Cardiac Power Intervals

1 minutters læsning

I Cardiac Power Intervaller skal du drive din puls op til det maksimale niveau i 20-30 sekunder og holde den der. Cardiac Power Intervals skal forbedre hjertets evne til at trække sig sammen ved den højeste pulsfrekvens og forbedre ilttilgængeligheden ved maksimalt arbejde.

Cardiac power intervals giver træneren mulighed for at coache teknik under træthed, da denne metode er utrolig trættende for atleten.

Generelle retningslinjer for cardiac power intervaller:

  • Få pulsen op på maxpulsen samtidig med at du fastholder god teknik.
  • Fasthold pulsen på den maksimale puls i omkring 20-30 sekunder. Typisk tager det 1-2 minutter for at have pulsen helt oppe omkring maxpulsen.
  • Lav fx 60 sekunders planke lige efter intervallet er slut.
  • Få pulsen til at falde til omkring 120-130 slag/min så hurtigt som muligt.
  • Lav i alt 2-4 sæt.

Du kan bruge sportsspecifikke bevægelser, sprints eller øvelser med lavere impact, som fx cykel, VersaClimber eller romaskine til at udføre denne metode.

Du kan bruge pauserne til at træne noget sportsspecifikt eller udvikle udholdenhed i core-muskulaturen, fx ved at gå direkte ned i en 60 sekunders planke.

Denne metode er bedst at bruge efter at have opbygget en solid grundform. Det er ikke en metode, der egner sig så godt til begyndere.

Du kan se fremgang med metoden i den distance atleten kan udføre i de enkelte gentagelser. Desto bedre form atleten kommer i, desto tættere bør distancen i de enkelte gentagelser også blive.

På Vejle Idrætshøjskole er vi ved at beskrive forskellige metoder til træning. Denne side er under udarbejdelse. Hvis du vil hjælpe med beskrivelsen, så er det meget værdsat.

Hvad er Cardiac Power Intervals?

Hvad er formålet med Cardiac Power Intervals?

Hvordan udføres Cardiac Power Intervals?

Hvor lange arbejdsperioderne?

Hvilken intensitet udføres arbejdsperioderne med?

Hvor lang tid træner man typisk Cardiac Power Intervals?

Hvor lange er pausen i Cardiac Power Intervals?

Hvordan ser pulsen ud, når du laver metoden?

Hvor ofte kan man træne Cardiac Power Intervals?

Hvordan tester du om træningsmetoden har givet fremgang?

Eksempler Cardiac Power Intervals

Kommentarer