Er du en af dem, der stiller spørgsmålet: Hvor høj bliver jeg? Du kan udregne, hvor høj du bliver på baggrund af din mors og fars højde. Læs her hvordan.

Beregn hvor høj du bliver?

I denne beregner kan du udregne, hvor høj du bliver ud fra din mors og fars højde.

Hvor høj bliver jeg?
Køn
Så høj bliver du!

Læg mærke til, at der er en relativt stor usikkerhed på beregningen.

Hvordan udregner jeg hvor høj jeg bliver?

Ifølge Sundhed.dk kan du udregne, hvor høj du bliver som voksen med følgende formel:

  • Drenge: ((mors højde + 13 cm) + fars højde)/2
  • Piger: ((fars højde - 13 cm) + mors højde)/2

Der er en vis usikkerhed i beregningen, men den vil formentlig ramme nogenlunde tæt på den endelige højde for 95% af alle børn.

Hvorfor kan jeg bruge forældrenes højde til at udregne, hvor høj et barn bliver som voksen?

Børn vokser i en vis udstrækning ligesom deres forældre gjorde, dvs. et barn med små forældre vil sandsynligvis ligge i den nederste del af normalområdet, mens et barn med høje forældre vil ligge i den øverste del af normalområdet.

vækstkurver.dk

Du kan derfor finde den samme formel hos vækstkurver.dk, som er lavet af Rigshospitalet.

Rigshospitalet bruger dog en mere præcis metode på deres afdeling til at estimere sluthøjden for børn.

På børneafdelingerne anvendes et mere præcist estimat af sluthøjden, som baseres på en kombination af barnets aktuelle højde, forældrehøjderne og “vækstreserven”, dvs. hvor meget vækst er der igen. Denne “vækstreserve” vurderes udfra et røntgenbillede af venstre hånd, hvorfra man kan bestemme en knoglealder, der svarer til den den biologiske alder.

vækstkurver.dk

Hvor høj bliver barnet i voksenalder?

Barnets størrelse ved fødslen afhænger først og fremmest af ernæringstilførslen fra moderen under graviditeten, forhold i livmoderen og forhold ved moderkagen. Arvelige egenskaber som høje eller lave forældre har mindre betydning for det nyfødte barns størrelse. Af samme grund er der ingen sammenhæng mellem det nyfødte barnets længde og højde i voksenalderen.

Derimod er der langt bedre sammenhæng mellem en 2-årigs højde og den voksne højde. Ved hjælp af tabeller kan man med en rimelig grad af sikkerhed sige noget om forventet højde i voksenalder.

sundhed.dk

Konklusion

Du kan sammenligne den udregnede højde med gennemsnitshøjden i Danmark eller læse mere om, hvordan du bliver højere?.

Kommentarer