92 ± 7.74% women, and 21.77 ± 9.82% men, respectively. Mean body fat percentage for MfBIA was 20.99 ± 9.34% across genders, 27.72 ± 7.27% women, and 17.46 ± 8.33% men.

Miller et al (2016)

Det betyder, som med alle andre typer måling af fedtprocent, at du skal tage det absolutte tal med flere forbehold.

Andre typer bioimpedans-målere

Tanita DC 360P Kropsanalysevægt test

Tanita DC 360P Kropsanalysevægt

Med en Tanita DC 360P kropsanalysevægt er du garanteret præcise og nøjagtige resultater. På blot 15 sekunder er det muligt at få en fuld kropsanalyse. Resultaterne vil øjeblikkeligt blive vist på LCD-skærmen, som er nem at læse.

Tjek prisen

Tanita MC 780 kropsanalysevægt til test

Tanita MC 780 P MA

På Tanita MC 780 kan du lave en interaktiv kropsanalysevægt test. Vægten er let at benytte. Med det todelte display kan du nemt overskue de målte og beregnede data.

Tjek prisen

Konklusion

Resultatet fra en Inbody bioimpedansmåler er meget imponerende. Men husk at fortolke resultatet rigtigt.

Du skal ikke gå på slankekur på baggrund af tallene fra en tilfældig maskine.

Måske rammer du allerede din idealvægt, hvor din krop har det godt, du føler overskud, er stærk og hurtig.

Referencer

Se referencer om Inbody og Bioimpedans
  • Verney, Julien, Lore Metz, Elodie Chaplais, Charlotte Cardenoux, Bruno Pereira, og David Thivel. 2016. “Bioelectrical Impedance Is an Accurate Method to Assess Body Composition in Obese but Not Severely Obese Adolescents”. Nutrition Research (New York, N.Y.) 36 (7): 663–70. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2016.04.003.
  • Park, Kyeong Seon, Dong-Hwa Lee, JieEun Lee, Yoon Ji Kim, Kyong Yeun Jung, Kyoung Min Kim, Soo Heon Kwak, m.fl. 2016. “Comparison between Two Methods of Bioelectrical Impedance Analyses for Accuracy in Measuring Abdominal Visceral Fat Area”. Journal of Diabetes and Its Complications 30 (2): 343–49. https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2015.10.014.
  • Moon, J. R. 2013. “Body Composition in Athletes and Sports Nutrition: An Examination of the Bioimpedance Analysis Technique”. European Journal of Clinical Nutrition 67 Suppl 1 (januar): S54-59. https://doi.org/10.1038/ejcn.2012.165.
  • Faria, Franciane Rocha, Eliane Rodrigues Faria, Roberta Stofeles Cecon, Djalma Adão Barbosa Júnior, Sylvia do Carmo Castro Franceschini, Maria do Carmo Gouveia Peluzio, Andréia Queiroz Ribeiro, Pedro Israel Cabral Lira, Paulo Roberto Cecon, og Silvia Eloiza Priore. 2013. “Body Fat Equations and Electrical Bioimpedance Values in Prediction of Cardiovascular Risk Factors in Eutrophic and Overweight Adolescents”. International Journal of Endocrinology 2013. https://doi.org/10.1155/2013/501638.
  • Elia, M. 2013. “Body Composition by Whole-Body Bioelectrical Impedance and Prediction of Clinically Relevant Outcomes: Overvalued or Underused?” European Journal of Clinical Nutrition 67 Suppl 1 (januar): S60-70. https://doi.org/10.1038/ejcn.2012.166.
  • Undervisningsnoter til BIS

Kommentarer