Anatomi efter nøgleord

anatomi

Skelettet, knogler og knogletyper 🦴

Skelettet består af knogler. Knoglerne afstiver kroppen og agerer vægtstænger for musklerne, så kroppen kan bevæge sig. Knoglerne opdeles i forskellige knogl...

Led, ledtyper og bevægelser

Led kan opdeles i ægte led og uægte led og forskellige ledtyper: ægled, saddelled, hængselled, glideled, drejeled og kugleled.

Tilbage til toppen ↑